-A +A

Kredietverlening aan KMO’s

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Wassenhove Y
Tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2014/307
Pagina: 
626
Samenvatting

Bespreking van de Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding 1-2
I. Toepassingsgebied 3
A. De kredietovereenkomst 4
B. De kredietgever 5
C. De onderneming 6
1. Onderneming bedoeld in art.1.11° van het WER .7-8
2. die op het ogenblik van de kredietaanvraag valt binnen de criteria van art.15 § 1 W.Venn 9-11
D. Ruimtelijke toepassingsgebied 12
ll. Zorgvuldigheidsplicht en transparantie 13
A. lnformatie-inwinningsplicht 14
B. Informatieplicht 15-17
C. Adviesplicht
1. Het 'best aangepaste' krediet... 18-20
2. Kredietweigering 21-23
III. Wederbeleggingsvergoeding
A. Situatie vóór de inwerkingtreding van de Wet... 24-25
B. Situatie na de Wet
1. Gereglementeerde wederbeleggingsvergoedingen 26-28
2. Geen vergoeding in drie gevallen 29-33
3. Sancties .34-35
4. Draagwijdte van art. 1907bis BW blijft relevant... 36
IV. Onrechtmatige bedingen
A. Potestatieve bedingen 37
B. Opzeg beding in een overeenkomst van bepaalde duur .38
1. Typologie van beëindigingsbedingen 39-46
2. (Algemeen) opzegbeding .47-49
3. Intuitu-personaekarakter van een krediet... 50-51
4. Impact op de kredietpraktijk 52-53
C. Eenzijdige beëindiging van een overeenkomst van onbepaalde duur. ..... 54
V. Inwerkingtreding en toezicht door de FSMA 55-56
Conclusie 57-61

Overige rechtsleer: 

• J.P. BUYLE, "La nouvelle loi sur Ie financement des PME pique aux yeux ... ", Banque & Finance Buyle Legal 15 juni - 14 september 2013, 2;

• M. DE MUYNCK en D. BRULOOT, "Nieuwe regels voor kredieten aan kmo's", Juristenkrant 14 januari 2014, 2.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 20/11/2014 - 20:09
Laatst aangepast op: do, 20/11/2014 - 20:10

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.