-A +A

Kroniek Intellectuele rechten (2013-2014)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Brison Fabienne
Auteur: 
Janssens Marie-Christine
Auteur: 
Maeyaert Paul
Auteur: 
Vanhees Hendrik
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2015
Pagina: 
162
Samenvatting

Deze kroniek verschenen in het Rechtskundig Weekblad geeft een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen in 2013 en 2014 in de wetgeving en de voornamelijk Europese rechtspraak m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten (met inbegrip van het sui generis-beschermingsregime voor databanken), het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.

Inhoudstafel tekst: 
Kroniek intellectuele rechten (2013-2014)
I. Inleiding
II. Auteursrecht en naburige rechten
A. Wetgeving
B. Rechtspraak
1o Beschermingsvoorwaarden
2o Beschermingsomvang: exclusieve vermogensrechten, i.h.b. recht op mededeling aan het publiek
3o Beschermingsomvang: vergoedingsrechten
a) Beginselen
b) Financieringsstelsels voor de inning
4o Beschermingsomvang: uitzonderingen op de vermogensrechten
a) Algemeen
b) Technische reproducties
c) Parodie
d) Onderwijs en andere instellingen
5o Houderschap
6o Inbreuken, sancties, technische voorzieningen, internationale bevoegdheid, etc.
C. Literatuur
• doctoraal proefschrift van Sari Depreeuw «The Variable Scope of the Exclusive Economic Rights in Copyright», Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2014, 584 p
• D. Voorhoof, K. Van der Perre en E. Lievens, Handboek Auteursrecht. Editie 2014-2015, Gent, Academia Press, 2014, 354 p.
III. Tekeningen- en modellenrecht
A. Wetgeving
B. Rechtspraak
1o Het beschermde voorwerp
2o De beschermingsvoorwaarden
a) Nieuwheid
b) Eigen karakter
c) Verhouding nieuwheid/eigen karakter
3o Onderdelen
4o De beschermingsomvang van een model
5o Nietigheidsgronden
6o Cumulatie met auteursrechtelijke bescherming
7o Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel
C. Literatuur
• E. Gevers, «Versterking van merkrecht door modelregistratie. Registratie van logo’s als model», BIE 2014, 84-89.
IV. Merkenrecht
A. Wetgeving
B. Rechtspraak
1o Algemene procedureaangelegenheden
2o Geldigheidsvereisten – weigerings- (en nietigheids-)gronden
a) Een teken voor waren of diensten
b) Vereiste van onderscheidend vermogen (art. 2.11.1.b-d Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom; art. 7.1.b-d VO)
c) Niet uitdrukkelijk uitgesloten tekens
d) Relatieve weigerings- en nietigheidsgronden 
3o Beschermingsomvang
a) Inbreukgronden (oppositie- en nietigheidsgronden)
Grond (a) – dubbele identiteit.
Grond (b) – verwarringstichtende overeenstemming. 
Grond (c) – aantasting aan bekend merk.
b) Beperkingen en uitzonderingen op het merkrecht
4o Varia
a) Depot te kwader trouw
b) Vervallenverklaring wegens onbruik
c) Vervallenverklaring wegens verwording tot soortnaam
C. Literatuur
• G. Dinwoodie en M. Janis (eds.), Trademark and Unfair Competition Law in Research Handbooks in Intellectual Property Series, nr. 9, 2 volumes, Edw. Elgar Publ. Oxford, 2014, 1744 p.;
• G. Dinwoodie, International Trademark Protection, Oxford University Press, 2015, (400 p.);
• G. Hasselblatt (ed.), The European Trade Mark Convention and European Design Convention. A Commentary, Oxford, Hart Publishing, 2014, 800 p.;
• S. Ricketson, Commentary on the Paris Convention for the Protection of Industry, Oxford, Oxford University Press, 2014, 1104 p.
V. Octrooirecht 
A. Wetgeving
1o Nationaal niveau
2o Europees niveau
B. Rechtspraak
1o Geldigheid
2o Octrooi-inbreuken
3o Houderschap
4o Kort geding
5o Beslag inzake namaak
C. Literatuur
•  P. Callens en S. Granata, Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court. The (Draft) Rules of Procedure of the Unified Patent Court, Kluwer Law International, 2013, 320 p.;
• A. Clerix, V. Pede, N. D’Halleweyn, H. Kraft, P. Callens en M. Beck, Octrooien in België, Brugge, die Keure, 2014, 455 p.;
• P. De Jong, K. Neefs en C. Ronse, Evoluties in het octrooirecht – overzicht van rechtspraak 2011-2013, Larcier, 2014, 102 p.;

 

• J. Sellin, Access to Medicines – The Interface Between Patents and Human Rights – Does One Size Fits All?, Antwerpen, Intersentia, 2014, 494 p.
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 25/09/2015 - 18:00
Laatst aangepast op: vr, 25/09/2015 - 18:00

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.