-A +A

Experimentele wetgeving

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Damme Marnix
Tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1282
Samenvatting

Experimentele wetgeving is wetgeving die op een naar tijd, plaats of inhoud beperkte wijze afwijkt van algemene regels of die op diezelfde wijze in een nieuwe regeling voorziet en waaraan de bedoeling ten grondslag ligt om, op basis van de met de afwijkende of nieuwe regeling opgedane ervaring, tot een meer definitieve en veralgemeende, structurele of organieke regeling te komen.

Voorwaarden experimentele wetgeving

1. steeds beperkt in de tijd

2. aanwezigheid van een evaluatieclausule

3. de bedoeling om kennis te vergaren over de werking of de rechtsgevolgen van een maatregel die hij naderhand op definitieve wijze wil opleggen indien het experiment overtuigt

4. Het opgestelde experiment moet in staat zijn om effectief de gewenste kennis of beoordelingsparameters te leveren en moet deze leveren

 

 

Inhoudstafel tekst: 

I. Opzet

II. Begrip en finaliteit

III. Andere tijdelijke regelingen

A. Horizonwetgeving

Dit is wetgeving met een eindtermijn die maakt dat de wet of een deel ervan na verloop van tijd ophoudt te bestaan.

B. Gelegenheidswetgeving of ad hoc wetgeving

Horizonwetgeving is proactief. Gelegenheidswetgeving speelt zich af na de feiten en speelt in op spelen op gewijzigde plotse maatschappelijke fenomenen, dan wel een plotse reactie van de wetgever onder druk van de omstandigheden waaronder de publieke opinie en publieke verontwaardiging veelal, zo niet steeds na een bepaalde gebeurtenis.

C. Noodwetgeving

Noodwetgeving is een vorm van tijdelijke wetgeving die snel doch tijdelijk inspeelt op een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis of noodsituatieen die, onder druk van de concrete noodsituatie.

IV. Experimentele wetgeving in de praktijk

A. Specifieke beleidsdomeinen

B. Adviseren over experimentele wetgeving

V. Experimentele wetgeving onder de loep

A. Voor- en nadelen van experimentele wetgeving

B. De relatie met algemene rechtsbeginselen

C. De relatie met corporate governance

VI. Een toekomst voor experimentele wetgeving?

 

Overige rechtsleer:

• V. Maass, Experimentierklauseln für die Verwaltung und ihre verfassungsrechtlichen Grenzen: zugleich ein Beitrag zu § 7a BerlHG, Berlijn, Duncker und Humblot, 2001, 29-30.

• J. Chevallier, «Les lois expérimentales. Le cas français» in C.-A. Morand, Evaluation législative et lois expérimentales: Séminaire en Valais, Crans-sur-Sierre, 7-9 oktober 1992, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1993, 119.

•4 Zie ook: W. Hoffmann-Riem, «Législation expérimentale en Allemagne» in C.-A. Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, 183.

• J. Van Nieuwenhove, Wetsevaluatie in België, Deventer, Kluwer, 2002, 26.

• G.J. Veerman en S. Bulut, «Voorbij de horizon. Over experimenteer- en horizonbepalingen», TvCR 2011, 202.

• P. Eijlander, «Gelegenheidswetgeving. Een rechtsstaat onwaardig?», Ars Aequi 2004, 486.

• R. Van Gestel, TPR 2004, 1703-1713;

• R. Van Gestel «De wetmatigheid van wetgeving», R.M. Themis 2005/6, 282-292.

• P. Popelier, De wet juridisch bekeken, Brugge, die Keure, 2004, 337-338.

• B. Steen, «Experimenten in het onderwijs: een zaak van de regering of van het parlement?», TORB 2004-05, 279-292;

• B. Verbeeck, «Onderwijsinnovatie, flexibiliteit en rechtszekerheid: de school als «proeftuin»?», TORB 2004-05, 293-307.

•M.-C. Foblets, D. Vanheule en S. Loones, «Inburgering in Vlaanderen: enkele vragen bij de afbakening van de doelgroep en de verplichting tot inburgering onder het inburgeringsdecreet», T.Vreemd. 2004/1, 6.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 05/04/2013 - 16:27
Laatst aangepast op: vr, 05/04/2013 - 16:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.