-A +A

Grensoverschrijdende collectieve vorderingen van gedupeerde beleggers

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vandenbussche W
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Pagina: 
243
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. F-cubed class actions: «the American dream» van de Europese, Canadese of Australische belegger

A. F-cubed class actions

B. De ontstaansredenen van de F-cubed class actions

1° Afschrikeffect op multinationale ondernemingen

2° Een grotere schikkingsbereidheid

3° Beperktere financiële risico’s voor de aandeelhouders

4° De fraud-on-the-market-theorie

1° De ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het instellen van class actions

2° De «effects-» en «conducts»-test

III. De V.S. slaan de weg in naar terughoudendheid

A. Ongelijke behandeling door de Amerikaanse rechtbanken

B. Forum non conveniens bij Lernout & Hauspie

IV. «Paradise lost» na het arrest-Morrison?

A. De zaak-Morrison v. National Australia Bank

1° Het principe van non-extraterritorialiteit

2° Afwijzing van de «effects-» en «conduct»-test

B. Morrison krijgt navolging in de lagere rechtspraak

C. Verklaringen voor de tendens ingezet door het arrest-Morrison

1° Economische motieven

2° «International comity»

V. Amsterdam als nieuw internationaal forum voor de afwikkeling van financiële massaschade?

A. De Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) in Nederland

B. De Shell-zaak

C. De Converium-zaak

1° De rechtspolitieke keuze

a) In het belang van de beleggers

b) In het belang van de Nederlandse rechtsorde

2° Puur juridisch een onzeker kader

a) De internationale bevoegdheid van de Amsterdamse rechter

b) De erkenning van de WCAM-schikkingen

VI. En wat met België?

VII. Besluit

Bronnenmateriaal:

• S. Voet, Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering, Antwerpen, Intersentia, 2012, 433 p.;

• M. Piers en E. De Baere, «Collectief slachtofferschap in rechtsvergelijkend perspectief», De Orde van de Dag 2011, 17-28;

• E. Stoop, «Class Action», Ad Rem 2008, 29-39; W. Eyskens en N. Kaluma, «La class action et le droit belge», JT 2008, 481-489;

• E. De Baere, «Procederen in zaken van massaschade: naar een class action in Belgisch recht?», TPR 2007, 7-72;

• B. Allemeersch en M. Piers, «De invoering in België van een class action naar Amerikaans recht» in G. Closset-Marchal en J. Van Compernolle (eds.), Naar een «class action» in het Belgische Recht, Brugge, die Keure, 2008, 1-45.

• Voorontwerp van wet betreffende de procedures tot collectieve schadeafwikkeling, economie.fgov.be/nl (consultatie op 3 juni 2013); wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het instellen van een collectieve rechtszaak betreft, Parl.St. Kamer 2008-09, nr. 52-2019/002; OVB-voorstel, www.advocaat.be/ UserFiles/Positions/OVB-wetsvoorstel%20class%20actions%20website.pdf (consultatie 3 juni 2013).

• I. Verougstraete, «Class actions: les doutes et certitudes du magistrat», CJ 2012, (99) 99) (cf. infra, nrs. 64-66).

• H. Buxbaum, «Multinational Class Action under Federal Securities Laws: Managing Jurisdictional Conflict», 46 Columbia Journal of Transnational Law 14, 15; D. Kantor, «The Limits of Federal Jurisdiction and the F-cubed Case», 65 NYU Annual Survey of American Law 839.

•  Persbericht van de Ministerraad van 21 december 2012, Herziening van het Gerechtelijk Wetboek over de arbitrage, presscenter.org/nl/print-pdf-full/75372 (consultatie op 29 mei 2013).

• D.W. Hawes, «U.S.-Style Class Actions and European Collective Actions» in M. Tison, H. De Wulf, C. Van der Elst en R. Steennot, Perspectives in Company Law and Financial Regulation, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, (200) 200 

• S.B. Hantler, M.A. Behrens en L. Lorber, «Access to Justice: Can Business Coexist with the Civil Justice System? – Is the «Crisis» in the Civil Justice System Real or Imagined?», 38 Loyola of Los Angeles Law Review 1121, 1129.

• Smith Kline & French Lab. Ltd v. Block, (1983) 2 All ER 72, 74 (C.A.).

• B.J. De Jong, Schade door misleiding op de effectenmarkt, Deventer, Kluwer, 2010, 95. 

• A.R. Pinto, «The United States Supreme Court and Implied Private Cause of Actions under SEC Rule 10b-5» in S. Wrbka, S. Van Uytsel en M. Siems, Collective Actions; Enhancing Access to Justice and Reconciling Multilayer Interests?, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, (245) 245.

• D. Kantor, «The Limits of Federal Jurisdiction and the F-cubed Case», 65 NYU Annual Survey of American Law, 839, 851.

• K.J. Fick, «Such Stuff as Laws Are Made on: Interpreting the Exchange Act to Reach Transnational Fraud», 2001 University of Chicago Legal Forum 441, 445.

• Zoelsch v. Arthur Andersen & Co., 824 F.2d 27, 30 (D.C. Cir. 1987).

• H. Buxbaum, «Multinational Class Action under Federal Securities Laws: Managing Jurisdictional Conflict», 46 Columbia Journal of Transnational Law 14, 19; R. Mizrack, «Recent Developments in the Extraterritorial Application of Section 10(b) of the Securities and Exchange Act of 1934», The Business Lawyer 1975, (367) 384.

• T. Mauro, «Justices Consider a Border Battle over Lawsuits», The National Law Journal 29 maart 2010, www.law.com (consultatie op 31 mei 2013).

• C.J. Choi en L.J. Silberman, «Transnational Litigation and Global Securities Class Actions», 2009 Wisconsin Law Review 465, 495.

• H. De Wulf, «Aandeelhoudersvorderingen met het oog op schadevergoeding» in 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking, Mechelen, Kluwer, 2011, (475) 509.

• H. De Wulf en L. Van Den Steen, «Enkele IPR-problemen uit het economisch recht» in J. Ernauw en P. Taelman (eds.), Nieuw Internationaal Privaatrecht: meer Europees, meer Globaal, Mechelen, Kluwer, 2009, (391) 478 

• C. Hodges, The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems: a New Framework for Collective Redress in Europe, Portland, Hart, 2008, 131-132.

• P. Van Leynseele en M. Dal, «Pour un modèle belge de la procédure discovery», JT 1997, (225) 226.

• H.M. Kritzer, «The Wages of Risk: The Returns of Contingency Fee Legal Practice», 47 De Paul Law Review, 286.

• H.M. Kritzer, Risks, Reputations, and Rewards: Contingency Fee Legal Practice in the United States, Stanford, Stanford University Press, 2004, 1-2;

• C. Cauffman, «Een model voor een Belgische class action? De advocatuur neemt het voortouw», RW 2009-10, p. 702-706, nrs. 25-28;

• C. De Backere en N. De Lathauwer, «Contingent Fees: Beyond the Intuitive Threat», Jura Falc. 2012-13, (101) 101-102.

• C. Hodges, The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems: A New Framework for Collective Redress in Europe, Portland, Hart, 2008, 131-132.

• E. Vandendriessche, ««Fraud-on-the-market»: Een causaliteitstheorie inzake beleggersverliezen», TPR 2011, 277-308.

• L.J. Silberman, «Morrison v. National Australia Bank: Implications for Global Securities Class Actions» in D. Fairgrieve

• E. Lein, Extraterritoriality and Collective Redress, Oxford, Oxford University Press, 2012, (19.01) 19.13.

• M. Piers, «Class Actions. Verenigde Staten v. Europa. Rechtsvergelijkende beschouwingen naar aanleiding van de Wal-Martzaak», NJW 2007, (825) 827.

• R.H. Klonoff, «The Decline of Class Actions», 90 Washington Law Review 2013, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2038985, 2-3 

•  D. Kantor, «The Limits of Federal Jurisdiction and the F-cubed Case», NYU Annual Survey of American Law 2010, 848.

• S. Maric, «De wet collectieve afwikkeling massaschade als alternatief voor Amerikaanse class action-procedures voor het afwikkelen van massaschade bij beleggers», Vennootschap & Onderneming 2010, (166) 166.

• C.J. Choi en L.J. Silberman, «Transnational Litigation and Global Securities Class Actions», 2009 Wisconsin Law Review 465, 478; J. Genova, «F-cubed Litigants & Forum non conveniens», www.pointoflaw.com/archives/2008/08 

• J. Fawcett, «General Report» in J. Fawcett (ed.), Declining Jurisdiction in Private International Law: Reports to the XIVth Congress of the International Academy of Comparative Law Athens, Oxford, Clarendon, 1995, (1) 10-26.

• A. Jones, «The Whole World is Watching: «F-Cubed» Case Moves to High Court», blogs.wsj.com/law/2010/ 03/29/the-whole-world-is-watching-f-cubed-case-moves-to-high-court 

• D.H. Kistenbroker, A.S. Pattison en P.M. Smith, «Recent Developments in Global Securities Litigation», 1904 Practicing Law Institute Corporate Law and Practice Handbook Series 607, 615;

• J.L. Boehm, «Private Securities Fraud Litigation after Morrison v. National Australia Bank: Reconsidering a Reliance-Base Approach to Extraterritoriality», 53 Harvard International Law Journal 501, 514.

• B.C. Sellier en S. Ceslowitz, «Extraterritoriality & U.S. Securities Law», www.proskauerguide.com/law-topics/25/IV 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 13/10/2013 - 11:57
Laatst aangepast op: wo, 04/03/2015 - 14:22

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.