-A +A

Forensische Geneeskunde 4/e

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Cohen BAJ
Uitgever: 
Van Gorcum
Jaargang: 
2005
ISBN nummer: 
9789023237983
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord - E.W. Roscam Abbing

Voorwoord - J.A. Hulsenbek

Deel 1 Historie, organisatie en ontwikkeling

1.1 Over de verhouding tussen gerechtelijke geneeskunde en openbare gezondheidszorg. Een historisch overzicht - A.H.M. Kerkhoff
1.2 Gerechtelijke pathologie in Nederland - R. Visser
1.3 Gerechtelijke geneeskunde in Nederland: organisatie, onderwijs en ontwikkelingen - B.A.J. Cohen
1.4 Gerechtelijke geneeskunde in België - M. Piëtte, J. Timperman en F. Thomas (†)
1.5 De organisatie van de forensische geneeskunde in Duitsland - B. Brinkmann
1.6 De forensische geneeskunde in het Verenigd Koninkrijk - M.D.B. Clarke

Deel 2 De gerechtelijk geneeskundige: funkties, rolpatronen en samenwerkingsverbanden

2.1 De medicus in opsporingsland: een juridische karakterisering van de forensisch geneeskundige - G.N.M. Blonk
2.2 Het optreden op de plaats delict (PD) - H. Holtslag
2.3 Het medisch beroepsgeheim - J.K.M. Gevers
2.4 De rol van de forensisch arts in de opsporing en de strafrechtelijke vervolging - D.C.I. van Delft

Deel 3 De dood

3.1 De Wet op lijkbezorging, de gemeentelijk lijkschouwer, overlijdensverklaringen, de doodsoorzaak en de aard van het overlijden - C. Das
3.2 Lijkschouw - R.Ph. Smitshuijzen
3.3 Postmortale veranderingen - R.Visser
3.4 Euthanasie - C.A. Deenik
3.5 Plots en onverwacht overlijden van kinderen - S. Nuijen, A. Maes en G.A. de Jonge

Deel 4 Geweldsmisdrijven

4.1 Aanranding en verkrachting - A.M.W.Verdegaal
4.2 Wonden en verwondingen - A. Busuttil
4.3 Geweldsmisdrijven: onderzoek en rapportage - A.W. Lechner
4.4 Seksueel geweldsmisdrijf - E.G.C. van Seumeren en A.G. Tenhaeff
4.5 De rol van de afdeling Biologie van het Nederlands Forensisch Instituut inzake het forensisch onderzoek bij zeden- en geweldsmisdrijven - H.J.T. Janssen en A.J. Kal
4.6 Advies- en meldpunt kindermishandeling: taak, functie en werkwijze - R.A.C. Bilo, T. Houtman

Deel 5 Identificatie

5.1 Rampenidentificatie - G. van Ingen en F.A.W. Holleman
5.2 Forensische odontologie - B. van der Kuijl
5.3 Methoden voor bepaling van leeftijd bij overlijden - G.J.R. Maat
5.4 Het gebruik van DNA-onderzoek ter verificatie van ouder- kindrelaties bij gezinsherenigingsaanvragen - C.P. van der Beek

Deel 6 Psychotrope stoffen, farmaca en alcohol

6.1 Psychotrope stoffen en hun forensische betekenis - D.R.A. Uges en B.E. Smink
6.2 Alcohol - B.E. Smink, K.J. Lusthof en D.R.A. Uges
6.3 Drugs en verslaving - I.R.A. van Laere en Q.J.van Arnhem

Deel 7 Verdachte en getuige

7.1 Inleiding strafprocesrecht - A.M.W. Verdegaal
7.2 Toerekeningsvatbaarheid - M. Drost
7.3 Medische zorg op het politiebureau - R. A. Monterie (†), E. Blaauw en A.G. Tenhaeff
7.4 Gezondheidszorg en de gedetineerde - C. Kamermans
7.5 Hypnose ten behoeve van het opsporingsonderzoek - L.E.E. Ligthart

Deel 8 De vreemdeling

8.1 Vreemdeling en forensisch geneeskundige - A.G. Tenhaeff
8.2 Vluchtelingen, asielzoekers en gezondheidszorg - E.J.J.M. Bloemen
8.3 Forensische geneeskunde en mensenrechten - A. van E

 

Bespreking door de uitgever

De forensische geneeskunde kenmerkt zich door een bijzondere combinatie van medische en gezondheidskundige activiteiten in het kader van de rechtsgang. Het vakgebied vereist een specifieke deskundigheid, gezien het feit dat de wetenschappelijke kennis zich doorlopend ontwikkelt en de kwaliteitseisen zowel nationaal als internationaal voortdurend worden aangescherpt. Redenen te over om de uitgave Forensische geneeskunde, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een standaardwerk voor de Nederlandse markt, drastisch te herzien.

In deze vierde druk wordt door redactie en auteurs wederom een breed spectrum aan onderwerpen behandeld, waarbij er - uiteraard - zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk. Bij de herziening zijn de oude hoofdstukken niet alleen geactualiseerd, maar in veel gevallen ook opnieuw opgezet; sommige hoofdstukken zijn volledig herschreven, een aantal is nieuw.
De inbreng vanuit de verschillende wetenschapsgebieden is toegenomen en de universitaire inbedding is duidelijk vergroot. Ook het illustratiemateriaal is geactualiseerd en uitgebreid.

De herziening maakt dat de vierde druk van Forensische geneeskunde ook de komende jaren weer de informatiebron bij uitstek is voor forensisch Nederland, of zoals professor Roscam Abbing in zijn voorwoord schrijft: "Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan de deskundigheid van allen die werkzaam zijn in het forensisch geneeskundig veld".

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 06/07/2012 - 18:26
Laatst aangepast op: vr, 06/07/2012 - 18:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.