-A +A

Geweld en politie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vynckier G
Auteur: 
De Haan W
Auteur: 
Adang O
Auteur: 
Goosens F
Tijdschrift: 
CPS 2012 - 2, nr. 23
Uitgever: 
Maklu
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789046605028
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inhoudsopgave
Editoriaal 7
Sociale percepties over jongeren en geweld. Adolescenten als vergeten groep 13
(potentiële) slachtoffers? Gerwinde Vynckier Rechts-extremistisch geweld in Vlaanderen 33
Jannie NoppeNiet zonder slag of stoot. Een impressie van de aard, omvang en afhandelingvan geweld tegen politiemensen 57
Ilse van Leiden & Henk Ferwerda De aanpak van geweld bij de Nederlandse politie 71
Marjan Hanrath & Frans Heeres Geweld tegen en door de politie: een kijk op het Belgische en Nederlandse materiële strafrecht 83
Kristien Vanderheiden, Franky Goossens & Jaap Timmer Professionele weerbaarheid 107
Annika Smit, Jan Struijs & Pieter Tops Geweld tegen veiligheidspersoneel in de uitoefening van hun beroep: een exploratieve kijk 117
Stefanie Van der Burght De taakuitvoering van de politie bij geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak 141
Jeroen Obdam Geweldsbeheersing door de Nederlandse politie in een gewelddadige eeuw 159
Piet van Reenen en Guus Meershoek De verwachting van de burger over het politionele geweldgebruik 177
Isabel Verwee De AMOK-situatie. Een uitloper van een orkaan of een tornado voor het politieoptreden in de toekomst? 201
Peter De Clerck When Heroes Are Villains. … if we don’t police our own, how do we maintain the trust of those we serve? 219
Glenna Trout Auteursrichtlijnen Cahiers Politiestudies 237
Inhoudelijke toelichting bij de jaargang 2011 239
Inhoudelijke toelichting bij de jaargang 2012 241
Inhoudelijke toelichting bij de jaargang 2013 243
 

Beschrijving van dit boek door de uitgever:

De samenleving wordt agressiever en gewelddadiger. Dat wordt althans algemeen gesteld. Afnemende tolerantie en verdraagzaamheid, individualisering, ‘korte lontjes’, maar ook alcohol en drugs zouden daar de oorzaak van zijn. In dit Cahier staat de relatie geweld - politie centraal.

Enerzijds wordt ingegaan op geweld tegen de politie. Naast burgers in het algemeen zijn functionarissen die in de publieke ruimte optreden (ambulancepersoneel, brandweerlieden, toezichthouders, bus/trambestuurders, maar zeker ook de politie) immers stelselmatig het voorwerp en slachtoffer van agressie en geweld. In welke mate vallen politieambtenaren ten prooi aan gewelddadige burgers, welke interactieprocessen spelen daarbij een rol, en welke gevolgen heeft slachtofferschap van geweld voor de politieambtenaar en de uitoefening van het politieberoep?

Anderzijds besteedt dit Cahier ook aandacht aan het gebruik van geweld door de politie. In België en Nederland heeft de politie samen met het leger nog steeds het monopolie van legaal geweld. De politie staat in voor de bescherming van de burger en de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het gebruik van (disproportioneel) geweld kan echter ook aanleiding geven tot debat. Ernstige geweldsincidenten voeden de discussie over de oorzaken van de geweldstoename in de maatschappij en de vraag of de politie nog wel opgewassen is tegen dat geweld.

Cahiers Politiestudies
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 08/06/2012 - 23:27
Laatst aangepast op: vr, 08/06/2012 - 23:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.