-A +A

Geluidshinder Beleid en normen site Vlaams gewest

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Heule Jan
Boek: 
Onroerend Goed in de Praktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2008
Pagina: 
OGP – Afl. 192 (maart 2008) p. 32 en volgende
ISBN nummer: 
Beschikkbaar in F Jurabibliotheek VIbis.Anonies - 2
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 Beleid omgevingslawaai

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een goed resultaat? Lees hieronder hoe het verder moet.
Je ondervindt hinder van:
Hinder veroorzaakt door buren
 1. Praat en ga in dialoog
  Soms is de hinder gebaseerd op onwetendheid of op misverstanden.
 2. Schakel een bemiddelaar in
  Als de dialoog niets oplevert, dan kan je een bemiddelaar inschakelen. Dit is meestal gratis. Contacteer hiervoor de milieudienst van je gemeente.
 3. Meld deze klacht officieel
  Lukken deze eerste twee stappen niet? Dan kan je formele actie ondernemen door je klacht officieel te melden. De meeste gemeenten hebben hiervoor een centraal meldpunt dat je telefonisch of per mail kan bereiken.
 4. Schakel het vredegerecht in
  Als laatste stap kan je het gerecht inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. Richt je daarvoor tot het vredegerecht. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een proces. Het probleem kan mogelijk ook worden opgelost via een verzoeningsprocedure. 
 5. Schakel de burgerlijke rechtbank in
  Als alle voorgaande stappen niets hebben opgeleverd, kan je je eventueel nog wenden tot de burgerlijke rechtbank.
Hinder veroorzaakt door bedrijfsgebonden activiteiten
 1. Praat en ga in dialoog
  Breng het aanspreekpunt van het bedrijf of de winkel of het café ... op de hoogte van je probleem en probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen.  
 2. Contacteer de milieudienst
  Leidt dit niet tot een oplossing, neem  dan contact op met de milieudienst van de gemeente waar het bedrijf zich bevindt. De gemeente kan je helpen met vragen over de vergunningen waarover het bedrijf beschikt, de milieuvoorwaarden waaraan het moet voldoen en welke instantie controles kan uitvoeren. 
  Ben je zeker dat het een bedrijf is met een milieuvergunning klasse 1? Contacteer dan de milieutoezichthouders van de afdeling Handhaving
 
Andere vormen van hinder
Sommige vormen van milieuhinder worden niet veroorzaakt door je buren of door een bedrijf. Hieronder vind je een aantal voorbeelden met vermelding van de instantie waar je terecht kunt om de hinder te melden. Is de oorzaak van je klacht niet opgenomen in dit overzicht? Contacteer dan de milieudienst van de gemeente voor meer informatie. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
Geluidsoverlast door een muziekactiviteit in openlucht of tent
Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
 
 • Verbranden van (huishoudelijk) afval  
Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
 
 • Waterverontreiniging door een lekkende stookolietank van particulieren
Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
 
 
 • Onregelmatige afbraak van asbesthoudende materialen
Contacteer de milieudienst van de gemeente. Buiten de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie. 
Meer informatie over asbest en hoe ermee om te gaan, vind je terug op de website van de Vlaamse Afvalstoffen maatschappij (OVAM).
 
 • (Historische) bodemverontreiniging
 • Mestproblematiek (bv. uitrijden van mest in een niet toegestane periode)
Contacteer de milieudienst van de gemeente of de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij.
 
 • Pesticiden
Contacteer de dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
 
 • Overtredingen in bossen en natuurgebieden
 

Subisidies:

 

 • Met MKROS worden milieuklachten online geregistreerd en opgevolgd. MKROS (en de data) staat ter beschikking van gemeentelijke diensten maar ook provincies, lokale politiediensten, milieu- en gezondheidsinspectiediensten en gewestelijke beleidsvoorbereidende of –evaluerende diensten.
 • Het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO) is een enquête over hinder die op regelmatige basis wordt uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking.
 • Team Milieuhinder  milieuhinder@vlaanderen.be

 

Gerelateerd
Nog dit: 

Lawaaihinder, NJW 286, Pagina: 609, nr. 13

Samenvatting:

Lawaai is schadelijk voor wie er, vrijwillig of gedwongen, aan onderworpen wordt. Blootstelling aan lawaai kan leiden tot permanente gehoorschade.

Lawaainiveaus boven 85 dB(A) veroorzaken naast lawaaislechthorendheid (Noise Induced Hearing Loss) ook oorsuizen of tinnitus, hoge bloeddruk en stress. Zowel in Europa als Amerika loopt 12-15% van de actieve beroepsbevolking risico op de ontwikkeling van een ernstige slechthorendheid ten gevolge van overmatige geluidsblootstelling. Steeds meer mensen worden bovendien het slachtoffer van niet-industriële blootstelling aan lawaai (discotheek, bioscoop,…).

Dit is niet enkel een probleem voor de bezoekers van dergelijke lawaaierige instellingen, maar het kost ook de gemeenschap handen vol geld aan gezondheidszorg en uitkeringen.
Geluidshinder verstoort bovendien ook ernstig de leefbaarheid van de omgeving, het woongenot en de nachtrust en kan aldus een psychische en fysische belasting betekenen en maakt een vorm van terreur uit.

Lawaai leidt ondermeer tot slaapstoornissen en compromitteert de levenskwaliteit overdag, met als resultaat een stijgende vraag naar kalmeermiddelen, slaappillen, enz.

Noot:

Zie besluit van de Vlaamse regering van 17.12.2012.
 

Aangemaakt op: do, 03/05/2018 - 09:38
Laatst aangepast op: do, 03/05/2018 - 09:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.