-A +A

Het strafrecht bedreven. Liber amicorum Alain De Nauw

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Deruyck Filip
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789048612208
Samenvatting

Dit Liber Amicorum wordt aan Alain De Nauw aangeboden naar aanleiding van zijn emeritaat. De vele auteurs die eraan hebben bijgedragen en vooral de verschillende beroepsgroepen die zij vertegenwoordigen (academici, magistraten, leden van het openbaar ministerie, advocaten) zijn het bewijs dat Alain De Nauw overal waar hij komt vele vrienden maakt.

Met dit Liber Amicorum wordt hulde gebracht aan een minzaam en bescheiden man en een groot jurist. Dit huldeboek weerspiegelt dan ook de dankbaarheid van velen voor zijn onderwijs, zijn onderzoek en zijn vriendschap.
 

Inhoudstafel tekst: 

Vereenvoudigde inhoudstafel

La correctionnalisation des crimes: du pragmatisme à l'imbroglio juridique
Marie-Aude Beernaert

Artikel 151 Sw.: [a reason] to be or not to be?
Henri Berkmoes

Fiscale rechter vs. Strafrechter: wie heeft het er voor het zeggen?
Sidney Berneman

Juridictions pénales internationales: trois modèles différents de justice
Henri Bosly

Fatsoensregels bij gerechtelijke verslaggeving
Eric Brewaeys

Waakzaamheid geboden. Aandachtspunten bij ontwikkelingen in het Nederlandse strafprocesrecht
C.P.M. Cleiren

Quel devenir pour les malades mentaux "délinquants"?
Nathalie Colette-Basecqz

De positie van de rechter-commissaris in het vooronderzoek
G.J.M. Corstens en Mr. W.M. Limborgh

Het leedprincipe, het strafbegrip en de schuld zonder straf. De fixatie op leedtoevoegende straffen in het strafrecht
P. De Hert en S. Gutwirth

De overschrijding van de redelijke termijn en de onderzoeksgerechten: let's get serious
Filiep Deruyck

Bedrieglijk onvermogen. Het strafrecht als druk op de ketel voor burgerlijke verplichtingen
Bart De Smet

Het Hof van Cassatie en de Vreemdelingenwet: kort overzicht van recente rechtspraak met betrekking tot het beroep bij de rechterlijke macht
M. De Swaef

De motiveringsverplichting van de strafrechter en de controle van de cassatierechter op de motivering van de uitspraak: enkele bedenkingen inzake het bijzonder strafrecht
Daniel De Wolf

Dessine-moi un palais. A propos de l'architecture judiciaire, de Bruxelles à Anvers
Benoît Dejemeppe

Over de (enige) correctionele gevangenisstraf ...
Filip D'Hont

Wie is er bang van de strafrechter? Reflecties over een gerechtvaardigd vertrouwen
Patrick Duinslaeger en Kristel De Schepper

Bestuurlijke en strafrechtelijke afdoening van milieustrafzaken in het Vlaamse Gewest
Michael Faure

Un procureur européen pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne?
Daniel Flore

Telecommunicatiemiddelen in het strafonderzoek
Thierry Freyne

Ivorentorenmentaliteit in de kerkers? Het problematische begrip toerekeningsvatbaarheid
Katrien Hanoulle en Frank Verbruggen

Knelpunten in evoluerend medisch tuchtrecht
Denis Holsters

Moeten we ons ongerust maken over de Belgische politie? Enkele beschouwingen bij de Straatsburgse arresten Cakir en Trévalec versus België (10 maart 2009 respectievelijk 14 juni 2011)
Frank Hutsebaut en Franky Goossens

Reflecties over enkele plichten van de rechter
Luc Huybrechts

De administratieve sancties in de Voetbalwet. Een overzicht van rechtspraak
Catherine Idomon

Les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Les usages à l'épreuve de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Ann Jacobs

La garde meurt mais ne se rend pas (Propos sur les rebondissements d'une métamorphose administrative: l'article 22quater de la loi du 27 juin 1969)
Fabienne Kéfer

Het verschijnsel straf en zijn rechtvaardiging
Nico Keijzer

Voorbereiding
Berend F. Keulen

Pour un aménagement législatif de la théorie de la peine légalement justifiée. A propos d'une proposition de loi
John Kirkpatrick

La bonne foi du légitime propriétaire d'une chose confisquée par le juge pénal
Olivier Klees

Les droits de l'Etat, de la victime de l'infraction et des tiers sur les avantages patrimoniaux confisqués sur la base de l'article 43bis du Code pénal
Franklin Kuty

Le Rapport S/2010/394, distribué le 26 juillet 2010, que le Secrétaire général de l'O.N.U. a présenté sur les différentes options possibles pour mieux parvenir à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes
Jean-François Leclercq

De herziening of heropening van de strafprocedure: een passend middel tot herstel van een schending van fundamentele rechten?
Paul Lemmens en Koen Lemmens

Dwars door Burkina Faso fietsen voor een goed doel
Bruno Maes

De prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: enkele aspecten en bedenkingen
Paul Maffei

Spreken is zilver en zwijgen is goud, of is het omgekeerd? Het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken
Michel Maus

Het probleem Dayanan
Joachim Meese

De Salduz à Brusco ou les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme sur la présence de l'avocat
Olivier Michiels

Wat opmerkingen over het gebruik van rechtsvergelijking door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Egbert Myjer

Verschoven panelen - het veranderde rechtspolitieke klimaat in het Nederlandse strafrecht
J.F. Nijboer

De strafbare deelneming bij sociaalrechtelijke misdrijven
Wilfried Rauws

Hoeveel wilsvrijheid heeft het strafrecht nodig?
Dr. David Roef

Les circonstances atténuantes: le temps de la réforme
Françoise Roggen

Is het onderscheid tussen hoofd- en bijkomende straffen nog gefundeerd?
Rozie Joelle

De positie van de burgerlijke partij in het hof van assisen
Rozie Michel

Koppelbazen in het sociaal strafrecht
Kristof Salomez

Het vooronderzoek in strafzaken: één van die vele dringende werven van Justitie
Frank Schuermans

Enkele bedenkingen bij een wettelijke regeling van het deskundigenonderzoek in strafzaken
Philip Traest

Le sens de la peine dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
Françoise Tulkens et Michel van de Kerchove

Het door de sociale inspectiediensten opgestelde proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
Dirk Van Daele en Ken Van hoogenbemt

Het Openbaar Ministerie: bedenkingen en verzuchtingen omtrent een vitaal orgaan van Vrouwe Justitia
André Van Ingelgem

Cassation considered as one of the fine arts
Willy van Eeckhoutte

La peine pécuniaire déterminée en fonction du profit escompté de l'infraction: une peine percutante en réponse à la délinquance fondée sur le profit
Damien Vandermeersch

Erkenning van het eventueel deelnemingsopzet in het Belgisch strafrecht?
Jan Vanheule

De arts in de beklaagdenbank. De medische fout deskundig en strafrechtelijk ge(dis)kwalificeerd
Steven Van Overbeke

De houdbaarheidsdatum van de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter
Raf Verstraeten

Over 'lege dozen' en de saisine van de onderzoeksrechter
Patrick Waeterinckx

Bedrog omtrent de verkochte zaak. De artikelen 498 en 499 van het Strafwetboek
Filip Van Volsem

Bim bam, bom: De verhouding tussen inlichtingendiensten, politiediensten en gerechtelijke overheden: Symfonie of kakofonie?

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 04/07/2014 - 20:09
Laatst aangepast op: vr, 04/07/2014 - 20:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.