-A +A

Juridische aspecten van samenwerken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Goossens Bart
Uitgever: 
ASP
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789054879626
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

LIJST MET AFKORTINGEN 6
1 INLEIDING 7
2 ENKELE BEGRIPPEN 8
3 JURIDISCHE VORMEN VAN SAMENWERKING: “VAN OVEREENKOMST TOT VENNOOTSCHAP” 10
3.1 Inleiding 11
3.2 Niet elke contractuele samenwerking gebeurt in het raam van een vennootschap 12
3.3 Via een vennootschap 13
3.4 Welke vennootschapsvorm? 19
3.4.1 Overzicht 19
3.4.2 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 19
3.4.2.1 Algemene kenmerken 19
3.4.2.2 Maatschap 21
3.4.2.3 Tijdelijke handelsvennootschap (THV) 22
3.4.2.4 Stille handelsvennootschap 23
3.4.3 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 24
3.4.3.1 Vennootschap onder firma (VOF) 24
3.4.3.2 Commanditaire vennootschap (Comm.V.) 24
3.4.4 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 25
3.4.4.1 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) 25
3.4.4.2 Coöperatieve vennootschap (CV) 26
3.4.4.3 Naamloze vennootschap (NV) 27
3.4.4.4 Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) 28
3.5 Rol van de deontologie 29
3.5.1 Algemeen 29
3.5.2 Advocaat 29
3.5.3 Architect 30
3.5.4 Geneesheer 34
4 SAMEN UIT, SAMEN THUIS 36
4.1 Algemeen 37
4.2 Voorkoop- en/of goedkeuringsregelen 43
4.3 Volgrecht 44
4.4 Volgplicht 45
5 INTREDE VAN NIEUWE LEDEN IN HET SAMENWERKINGSVERBAND 46
5.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 47
5.2 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 47
5.3 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 48
6 INTERNE WERKING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 52
6.1 Wie neemt welke beslissingen? 53
6.1.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 53
6.1.2 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 54
6.1.3 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 55
6.1.3.1 Algemeen 55
6.1.3.2 Bestuursorgaan 56
6.1.3.3 Algemene vergadering van aandeelhouders 59
6.2 Welke rechten hebben de individuele leden van het samenwerkingsverband? 61
6.2.1 Algemeen 61
6.2.2 Vermogensrechten 61
6.2.2.1 Winstverdeling 61
6.2.2.1.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 61
6.2.2.1.2 Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 62
6.2.2.1.3 Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 62
6.2.2.2 Recht op terugbetaling van de inbreng/liquidatiesaldo 62
6.2.2.2.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 62
6.2.2.2.2 Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 63
6.2.2.2.3 Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 63
6.2.3 Lidmaatschapsrechten 63
6.2.3.1 Lidmaatschapsrechten met betrekking tot de algemene vergadering 63
6.2.3.1.1 Deelname aan de algemene vergadering 63
6.2.3.1.2 Stemrecht op de algemene vergadering 63
6.2.3.1.3 Informatie- en vraagrecht 64
6.2.3.1.4 Recht om de algemene vergadering bijeen te roepen 64
6.2.3.2 Onderzoek en controle 65
6.2.3.2.1 Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouder 65
6.2.3.2.2 Deskundigenonderzoek 65
6.2.3.2.3 Minderheidsvordering 66
6.2.3.2.4 Recht om de ontbinding van de vennootschap te vorderen 66
6.2.3.3 Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging 66
7 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 67
7.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 68
7.2 Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 70
7.3 Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 70
8 AANSPRAKELIJKHEID 73
8.1 Wie is waarvoor aansprakelijk? 74
8.1.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 74
8.1.2 Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 74
8.1.3 Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 75
8.2 Zijn we samen aansprakelijk? 80
8.2.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 80
8.2.2 Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid 81
8.2.3 Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 81
8.3 Kan de (bestuurders)aansprakelijkheid worden beperkt of verzekerd? 82
9 EINDE VAN DE SAMENWERKING 86
9.1 Algemeen 87
9.2 Opzegging/uittreding 88
9.2.1 Loutere contractuele samenwerking 88
9.2.2 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 88
9.2.3 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 90
9.2.4 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 90
9.2.4.1 Opzegging 90
9.2.4.2 Uittreding 90
9.2.4.2.1 CVBA 90
9.2.4.2.2 BVBA, NV, Comm.VA 92
9.3 (Gedwongen) ontbinding/uitsluiting 96
9.3.1 Loutere contractuele samenwerking 96
9.3.2 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 97
9.3.3 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 97
9.3.4 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 98
9.3.4.1 Uitsluiting 98
9.3.4.1.1 CVBA 98
9.3.4.1.2 BVBA, NV, Comm.VA 99
9.3.4.2 Gerechtelijke ontbinding 100
9.4 (Vrijwillige) ontbinding 101
9.4.1 Algemeen 101
9.4.2 Loutere contractuele samenwerking 101
9.4.3 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 101
9.4.3.1 Vrijwillige ontbinding 101
9.4.3.2 Gronden voor beëindiging zonder wilsuiting van een vennoot 101
9.4.4 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 103
9.4.5 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 104
9.4.5.1 Vrijwillige ontbinding 104
9.4.5.2 Andere beëindigingsgronden 104
9.5 In geval van continuïteit: scheidingsaandeel 105
9.5.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 105
9.5.2 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 106
9.5.3 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 106
9.5.3.1 CVBA 106
9.5.3.2 BVBA, NV, Comm.VA 106
9.6 In geval van discontinuïteit: vereffening 107
9.6.1 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 107
9.6.2 Onvolkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 107
9.6.3 Volkomen vennootschappen met rechtspersoonlijkheid 108
 

Bespreking van dit werk door de uitgever

De huidige samenleving evolueert tegen een hoge snelheid en wordt met de dag complexer.

Ook beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen worden geconfronteerd met dit fenomeen. De kennis en technieken vereist voor de uitoefening van hun beroep worden almaar complexer en evolueren almaar sneller.

Ook de afnemers van hun diensten worden steeds veeleisender. Voorzichtige antwoorden zoals ‘ik zal het eens opzoeken’ of ‘ik moet er even over nadenken’ worden niet meer aanvaard. Geduld is geen deugd meer en de vraag naar onmiddellijke beschikbaarheid klinkt met de dag luider.

Anderzijds streven ook de beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen naar een kwaliteitsvol leven, met tijd voor het gezin, voor familie en vrienden en voor ontspanning. Bovendien willen zij bepaalde risico’s die eigen zijn aan het zelfstandig ondernemen zo veel mogelijk beperken.

(Geïntegreerd) samenwerken kan een oplossing bieden om deze (conflicterende) eisen en verwachtingen met elkaar te verzoenen.

In Juridische aspecten van samenwerken willen de auteurs de beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen inzicht geven in de mogelijke juridische vormen van samenwerken, en vertrouwd maken met de topics die aan bod kunnen komen wanneer een samenwerking juridisch vorm krijgt.
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 30/11/2012 - 00:20
Laatst aangepast op: vr, 30/11/2012 - 00:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.