-A +A

insolventierecht en beslagrecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Cousy en Dirix
Tijdschrift: 
Themis School voor Postacademische Juridische vorming
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2009-2010
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Recente ontwikkelingen insolventierecht, beslagrecht en zekerheden
I. Faillissementsrecht
II. Verschoonbaarverklaring
III. Wet gerechtelijk akkoord
IV. Wet continuïteit ondernemingen
V. Insolventieverordening
VI. Beslagrecht
VII. Zekerheidsrechten

Schuldvergelijking en insolventie
I. Inleiding en terminologie
II. Eerste situatie: aan de vereisten voor wettelijke schuldvergelijking is voldaan voor de samenloop
III. Tweede situatie: na opschorting onder de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO)
IV. Derde situatie: actieve schuldvordering is een boedelvordering
V. Vierde situatie: reeds een pandrecht op de passieve schuldvordering
VI. Schuldvergelijking na samenloop
VII. Conventionele schuldvergelijking, netting en aanverwante

Nieuwe Europese uitvoerbare titels: Wie ziet het bos nog door de bomen?
I. Inleiding en opzet
II. De uitvoerbare titel in een internationale context
III. Eu-initiatieven in het executierecht sinds de top van Tampere
IV. Vergelijkende bespreking van drie verschillende Europese titels

Actualia fiscaal executierecht
I. De uitvoerbare titel
II. Opeisbaarheid en betalingstermijnen
III. Onbeperkt uitstel
IV. Vervolgingen
V. Medewerking notarissen
VI. De aanrekening of inhouding van tegoeden van belastingplichtigen
VII. Verjaring
VIII. Fiscale zekerheden en waarborgen
IX. Anterioriteitsvereiste bij Pauliaanse vordering
X. Belastingen en insolventierecht
XI. Bevoegde rechter voor geschillen inzake invordering

Commentaar van de uitgever: bron: Die Keure

Het insolventierecht was de afgelopen tijd het voorwerp van ingrijpende wetswijzigingen. In het bijzonder dient gewezen te worden op de recente Wet Continuïteit Ondernemingen die vorig jaar in werking is getreden.

Ook het executierecht is geen rustig bezit meer tengevolge van de talrijke Europese initiatieven zoals de Europese Executoriale Titel en het Europees Betalingsbevel.

Verder zijn er talrijke jurisprudentiële ontwikkelingen zowel in het insolventierecht, het beslagrecht als de zekerheden. Wat dit laatste betreft moet in het bijzonder worden gewezen op de problematiek van de schuldvergelijking in insolventieprocedures.

De bijzondere positie van de schatkist als schuldeiser is de jongste tijd eveneens het voorwerp geweest van allerlei wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen zodat een helder overzicht hiervan zich opdringt.


Als advocaten onderlegd in insolventierecht kunnen wij u bijstaan in een beste verdediging. U vraagt hiertoe best een afspraak. Hiertoe kan u ons bellen op het telefoonnummer van ons secretariaat 055/31.86.47 om een afspraak vast te leggen. Breng dan al uw stukken (inkomstenstukken, schulden, brieven) mee. Wij nemen dan de tijd om naar u te luisteren, an,twoord te geven op uw vragen, advies te verlenen en een voorstel van aanpak te formuleren. Wij vragen voor een afspraak 150 euro. Telefonisch kunnen we geen vragen beantwoorden. Korte vragen kan u wel per e-mail stellen naar elfri@elfri.be aan 8€ per e-mail.

Zie ook deze links:
Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: di, 29/06/2010 - 16:58
Laatst aangepast op: do, 23/06/2016 - 17:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.