-A +A

Herstelvorderingen en herstelmaatregelen: ruimtelijk ordenen onder dwang

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Wauters Kris
Tijdschrift: 
CABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2007/1
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I n h o u d s t a f e l
Inleiding    1
Hoofdstuk I. Algemene situering    3
Afdeling 1. Historiek  3
Afdeling 2. Wettelijk kader  4
Afdeling 3. Structuur  5
Hoofdstuk II. Aard  6
Afdeling 1. Administratieve rechtshandeling   6
§ 1. Beginsel  6
§ 2. Bevoegdheid   8
§ 3. Gevolgen   9
A. Algemeen   9
B. Formele motiveringsplicht  10
C. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur  11
Afdeling 2. Burgerlijke aard, behorend tot de strafvordering  14
§ 1. Eigen aard  14
§ 2. Gevolgen  18
Hoofdstuk III. Soorten.   20
Afdeling 1. Voorafgaand   20
Afdeling 2. Herstel in de oorspronkelijke toestand of staking strijdig gebruik    20
§ 1. Principe   20
§ 2. Herstel van de plaats  21
§ 3. Oorspronkelijke toestand  22
Afdeling 3. Uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken  22
Afdeling 4. Betaling van een meerwaarde   23
Hoofdstuk IV. Voorwaarden    26
Afdeling 1. Voorwaarden ratione materiae  26
§ 1. Bewijs van een misdrijf   26
§ 2. Geen regularisatie  29
Afdeling 2. Voorwaarden ratione personae  30
§ 1. Daders en medeplichtigen 30
A. Lid 1: Principe 30
B. Lid 2: Niet-eigenaar  31
§ 2. In geval van meerwaarde  31
Hoofdstuk V. Uitoefening  32
Afdeling 1. Correctionele rechtbank   32
§ 1. Herstelvordering uitgaande van het bestuur   32
A. Vertrekpunt: het bestuur  32
B. De Hoge Raad voor het Herstelbeleid  33
C. Inleiding van de herstelvordering  34
D. Het Openbaar Ministerie  35
E. De correctionele rechtbank  36
F. Overschrijving van het exploot tot gedinginleiding  41
G. Tussenkomst  41
H. De rechterlijke uitspraak  42
§ 2. Herstelvordering uitgaande van de derde benadeelde  43
§ 3. Verjaring   44
A. De herstelvordering van het bestuur  44
B. Herstelvordering van de derde benadeelde  45
Afdeling 2. Burgerlijke rechtbank  46
§ 1. Uitgaande van het bestuur   46
§ 2. Uitgaande van de derde benadeelde   48
§ 3. Verjaring   48
Hoofdstuk VI. Uitvoering  49
Afdeling 1. Algemene probleemstellingen  49
§ 1. Hersteltermijn   49
§ 2. Omvang  51
§ 3. Bouwvergunning vereist?   51
§ 4. Tegenstelbaarheid   52
§ 5. Proces-verbaal van vaststelling van uitvoering   52
§ 6. Plicht tot uitvoering  53
Afdeling 2. Dwangsom  53
§ 1. Principe  53
§ 2. Aard  54
§ 3. Bevoegdheid van de rechtbank   55
§ 4. Wie kan de dwangsom vorderen?   55
§ 5. Verbeuring van de dwangsom  57
§ 6. Verjaring van de dwangsom 60
§ 7. Ontheffing, vermindering van de dwangsom 60
Afdeling 3. Ambtshalve uitvoering  62
Besluit  64

Samenvatting van de uitgever (bron Larcier):

De problematiek inzake ruimtelijke ordening staat in het middelpunt van de belangstelling. Gelet op de bijzondere situatie in Vlaanderen, is er op dit vlak, meer dan waar ook, nood aan een duidelijke regelgeving en een consequente handhaving.

In voorliggende bijdrage gaat de auteur in op de notie ‘herstelvordering’, zoals deze wordt gehanteerd in de stedenbouwreglementering. Deze heeft al overvloedige juridische discussies heeft losgeweekt. Veel van de knelpunten hebben intussen een oplossing gekregen, maar er blijven toch nog heel wat vraagtekens bestaan.

Het werk geeft de meest recente stand van zaken van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer betreffende de figuur van de herstelvordering en de herstelmaatregelen, die hieruit voortvloeien.

De auteur behandelt niet alleen de notie herstelvordering op zich, maar doorloopt de volledige procedure vanaf het ontstaan van de herstelvordering tot de eventuele uitvoering ervan, met aandacht voor de aard van de herstelvordering, de voorwaarden om een herstelvordering in te stellen, de soorten herstelmaatregelen, de uitoefening van de herstelvordering voor de straf- en burgerlijke rechter en de uitvoering van vonnissen en arresten (dwangsom, ambtshalve uitvoering). De auteur geeft hierbij een zo volledig mogelijke schets van alle problemen, die kunnen opduiken tijdens deze procedure.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 28/06/2010 - 15:48
Laatst aangepast op: ma, 28/06/2010 - 15:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.