-A +A

Het Gemeentedecreet weerom aangepast: een overzicht van de wijzigingen ingevolge het decreet van 29 juni 2012

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vanwinckelen Koen
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1082
Samenvatting

Bij decreet van 29 juni 2012 werd Gemeentedecreet van 15 juli 2005 gewijzigd.Deze bijdrage beschrijft de wijzigingen.

 

Inhoudstafel tekst: 

I. Situering
II. Versterken van de lokale democratie
A. Versterken van de gemeenteraad
1o Bijeenroeping op verzoek van één vijfde van de gemeenteraadsleden
2o Gemeenteraadscommissie voor verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking
4o Eretitels
5o Evaluatie van decretale graden
6o Vervanging van de gemeenteraadsvoorzitter
B. Rationaliseren ten aanzien van uitvoerende mandatarissen
1o Vermindering van het aantal schepenen en het aantal leden van het districtscollege
2o Uittredingsvergoeding voor burgemeester en schepenen
C. Procedure tot herstel van de bestuurbaarheid
D. Geen tweede voordracht als burgemeester
III. Versterken van het lokaal beheer en management
A. Optimaliseren van de beleids- en beheerscyclus
1o Meerjarenplan en jaarrekening
2o Hertekende rol voor externe audit
B. Efficiëntieverbeteringen in het financieel en personeel beheer
1o Vereenvoudiging inzake controle op kasprovisies en verificatie van kas bij ambtsbeëindiging
2o Budgethouderschap voortaan met focus op de realisatie van de taakstelling
3o Het hoogste salaris berust bij de gemeentesecretaris
C. Wegnemen van drempels voor samenwerking tussen gemeente en ocmw
1o Ocmw-raad bestaande uit louter gemeenteraadsleden wordt mogelijk
2o Samenwerking op personeelsvlak
IV. Moderniseren en wegwerken van anomalieën
A. Moderniseren in de relatie tussen lokaal bestuur en de Vlaamse overheid
1o Verdere vereenvoudiging van toezicht
2o Afbouw van administratieve lasten voor gemeentebesturen
B. Moderniseren in het lokaal bestuur zelf
C. Wegwerken van anomalieën
1o Procedure inzake vervallenverklaring
2o Rechtsgedingen en optreden in rechte namens de gemeente
3o Omvorming naar extern verzelfstandigde agentschappen
4o Installatie en eedaflegging van de leden van de districtsraad en van het districtscollege

V. Besluit 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 05/03/2013 - 17:51
Laatst aangepast op: di, 05/03/2013 - 17:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.