-A +A

Fiscale fraude

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Delrue Geert
Uitgever: 
Maklu
Jaargang: 
2007
ISBN nummer: 
9789046600399
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

verkorte inhoudstafel:

Inleiding

1. Fiscale fraude
2. Start van het onderzoek
3. Verder verloop van het onderzoek
4. Enkele theoretische begrippen
5. Toekomstige ontwikkelingen
6. Nuttige adressen

Afkortingen
Bibliografie

Integrale inhoudstafel
 

1. Fiscale fraude

1.1. Wettelijke bepalingen
1.2. Constitutieve elementen
1.2.1. Materieel element
1.2.1. Moreel element
1.3. Fiscale valsheid en gebruik
1.4. Belangrijkste actoren bij een fiscaal onderzoek
1.4.1. Federale Overheidsdienst Justitie
1.4.1.1. Substituut Procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden
1.4.1.2. Onderzoeksrechter
1.4.1.3. Fiscaal ambtenaar, gedetacheerd bij het Ambt, van de Substituut Procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden
1.4.1.4. Fiscaal ambtenaar, gedetacheerd bij de C.D.G.E.F.I.D.
1.4.2. Federale Overheidsdienst Financiën
1.4.2.1. Bijzondere Belastinginspectie [B.B.I.]
1.4.2.2. Administratie van de Inkomens- en Ondernemingsfiscaliteit [A.O.I.F.]
1.4.2.3. Administratie van de Invordering [A.INV.]
1.4.2.3.1. Inspecteur bij het Ontvangkantoor der Directe Belastingen
1.4.2.3.2. Inspecteur bij het Ontvangkantoor van de B.T.W.
1.4.3. Belastingplichtige of zijn gedelegeerde

2. Start van het onderzoek

2.1. Algemeen
2.1.1. Klacht of aangifte
2.1.1.1. Opdracht van de Procureur des Konings of Onderzoeksrechter
2.1.1.1.1. Anonieme klacht
2.1.1.1.2. Gekende klager
2.1.1.1.3. De bevoegde Gewestelijk Directeur
2.1.1.1.3.1. De Gewestelijk Directeur van de B.B.I.
2.1.1.1.3.2. De Gewestelijk Directeur van de A.O.I.F. – Controlecentrum
2.1.1.1.3.3. De Gewestelijk Directeur van de A.O.I.F. – Directe belastingen en B.T.W. – Klassieke diensten
2.1.1.1.3.4. De Gewestelijk Directeur van A.K.R.E.D.
2.1.1.1.3.5. De Gewestelijk Directeur van A.D.A.
2.1.2. Aanvankelijk proces-verbaal
2.2. Klachtbevestiging
2.3. Bijlagen
2.3.1. Aanvankelijk - Proces-verbaal fiscale inbreuken
2.3.2. Proces-verbaal – Klachtbevestiging fiscale inbreuken

3. Verder verloop van het onderzoek

3.1. Opvragen inlichtingen bij de betrokken fiscale administraties
3.1.1. Algemeen
3.1.1.1. Samenwerking tussen het parket en de fiscus
3.1.1.1.1. Hoe samenwerken
3.1.1.1.1.1. Het “Charter van de belastingplichtige”
3.1.1.1.1.1.1. Vóór het “Charter van de belastingplichtige”
3.1.1.1.1.1.2. Na het “Charter van de belastingplichtige”
3.1.1.1.1.2. Samenwerking in de praktijk
3.1.1.1.1.2.1. Communicatie van de fiscus naar het parket
3.1.1.1.1.2.2. Communicatie van het parket naar de fiscus
3.1.1.1.1.2.2.1. Inzage in strafdossiers
3.1.1.1.1.2.2.2. Kennisgeving van gevallen van fiscale fraude aan de Minister van Financiën
3.1.2. Opvragen van stukken bij de Administraties van de F.O.D. Financiën
3.1.2.1. Algemeen
3.1.2.2. Het gebruik van stukken uit het fiscaal dossier
3.1.2.2.1. Algemeen
3.1.2.2.2. Administratief fiscaal onderzoek
3.1.2.2.3. Strafrechtelijk fiscaal onderzoek
3.1.2.2.4. Welke stukken uit het administratief fiscaal onderzoek zijn bruikbaar in het strafrechtelijk fiscaal onderzoek
3.1.2.2.4.1. Binnenlandse inlichtingen
3.1.2.2.4.2. Buitenlandse inlichtingen
3.1.2.2.5. Welke stukken uit het strafrechtelijk fiscaal onderzoek zijn bruikbaar in het administratief fiscaal onderzoek
3.1.2.3. Waar welke stukken opvragen
3.1.2.3.1. De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit [A.O.I.F.]
3.1.2.3.1.1. Directe Belastingen
3.1.2.3.1.1.1. Personenbelasting
3.1.2.3.1.1.1.1. Belastingaangifte
3.1.2.3.1.1.1.2. Berekeningsnota’s
3.1.2.3.1.1.1.3. Belastingdossier
3.1.2.3.1.1.2. Vennootschapsbelasting
3.1.2.3.1.1.1.1. Belastingaangifte
3.1.2.3.1.1.1.2. Berekeningsnota’s
3.1.2.3.1.1.1.3. Belastingdossier
3.1.2.3.1.2. B.T.W.
3.1.2.3.1.2.1. B.T.W.-nummer
3.1.2.3.1.2.2. Omzet
3.1.2.3.1.2.3. Klantenlistings
3.1.2.3.1.2.4. Leverancierslistings
3.1.2.3.1.2.4. Intra-communautaire listings
3.1.2.3.1.3. Bijlagen
3.1.2.3.1.3.1. Proces-verbaal – 1 – Verhoor – Overmaken indiciaire afrekeningen
3.1.2.3.1.3.2. Proces-verbaal – 2 – Verhoor – Overmaken indiciaire afrekeningen
3.1.2.3.2. De Administratie van de Invordering [A.INV.]
3.1.2.3.2.1. Directe Belastingen
3.1.2.3.2.1.1. Algemeen
3.1.2.3.2.1.2. Personenbelasting
3.1.2.3.2.1.3. Vennootschapsbelasting
3.1.2.3.2.1.4. Geduldige schuldeiser
3.1.2.3.2.2. B.T.W.
3.1.2.3.2.2.1. Algemeen
3.1.2.3.2.2.2. Geduldige schuldeiser
3.1.2.3.2.3. Bijlagen
3.1.2.3.2.3.1. Brief – Schulden Directe Belastingen
3.1.2.3.2.3.2. Brief – B.T.W.-schulden
3.1.2.3.2.3.3. Proces-verbaal – Tabel + grafiek – Schulden Directe Belastingen
3.1.2.3.2.3.4. Proces-verbaal – Tabel + grafiek – B.T.W.-schulden
3.1.2.3.3. De Administratie van de Registratie, Kadaster en Domeinen [A.K.R.E.D.]
3.1.2.3.3.1. Algemeen
3.1.2.3.3.2. Registratie
3.1.2.3.3.2.1. Losse rekeningen
3.1.2.3.3.2.2. Proces-verbaal
3.1.2.3.3.3. Kadaster
3.1.2.3.3.3.1. Algemeen
3.1.2.3.3.3.2. Kadastrale legger
3.1.2.3.3.3.3. Proces-verbaal
3.1.2.3.4. De Administratie van de Douane en Accijnzen [A.D.A.]
3.2. Opvragen allerhande inlichtingen ter identificatie van een natuurlijk persoon of een vennootschap
3.2.1. Inlichtingen ter identificatie van een natuurlijk persoon
3.2.1.1. Algemene inlichtingen
3.2.1.1.1. Volledige identificatie van de natuurlijke persoon
3.2.1.1.2. Financiële documentatie
3.2.1.1.3. Kruispuntbank van Ondernemingen [K.B.O.]
3.2.1.1.3.1. Algemeen
3.2.1.1.3.2. Opzoekingen
3.2.1.1.3.3. Inlichtingen – proces-verbaal
3.2.1.1.4.1. Bijlagen
3.2.1.1.4.1.1. Brief – Inlichtingen Kruispuntbank van Ondernemingen
3.2.2. Inlichtingen ter identificatie van een vennootschap
3.2.2.1. Algemene inlichtingen
3.2.2.1.1. Volledige identificatie van de vennootschap
3.2.2.1.2. Financiële documentatie
3.2.2.1.3. Kruispuntbank van Ondernemingen [K.B.O.]
3.2.2.1.3.1. Algemeen
3.2.2.1.3.2. Opzoekingen
3.2.2.2. Algemeen proces-verbaal met volledige identificatie van de vennootschap
3.2.2.2.1. Uitgebreide identificatie
3.2.2.2.2. Verkorte identificatie
3.2.2.2.3. Bijlagen
3.2.2.2.3.1. Proces-verbaal – Voegen fotokopieën uittreksels Bijlagen Belgisch Staatsblad
3.2.2.2.3.2. Proces-verbaal - Algemeen – Identificatie vennootschap
3.3. Inlichtingen bij het parket van de Procureur des Konings
3.3.1. Algemeen
3.3.2. Lokaal parket van de Procureur des Konings
3.3.3. Ander parket van de Procureur des Konings
3.4. Verhoor van getuigen
3.4.1. Particulieren
3.4.2. Fiscale ambtenaren bij de F.O.D. Financiën
3.4.3. Bijlagen
3.4.3.1. Vermogensverhoor verdachte
3.5. Huiszoeking bij de verdachte
3.5.1. Inleiding
3.5.2. Huiszoeking met toestemming
3.3.3. Huiszoeking in opdracht van de Onderzoeksrechter
3.5.4. Inbeslagneming
3.5.4.1. Inbeslagneming + neerlegging ter griffie
3.5.4.1.1. Verhoor “verdachte”
3.5.4.1.1.1. Verhoor “verdachte” + nummering van de stukken
3.5.4.1.1.2. Verhoor “verdachte” + stukken in een gevrijwaarde doos
3.5.4.1.2. Inbeslagneming + beschrijving stukken op het bureel
3.5.4.1.3. Inbeslagneming + neerlegging
3.5.4.2. Inbeslagneming ter plaatse
3.5.4.3. Huiszoeking bij bijzondere personen.
3.5.5. Bijlagen
3.5.5.1. Schriftelijke toestemming tot huiszoeking
3.5.5.2. Proces-verbaal – Verhoor toestemming – Huiszoeking
3.5.5.3. Proces-verbaal – Verhoor “verdachte” – Huiszoeking [geen inbeslagneming stukken]
3.5.5.4. Proces-verbaal – Huiszoeking – Woning
3.5.5.5. Proces-verbaal – Verhoor “verdachte” + nummering van de stukken
3.5.5.6. Proces-verbaal – Verhoor “verdachte” – Zonder nummering van de stukken
3.5.5.7. Proces-verbaal – Verhoor verdachte + stukken in een gevrijwaarde doos
3.5.5.8. Proces-verbaal – Inbeslagneming + beschrijving van de stukken op het bureel
3.5.5.9. Proces-verbaal – Inbeslagneming en neerlegging
3.5.5.10. Proces-verbaal – Inbeslagneming ter plaatse
3.5.5.11. Proces-verbaal – Verhoor - Inbeslagneming ter plaatse
3.6. Verhoor verdachte
3.6.1. In de loop van het onderzoek
3.6.2. Op het einde van het onderzoek

4. Enkele theoretische begrippen

4.1. Federale Overheidsdienst Financiën
4.1.1. Algemeen
4.1.2. Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie [B.B.I.]
4.1.3. Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit [A.O.I.F.]
4.1.3.1. Algemeen
4.1.3.2. Directe Belastingen
4.1.3.2.1. Personenbelasting
4.1.3.2.1.1. Belastingaangifte
4.1.3.2.1.2. Berekeningsnota’s
4.1.3.2.1.3. Belastingdossier
4.1.3.2.2. Vennootschapsbelasting
4.1.3.2.2.1. Belastingaangifte
4.1.3.2.2.2. Berekeningsnota’s
4.1.3.2.2.3. Belastingdossier
4.1.3.3. B.T.W.
4.1.3.3.1. B.T.W.-nummer
4.1.3.3.1.2. Omzet
4.1.3.3.1.3. Klantenlistings
4.1.3.3.1.4. Leverancierslistings
4.1.3.3.1.5. Intra-communautaire listings
4.1.4. Administratie van de Invordering [ A.INV. ]
4.1.4.1. Directe Belastingen
4.1.4.1.1. Algemeen
4.1.4.1.2. Geduldige schuldeiser
4.1.4.2. B.T.W.
4.1.4.2.1. Algemeen
4.1.4.2.2. Geduldige schuldeiser
4.1.5. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie [A.A.P.D.]
4.1.5.1. Algemeen
4.1.5.2. Registratie
4.1.5.2.1. Losse rekeningen
4.1.5.3. Kadaster
4.1.5.3.1. Algemeen
4.1.5.3.2. Kadastrale legger
4.1.5.3.2.1. Algemeen
4.1.5.3.2.2. Enkele begrippen
4.1.5.3.2.2.1. Naakte of blote eigendom – B.E.
4.1.5.3.2.2.2. Onverdeeld bezit
4.1.5.3.2.2.3 Volle eigendom – V.E.
4.1.5.3.2.2.4. Vruchtgebruik
4.1.5.4. Hypotheekkantoor
4.1.5.5. Domeinen - Patrimoniumdiensten
4.1.5.5.1. Patrimoniumdiensten
4.1.5.5.1. Niet-fiscale invorderingen
4.1.6. Administratie van Douane en Accijnzen [A.D.A.]
4.1.6.1. Douane
4.1.6.2. Accijnzen
4.1.7. Administratie van Fiscale Zaken [A.F.Z.]
4.1.8. Administratie van de Thesaurie
4.1.8.1. Algemeen
4.1.8.2. Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden
4.1.8.2.1. Algemeen
4.1.8.2.2. Procedure
4.1.8.2.3. Inhoud van de akte van verzet
4.1.8.2.4. Publicatie
4.1.8.2.5. Gevolgen van het verzet
4.1.8.2.6. Politioneel onderzoek
4.2. Charter van de belastingplichtige
4.3. Indiciaire afrekening inzake inkomstenbelasting
4.4. Kohier
4.5. Aanslag van ambtswege
4.6. Bericht van wijziging van aangifte
4.7. Kennisgeving van aanslag van ambtswege
4.8. Witwassen

5. Toekomstige ontwikkelingen

5.1. Algemeen
5.2. Een toename van de samenwerking tussen de fiscale administratie en het gerecht
5.3. De vervanging van het bestaande cumulatieve sanctiesysteem door een alternatief en uniform sanctiesysteem
5.4. De oprichting van een fiscaal auditoraat
5.5. De uitbreiding van de bevoegdheden van de Bijzondere Belastinginspectie
5.6. De oprichting van een overlegstructuur voor de strijd tegen de fiscale fraude.

6. Nuttige adressen

6.1. Federale Overheidsdienst Financiën
6.1.1. Algemeen
6.1.2. Administratie van de Bijzondere Belastingadministratie
6.1.2.1. Algemeen
6.1.2.2. Plaatselijke kantoren
6.1.3. Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
6.1.3.1. Algemeen
6.1.3.2. Directe belastingen
6.1.3.3. B.T.W.
6.1.4.1. Algemeen
6.1.4.2. Directe belastingen
6.1.4.3. B.T.W.
6.1.5. Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen
6.1.5.1. Algemeen
6.1.5.2. Registratie
6.1.5.2.1. Documentatiebureau-registratie
6.1.5.2.2. Registratie
6.1.5.3. Kadaster
6.1.5.3.1. Hoofdbestuur
6.1.5.3.1. Plaatselijke kantoren
6.1.6. Administratie voor Douane en Accijnzen
6.1.6.1. Algemeen
6.1.6.2. Plaatselijke kantoren
6.1.7. Administratie van de Thesaurie
6.1.7.1. Algemeen
6.1.7.2. Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden
6.1.8. Internationale samenwerking
6.1.8.1. Personen- en vennootschapsbelasting
6.1.8.2. B.T.W.
6.1.9. Opvragen brochures Federale Overheidsdienst Financiën
6.2. Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring [C.O.I.V.]
6.3. Kruispuntbank der Ondernemingen

Gebruikte afkortingen
Bibliografie - weblinks
Over de auteur
 

Bespreking van het werk door de uitgever:

Het strafonderzoek naar een geval van fiscale fraude verschilt van zaak tot zaak. Elk onderzoek heeft zijn eigen specificiteit, al was het maar door de diversiteit aan belastingen. Nochtans kunnen een reeks stappen in dit onderzoek worden aangegeven die bij elk onderzoek naar fiscale fraude kunnen worden doorlopen.

Dit boek behandelt de manier waarop een fiscaal strafdossier kan worden samengesteld en welke elementen het strafdossier moet bevatten. Het spitst zich toe op de meest voorkomende gevallen van fiscale fraude. De meer gespecialiseerde vormen van fiscale fraude, zoals btw-carrousels en kasgeldvennootschappen worden buiten beschouwing gelaten.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 25/01/2012 - 00:09
Laatst aangepast op: ma, 29/07/2013 - 20:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.