-A +A

Historische Inleiding tot het recht (2)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Deel 2 De bronnen van het recht in de Belgische gewesten sedert de dertiende eeuw
Publicatie
Auteur: 
Gilissen John
Auteur: 
Magits M.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1989
ISBN nummer: 
9063215258
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Algemene lnleiding

I De historische bestanddelen ven het hedendaagse Belgische recht

A. De vorming van het recht voor de 19° Eeuw

1. Leerstelsels over echt en staat in de 17° en 18° eeuw
2. Wetgeving van de Westeuropese staten uit de 15° tot 18° eeuw
3. Het middeleeuws gewoonterecht
4. Het Germaanserecht
5. Het canoniek recht
6. Het Romeins recht

B. De rechtsevolutie in België sinds 1795

II De rechtsbronnen

A. Bepaling
1. Historische rechtsbronnen
2. Materiële rechtsbronnen
3. Formele rechtsbronnen

a) De wet
b) De gewoonte
c) De rechtspraak
d) De rechtsleer

B. Globale evolutie

Titel I Evolutievan de Bronnen van het recht in de late middeleeuwen en moderne tijden (13-18° eeuw)

Hoofdstuk I Algemeen Historisch overzicht

1. De late Middeleeuwen (13°-15° eeuw)
a) Politieke organisatie
b) De bronnen van het recht

2.. De Moderne Tijden (13° tot 18° eeuw)

a) Politieke toestand van de voornaamste Westeuropese staten
b) Streven naar unificatie van het recht
c) Streven naar rechtzekerheid
d) De wet
e) De gewoonte
f) Het Romeins recht
g) Het canoniek recht
h) De rechtsleer
i) De rechtspraak

Hoofdstuk II
De gewoonte... (met documenten)

1. Bepaling en Kenmerken

a) niet geschreven recht
b) gewoonten ingebracht door usantiën en herhaaldelijke handelingen
c) in het openbaar geuseerd
d) zonder tegenspraak van de grote meerderheid van de socio-politieke groep
e) de nodige tijd om verjaard te zijn
f) de gewoonte moet redelijk zijn
g) voor- en nadelen van de gewoonte
h) stijen

2. Gewoonterechtsgebieden

a) Nederlanden
b) Frankrijk
c) Duitse gewesten

3. Bewijs van de gewoonte

a) turbe-onderzoek
b) wijsdommen
c) het te hoofde gaan

4. Optekenen van gewoonterechten in de late Middeleeuwen

a) Stedelijke en gewestelijke privilegebrieven
b) Rechtsboeken
c) Maritieme gewoonterechten

5. De officiële optekening van gewoonterechten
 

a) in Frankrijk
b) In de Nederlanden

6. Gevolgen van de officiële optekening van de gewoonterechten

Hoofdstuk III
De wet ... (met documenten)

Hoofdstuk IV
De rechtswetenschap en de rechtsleer...(met documenten)

Hoofdstuk V
De Rechtspraak ... (met documenten)

1. Rechterlmijke organisatie

a) in de kerk
b) in de feodale periode
c) schepenbanken
d) cantralisatiepolitiek van de Franse vorsten: de parlementen
e) de XVII provinciën: De Raden en Hoven, de Grote raad van Mechelen
f) de rechterlijke orgainsatie in Loon en Luik
g) van volksrechters tot beroepsrechters
h) de rechterlijke hervormingen van Jozef II (1787)
i) de advocatuur
j) het notariaat

2. Rechtspraak

a) rol van precedenten
b) arrêts de reglement
c) hoger beroep
d) rechtspraak tegenover andere rechtsbronnen
e) motivering

Titel II

Evolutie van de bronnen ven het recht vanaf de franse revolutie tot heden

Hoofdstuk I Inleiding

1. De Franse Revolutie
2. Historische bronnen van de Franse revolutionaire ideeën

a) de theorie van de nationale sovereiniteit
b) de theorie van het vertegenwoordigend regime
c) de theorie van de scheiding der machten

Hoofdstuk II De wet

1. Inleiding
2. Grondwetten
a) De akte van unie van de verenigde Belgische Staten (1790)
b) De Franse Verklaring van de rechten van de Mens
c) De Franse grondwet van 1791
d) De Grondwet van het jaar I (1793)
e) De grondwet van het jaar III (1795)
f) De grondwet van het jaar VIII (1800)
g) De Franse grondwetten van 1814 en 1830
h) De grondwet van het Koninkrijk der Nedrlanden
i) De Belgische grondwet van 7 februari 1831
j) Drukkingsgropen
3. Codificatie
a) Precedenten
b) De Napoleontische codificatie
c) De codificatiebeweging in het Koninkrijk der Nddrlanden (1815-1830)

....

Hoofdstuk III De Gewoonte

1. De rol van de gewoonte in de 19° en 20° eeuw
2. Niet-toegepast wettenrecht: gewoonten contra legen
3. Bij de wet erkende gewoonten: gewoonten secundum legem
4. Gewoonten "extra legem" of gewoonten "praetor legem"

Hoofdstuk IV Rechterlijke Organisatie en rechtspraak

1 Rechterlijke organisatie
a) Algemene Beginselen van de Franse Revolutie
b) Hierarchie van de hoven en rechtbanken
2. De rechtspraak

Hoofdstuk V Rechtsleer en Rechtswetenschap

1. Het onderwijs
2. De rechtsleer

a) De Historische schhol
b) De school van de exegese
c) De wetenschappelijke school

Documenten

illustratie bij deze biografie

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 14/11/2010 - 18:06
Laatst aangepast op: ma, 15/11/2010 - 15:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.