-A +A

Hervorming van het erfrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 10 december 2012 inzake de onwaardigheid, de plaatsvervulling, de huwelijksvoordelen en de giften

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Renate Barbaix
Auteur: 
Alain-Laurent Verbeke
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1162
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 Onwaardigheid, plaatsvervulling en huwelijks voordelen
I de onwaardigheid
A de onwaardigheid in het abintestaat erfrecht
1 algemene gronden van erfrechtelijke onwaardigheid
a. Automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten met de dood tot gevolg
b. geen automatische erf onwaardigheid: opzettelijke feiten zonder de dood tot gevolg
2 erfrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid
a gevolgen voor de onwaardige erfgenaam
I rechtstreekse gevolgen
II onrechtstreekse gevolgen
b. De gevolgen voor de erfgenamen van de onwaardige gerechtigden
c. de gevolgen voor de derde verkrijgers
3 overige vermogensrechtelijke gevolgen van de erfrechtelijke onwaardigheid buiten erfrecht
a. gevolgen van de onwaardigheid voor het alimentatierecht
I vorderingen tot levensonderhoud lastens de nalatenschap
II de assepoesterverplichting
b. Vervolgens van de onwaardigheid voor het huwelijksvermogensrecht
I principe
II toepassingsgebied ratione materiae
III welke voordelen vervallen
IV welke voordelen vervallen niet
V toepassingsgebied ratione personae
VI rechtsaard
4 temporele werking van de nieuwe regels inzake de erfonwaardigheid
B de ondankbaarheid in het conventionele erfrecht
1 gronden tot ondankbaarheid begeeft te
2 de vordering tot ontbinding wegens ondankbaarheid
a. Tegen wie kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
b binnen welke termijn kan de vordering tot ontbinding worden ingesteld
3 temporele werking van de nieuwe regels inzake giften
II de plaatsvervulling
A. Begrip -functie
B. Toepassingsvoorwaarden
1 oorzaken van de plaatsvervulling
2 toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de actoren
C. Gevolgen van de plaatsvervulling in het bijzonder voor de inbrengverplichting
1 omvang van de inbrengverplichting
2 wijze van de inbreng
D. Verwerping als nieuwe estateplanningstool
1.. Temporele werking van de nieuwe regels inzake plaatsvervulling
III Huwelijksvoordelen
A. Huwelijks voordelen en de erfrechtelijke onwaardigheid
B. artikelen 1429 en 1459 Burgerlijk Wetboek
C. Temporele werking over de nieuwe regels over de huwelijksvoordelen
IV conclusie

 
Wet Erfonwaardigheid en Plaatsvervulling
 
 
 
 
Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 29/08/2017 - 16:30
Laatst aangepast op: ma, 27/11/2017 - 12:04

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.