-A +A

Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Matthys
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2014
ISBN nummer: 
9782804467005
Samenvatting

Het werk geeft een overzicht van evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade, ngv de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, diens sociale status (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) en of de schade integraal of forfaitair vergoed wordt.

Inventaris van de verschillende en uiterst verspreide wetgevingen

De lichamelijke schade en de daaruit voortvloeiende arbeids)ongeschiktheid wordt door verschillende Wetten en reglementeringen behandeld in het gemeen recht (Burgerlijk Wetboek), het strafrecht, de sociale zekerheid en op andere diverse plaatsen en volgens de aard van de veroorzaakte schade.

Toelichting bij de evaluatie in de verschillende en zeer uiteenlopende stelsels:

De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifi eke wetgeving waaronder het slachtoff er valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of niet) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt.
Zowel de wetgeving op het gebied van arbeidsongevallen, beroepsziekten en in privéverzekeringen wordt behandeld.

Uiterst volledig en praktijkgericht:

De auteur geeft een overzicht van de evaluatie als slachtoffer van verkeersongevallen, als zwakke weggebruiker, als slachtoffer van agressie wegens geweldpleging en terrorisme, van asbest, van arbeidsongevallen, beroepsziekten, medische fouten, in gemeenrecht wegens de aansprakelijkheid van derden.

Er wordt dieper ingegaan op de vereiste kwaliteiten van de arts-deskundige en de gevolgde procedure. Enkele speciale topics komen aan bod: de schade bij kinderen, bij bejaarden en als gevolg van hersentrauma’s.

Inhoudstafel tekst: 

 1 Inleiding
2 Algemene principes
3 Het arbeidsongeval en de beroepsziekte
4 Schade door geweldpleging en terrorisme
5 Verkeersongevallen
6 De medische fout en het medisch ongeval
7 De asbest besmetting
8 Het oorzakelijk verband tussen schade en letsel
9 De verjaring
10 Het deskundig onderzoek
11 De vereiste kwaliteiten van elke deskundige
12 De medicolegale technieken
13 Het beroepsgeheim en de patiëntenrechten
14 De verschillende actoren
15 De manieren van vergoeding
16 De verschillende schadeposten
17 Enkele speciale topics (Kind – Bejaarde – Hersentrauma’s)
18 De rol van de bijstandsdokter
19 Besluit: Synthese van de verschillende stelsels: Ongelijkheid is troef
Bijlage: de hulp van derden op 18 punten

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 20/11/2014 - 20:59
Laatst aangepast op: do, 20/11/2014 - 21:00

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.