-A +A

Intellectuele rechten in het Wetboek Economisch Recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Janssens MJ
Auteur: 
Hanhees H
Auteur: 
Vanovermeire V
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
643
Samenvatting

De intellectuele rechten werden niet zomaar uit de bestaande wetten overgenomen, geknipt en geplakt in het Wetboek van Economisch Recht (hierna: WER)

Er gebeurden wel degelijk enige aanpassingen en moderniseringen. Deze bijdrage spitst zich toe op deze wijzigingen.
 

Inhoudstafel tekst: 

I. De intellectuele rechten opgenomen in het WER

A. Inleiding

B. Enkele algemene bemerkingen bij boek XI en boek I WER

II. Een blik op het materiële recht

7. In dit onderdeel wordt stilgestaan bij de materieelrechtelijke regels en de wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de codificatie.

A. Merken en modellen (art. XI.163)

B. Octrooien (titel 1) (art. XI.1 – art. XI.91)

C. Auteursrecht (titel 5) (art. XI.164 – XI.293)

1° Inleiding

2° Het volgrecht (art. XI.175 – XI.178)

3° De uitzonderingen en bijhorende vergoedingsregeling

a) Quasi-codificatie

b) Uitvoeringen in familiekring en in het kader van schoolactiviteiten (art. XI.190 en XI.217)

c) Dwingend karakter van de uitzonderingen (art. XI.193 en art. XI.219)

d) De wettelijke licentie voor secundair gebruik in art. XI.212 – XI.214 58

e) De vergoeding voor het leenrecht (art. XI.243 – art. XI.245)

f) Wijzigingen aan andere vergoedingsstelsels

1) Horizontale aanpak van dwingend en onoverdraagbaar karakter

2) De vergoeding ter compensatie van de uitzondering van privékopie (art. XI.229 – XI.234)

a) De draagwijdte van de uitzondering van privékopie in art. XI.190, 9o

b) De inningsparameters van de vergoedingsregeling

3) De vergoeding ter compensatie van de uitzondering van reprografie (art. XI.235 – XI.239)

4° Verlenging van de beschermingsduur van de naburige rechten van uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen

5° Kabeldoorgifte

6° Vennootschappen voor het beheer van de rechten (art. XI.246 – XI.273)

7° Transparantie

III. Rechtshandhaving

A. Rechtshandhaving op burgerrechtelijk gebied

1° Bevoegdheid

a) Algemeen: verdeling tussen de rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel

b) Centralisatie van bepaalde geschillen voor de rechtbanken van Brussel

c) Nieuwe bevoegdheid voor het Hof van Beroep te Brussel

2° Vordering zoals in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank

a) Stakingsvordering (art. XVII.14-XVII.20)

b) De specifieke stakingsvordering inzake de controle van de beheersvennootschappen (art. XVII.21)

c) Vordering tot het nemen van passende maatregelen of tot aanpassing van de technische voorzieningen (art. XI.336)

3° De «gewone» vordering ten gronde (art. XI.334) – Vordering inzake schadevergoeding (art. XI.335)

B. Strafrechtelijke rechtshandhaving

 

Rechtsleer

M.-C. Janssens, H. Vanhees en V. Vanovermeire, «De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek economisch recht: een eerste analyse», IRDI 2014, 456 e.v.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 19/12/2015 - 17:29
Laatst aangepast op: za, 19/12/2015 - 17:29

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.