-A +A

Formele motivering van bestuurshandelingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Charlier F
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9789048617883
Samenvatting

Beschrijving door de uitgever:

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is een bijzonder korte, maar uiterst belangrijke wet. Sinds de inwerkingtreding van deze wet moeten immers quasi alle bestuurshandelingen met individuele strekking zoals een vergunning, een erkenning, een benoeming, een ontslag, een administratieve sanctie, een onteigening,… formeel worden gemotiveerd.
Het boek bestaat uit twee delen:

Algemeen deel:
• de doelstellingen
• het toepassingsgebied
• de aard en de draagwijdte van de motiveringsplicht
• de sancties bij de schending van de wet

Bijzonder deel:

Onderzoek van de Wet Motivering Bestuurshandelingen op verschillende domeinen (ruimtelijke ordening, milieurecht, onteigening, fiscaal recht, socialezekerheidsrecht, overheidsopdrachtenrecht, onderwijsrecht, bestuurlijk toezicht, vreemdelingenrecht, ambtenarenrecht en contractueel overheidspersoneel)

Inhoudstafel tekst: 

ALGEMEEN DEEL

Hoofdstuk I. De Wet Motivering Bestuurshandelingen: een korte, maar revolutionaire wet
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Doelstellingen van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 3. Situering van de Wet Motivering Bestuurshandelingen in de nieuwe bestuursrechtelijke cultuur van de jaren negentig
Afdeling 4. Bevoegdheidsverdeling op het vlak van de formele motivering
Afdeling 5. Invloed van het Europese recht op de motiveringsplicht

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied ratione personae van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Het begrip "bestuur"
Afdeling 3. Het begrip "bestuurde"

Hoofdstuk III. Toepassingsgebied ratione materiae van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 1. Algemene wettelijke omschrijving van het toepassingsgebied
Afdeling 2. Rechtshandeling
Afdeling 3. Eenzijdige rechtshandeling
Afdeling 4. Individuele rechtshandeling
Afdeling 5. Schriftelijke rechtshandeling
Afdeling 6. Synthese: overeenkomsten en verschillen tussen de begrippen "bestuurshandeling" en "handeling vatbaar voor beroep bij de Raad van State"

Hoofdstuk IV. Uitzonderingen op de formele motiveringsplicht
Afdeling 1. Limitatieve opsomming van de uitzonderingen
Afdeling 2. Restrictieve interpretatie van de uitzonderingen
Afdeling 3. Bespreking van de uitzonderingen
Afdeling 4. Omstandigheden die niet ontslaan van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk V. Wisselwerking tussen de algemene Wet Motivering Bestuurshandelingen en specifieke regelgeving
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Toepassingen

Hoofdstuk VI. Aard van de formele motiveringsplicht
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. De begrippen materiële versus formele motiveringsplicht
Afdeling 3. Rechtsgrond van de materiële en formele motiveringsplicht
Afdeling 4. Toepassingsgebied van de materiële en formele motiveringsplicht
Afdeling 5. Aard van de rechtsplicht tot materiële en formele motivering

Hoofdstuk VII. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
Afdeling 1. Inleiding
Afdeling 2. Verplichting tot motivering in de beslissing zelf
Afdeling 3. Verplichting tot het vermelden van de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen
Afdeling 4. Verplichting tot het formuleren van een "afdoende" motivering
Afdeling 5. Verplichting tot het ter kennis geven van de formele motivering?

Hoofdstuk VIII. Sancties bij schending van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 1. Mogelijke schendingen van de Wet Motivering Bestuurshandelingen
Afdeling 2. Controle door de toezichthoudende overheid via het bestuurlijk toezicht
Afdeling 3. Controle door de Raad van State en andere bestuursrechters
Afdeling 4. Controle door de gewone hoven en rechtbanken
Afdeling 5. Controle door administratieve rechtscolleges met een hervormingsbevoegdheid
Afdeling 6. Kan een schending van de formele motiveringsplicht worden hersteld?
Afdeling 7. Sanctie bij een onregelmatige kennisgeving

BIJZONDER DEEL

Hoofdstuk I. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de voornaamste formele motiveringsplichten

Hoofdstuk II. De onteigening ten algemenen nutte
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk III. Milieurecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk IV. Bestuurlijk toezicht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk V. Fiscaal recht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
Afdeling 3. Sanctie naar aanleiding van de schending van de Wet Motivering Bestuurshandelingen

Hoofdstuk VI. Onderwijsrecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk VII. Socialezekerheidsrecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk VIII. Overheidsopdrachten
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk IX. Vreemdelingenrecht
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk X. Statutair overheidspersoneel
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht

Hoofdstuk XI. Contractueel overheidspersoneel
Afdeling 1. Toepassingsgebied en rechtsgrond van de formele motiveringsplicht
Afdeling 2. Draagwijdte van de formele motiveringsplicht
Afdeling 3. Sanctie

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 30/10/2014 - 13:59
Laatst aangepast op: do, 30/10/2014 - 13:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.