-A +A

Geannoteerd wetboek medisch recht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Callens Stefaan
Auteur: 
Van Der Mauten Filip
Auteur: 
Huybrechts Vanessa
Auteur: 
Coëffé Mathilde
Uitgever: 
UGA
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789089771827
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN DE PATIENT

I. Algemene bepaling
II. Definities en toepassingsgebied
III. Rechten van de patiënt
IV. Vertegenwoordiging van de patiënt
V. Federale commissie ‘Rechten van de patiënt’
VI. Wijzigende en slotbepalingen

GECOORDINEERDE WET BETREFFENDE DE ZIEKENHUIZEN EN ANDERE VERZORGINGSINRICHTINGEN
I. Algemene bepalingen
II. Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
III. Programmatie, financiering en erkenning van ziekenhuizen
IV. Specifieke bepalingen betreffende het beheer van de ziekenhuizen en het statuut van de ziekenhuisgeneesheer
V. Verzorging van bejaarden en langdurige zieken

KONINKLIJK BESLUIT NR. 78 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN
I. De uitoefening van de geneeskunde en van de artsenijbereidkunde
Ibis. De uitoefening van de kinesitherapie
Iter. De uitoefening van de verpleegkunde
Iquater. De uitoefening van het beroep van vroedvrouw
Iquinquies. De uitoefening van het beroep van hulpverlener-ambulancier
II. De uitoefening van de paramedische beroepen
IIbis. Bijzondere beroepsbekwaamheden, bijzondere beroepstitels, aanbodsbeheersing, eindeloopbaan, evaluatie, structuur en organisatie van de praktijk, organen en federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen
III. De geneeskundige commissies
IIIbis. Cel medische bewaking
IV. Slotbepalingen en tuchtmaatregelen
IVbis. Erkenning van beroepskwalificaties, toepassing van de Europese regelgeving

Beschrijving door de uitgever:

Het medisch recht is voortdurend in beweging. Een goede kennis van de belangrijke wetteksten uit het medisch recht veronderstelt dan ook een goed zicht op de belangrijke rechtspraak en rechtsleer.

Dit geannoteerd wetboek duidt de voornaamste wetteksten die vaak aan bod komen in het medisch recht: de wet patiëntenrechten, de ziekenhuiswet en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen.

Deze wetteksten worden artikelsgewijs geannoteerd via de relevante rechtspraak, verwijzingen naar de rechtsleer, de wetshistoriek en de uitvoeringsbesluiten.
U beschikt onmiddellijk over alle relevante informatie die op een bepaald artikel van toepassing is.

Dit unieke en ambitieuze boek is een erg praktisch werkinstrument voor de praktijkjurist, voor directie en kaderleden van gezondheidsinstellingen, voor leden van de Medische Raad, voor studenten en voor iedereen die zich bezig houdt met het medisch recht.

De auteurs kunnen putten uit een jarenlange praktijkervaring als advocaten, gespecialiseerd in het verlenen van juridisch advies en bijstand aan de gezondheidszorgsector.

Deze uitgave kan eveneens besteld worden met abonnement op de latere edities. In dit geval betaalt u slechts € 45 (i.p.v. € 65). 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 19/02/2011 - 10:54
Laatst aangepast op: vr, 09/03/2012 - 11:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.