-A +A

Kosteloze toegang tot het onderwijs

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
in Recht naar school Onderwijsrecht voor secundaire scholen
Publicatie
Auteur: 
Deridder Jan
Auteur: 
Driesen Christtine
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011
Pagina: 
475
ISBN nummer: 
9789400001640
Samenvatting

 Lees meer over kostenbeheersing in

  • het basisonderwijs De Vlaamse overheid investeert fors in het basisonderwijs om tegelijk de kwaliteit te verzekeren en de kosten voor ouders te beperken.
    Hoe dat gebeurt, leest u op de pagina Minder kosten voor ouders, meer geld voor schoolbesturen Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen aan ouders mogen vragen voor de kosten die zij maken om met hun leerlingen de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Een nieuw decreet Kostenbeheersing bracht duidelijkheid en voorziet in de nodige financiële middelen.
  • het secundair onderwijs
Inhoudstafel tekst: 

KOSTELOZE TOEGANG TOT HET (SECUNDAIR) ONDERWIJS
Hoofdstuk I
‘Kosteloosheid’ in het internationaal en het nationaal recht .475
1. Het internationaal recht . 475
2. Het nationaal recht .476
3. Toepassingsgebied van de kosteloze toegang tot het secundair onderwijs .478
4. Het principe ‘kosteloze toegang ’ .478
Hoofdstuk II
Aangerekende bijdragen: overleg en informatie .481
1. De bijdrageregeling moet worden overlegd en in het schoolreglement worden opgenomen .481
2. Overleg en opname in het school reglement: noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde .482
3. Communicatie over de bijdrageregeling .483
4. Discussies over kosteloosheid: de rechten van de leerling moeten worden gevrijwaard .484
Hoofdstuk III
De adviespraktijk van de Commissie zorgvuldig bestuur .485
1. Deelname aan inzamelacties en bijdragen aan het oudercomité of de vriendenkring . 485
2. Solidariteitsbijdrages . 486
3. Kosten voor activiteiten – effectieve deelname; voorschotten enwaarborgen.487
4. Kosten voor cursussen, opleidingen en bijwerklessen .489
5. Kosten naar aanleiding van bijkomende proeven opgelegd door de delibererende klassenraad .493
6. Kosten voor middagtoezicht .495
7. Kosten voor maaltijden die door de leerlingen worden bereid.495
8. Bijdragen in verzekeringskosten .495
9. Kosten voor (gebruik van) een zwembad .496
10. Kosten voor het gebruik school infra structuur .497
11. Kosten voor het gebruik van ICT-materiaal en elektronische betaalmiddelen .498
12. Kosten voor leermiddelen – algemene principes . 500
13. Kosten voor leermiddelen – boeken .502
14. Kosten voor leermiddelen – andere dan boeken . 503
15. Kosten voor kopieën . 504
16. Kosten voor rapporten, diploma’s en getuigschri~ en .506
17. Het doorrekenen van belastingen, retributies en andere he~ ngen . 507
18. Kosten voor communicatie, administratie en algemene werking .508
19. Forfaitaire kosten voor administratie en algemene werking .508
20. Kosten voor geneeskundig onderzoek . 509
21. Borgsom voor boeken .510
22. Het aankopen van werkstukken van de leerling . 510
23. De school mag geen boetes opleggen .510
24. (Meerdaagse) extra-murosactiviteiten en plaatsvervangende activiteiten . 511
25. Omtrent de praktische modaliteiten bij betalingen .512
Hoofdstuk IV
Wat met kosten geïnd door aan de school verwante rechtspersonen? . 515
Bijlage titel 12: Kosteloze toegang tot het (secundair) onderwijs .518
 

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs: meer info klik hier


 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

 Adviezen en beslissingen: Kosteloze toegang secundair onderwijs

Secundair onderwijs (pdf, 6 p.) - CZB/KL/KSO/2009/234
Kosten schoolrekening (pdf, 18 p.) - CZB/KL/KSO/2009/245b
Aangemaakt op: do, 05/01/2012 - 21:54
Laatst aangepast op: wo, 20/09/2017 - 15:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.