-A +A

Indicatieve tabel 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Koninklijk verbond van de vrede- en de politierechters
Auteur: 
Vereniging van magistraten van eerste aanleg
Auteur: 
Desmecht J-L
Auteur: 
Papart Th.
Auteur: 
Peeters W.
Auteur: 
Fagnart J-L
Auteur: 
Lucas P
Auteur: 
Simoens D
Auteur: 
Ulrichs H
Tijdschrift: 
Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en de Politierechters
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789048615865
Samenvatting

De Vlaamse Orde stelt de indicatieve tabel beschikbaar op har website:

pdfIndicatieve tabel 2012 8.1.2013 *.pdf 

 

Indicatieve tabel 2012 via Orde Express 

zie ook Integrale publicatie in T. Pol 2012, 93.

Inhoudstafel tekst: 

INDICATIEVE TABEL - VERSIE 2012

Hoofdstuk I. Schade aan voorwerpen en kosten
1. Voertuigschade
2. Verplaatsingskosten
3. Administratiekosten
4. Kledijschade
5. Medische kosten voor en na de consolidatie

Hoofdstuk II. Schade aan personen
I. De deskundigenopdracht
II. De tijdelijke schade
III. De blijvende schade
IV. Het overlijden

Hoofdstuk III. Interest en provisie

Bijlage: drie voorbeelden

Tableau indicatif - version 2012

Chapitre Ier. Dommage aux choses et frais
1. Dommage aux véhicules
2. Frais de déplacement
3. Frais administratifs
4. Préjudice vestimentaire
5. Frais médicaux ante et post consolidation

Chapitre II. Dommage aux personnes
I. La mission d'expertise
II. Les préjudices temporaires
III. Les préjudices permanents
IV. Le décès

Chapitre III. Intérêts et provisions
1. Intérêts compensatoires
2. Intérêts moratoires
3. Provisions

Annexe: trois exemples

De indicatieve tabel: de belangrijkste innovatie in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht sinds 1804?
door Dries Simoens

1. Ergens tussen "een volledig en juist passend herstel" en "the damages lottery"
2. Analyse van de indicatieve tabel 2012
3. Naschrift, tevens vooruitblik

L'incapacité personnelle et la nouvelle arborescence des préjudices
par Pierre Lucas

Introduction
1. Les concepts
2. Une nouvelle arborescence des préjudices
3. Une nouvelle mission

Persoonlijke ongeschiktheid en een nieuw stramien ter bepaling van de schade
door Pierre Lucas en Ludo Jonckheer

Inleiding
1. De begrippen
2. Een nieuw stramien voor evaluatie van de schade
3. Een nieuwe opdracht

Intérêts et provisions
par Jean-Luc Fagnart

Introduction
Chapitre I. Les indemnités provisionnelles
Chapitre II. Les intérêts
Chapitre III. L'imputation des indemnités provisionnelles

Aandachtspunten en reflectie vanuit de praktijk
door Hilde Ulrichts

1. Rentevoet vergoedende interest, berekening 217
2. Intérêts compensatoires: taux d'intérêt? Calcul de capitalisation: taux d'escompte?
3. Toemaatjes

Beschrijving van dit boek door de uitgever:

De huidige bijdrage is al de zesde editie van de Indicatieve tabel die tot stand is gekomen met de bestendige bekommernis tot actualisering, hierbij rekening houdend met de sociaaleconomische omstandigheden en de evolutie zowel op wetgevend gebied als in de rechtsleer en de rechtspraak. De Indicatieve tabel bewijst hiermee niet verankerd te zijn in de tijd.

Zijn regelmatige update (1995-1998-2001-2004-2008) bevestigt deze noodzakelijke en wenselijke evolutie.

Alvorens de Indicatieve tabel te ontdekken dient meer dan ooit zijn kenmerkend indicatief karakter te worden benadrukt, wat ook zijn grootste verdienste uitmaakt.

Alvorens de evaluatie en het herstel van de schade aan te pakken, dient de in aanmerking te nemen schade nader te worden omschreven. De schade is het resultaat van het verschil tussen twee situaties: de toestand waarin het slachtoffer zich bevindt ingevolge de onrechtmatige daad en deze waarin het slachtoffer zich zou bevonden hebben indien de onrechtmatige daad niet was gepleegd. Deze schade doet zich voor als een verlies, een krenking van belangen of een aantasting van waarden.

De schade heeft bovendien een tijdsdimensie en een ruimtelijke of sociale dimensie die, samen met de aangetaste waarden, toelaten deze te begroten. Het herstel van de hierboven bedoelde schade, zijnde het verschil tussen de twee in aanmerking te nemen situaties, is maar mogelijk voor wat betreft de persoonlijk geleden schade, die gewettigd is en vaststaat (rechterlijke zekerheid en geen absolute zekerheid). In eerste instantie dient een herstel in natura van de schade te worden nagestreefd teneinde het slachtoffer in een toestand terug te plaatsen die zo dicht mogelijk aansluit bij deze die bestond voor het ongeval.

Slechts indien dit niet mogelijk is kan de schade het voorwerp uitmaken van een "financiële compensatie".

Voorafgaandelijk dient te worden benadrukt dat alleen de reële schade moet worden vergoed: "alle schade maar niets meer dan de schade", hetgeen de noodzaak bevestigt om de schade in concreto te begroten teneinde het integraal herstel ervan te verzekeren. Het past vervolgens het niet-limitatief karakter te beklemtonen van de opsomming van de te vergoeden schadeposten. Noch de huidige, noch de vorige Indicatieve tabel kunnen alle mogelijke situaties voorzien die een recht doen ontstaan op schadevergoeding. Zoals zijn naam het aangeeft is de Indicatieve tabel slechts een aanbeveling, een richtlijn, een rode draad, een werkinstrument waarop kan worden teruggevallen telkens wanneer de omvang van de schade niet exact kan worden begroot.

Het is geen wet, noch een dwingend voorschrift.

Opnieuw moet nadrukkelijk herinnerd worden aan de soevereine appreciatiemacht van de rechter ten gronde.

De huidige tabel brengt geen omwenteling teweeg in de algemene beginselen van het herstel van de schade. Zijn vernieuwing moet de gebruikers toelaten blijvend te beschikken over een kwaliteitsvol hulpmiddel in de zoektocht naar de vergoeding van de slachtoffers, voor zover deze gebruikers zich voortdurend vragen stellen over de grenzen van dit hulpmiddel dat tot hun beschikking wordt gesteld.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 02/12/2012 - 18:19
Laatst aangepast op: di, 12/09/2017 - 07:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.