-A +A

Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 3: De uitvoeringsfase

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Heimans H
Auteur: 
Vander Beken T
Auteur: 
Schipaanboord E
Tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
603
Samenvatting

De wet van 4 mei 2016 repareerde een aantal weeffouten en materiële vergissingen in de wet van 5 mei 2014, zodat de nieuwe wetgeving voor het grootste gedeelte op 1 oktober 2016 in werking is getreden.

De reparatiewet heeft evenwel ook inhoudelijk bijgestuurd. Zo is er nu een drempel ten aanzien van feiten waarvoor een internering kan worden opgelegd en een verdere ontwikkeling van de professionalisering van het deskundigenonderzoek en het klinisch observatiecentrum. Inzake de uitvoering van de internering zijn er aanpassingen m.b.t. de bevoegdheden en de procedures van de kamer voor de bescherming van de maatschappij en de herinvoering van internering van veroordeelden.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. Algemene bepalingen en positie van het slachtoffer (art. 2-4)
III. De gerechtelijke fase (art. 5-18)
A. Het psychiatrisch deskundigenonderzoek en de inobservatiestelling
B. Rechterlijke beslissingen tot internering
C. Onmiddellijke opsluiting en vrijstelling al dan niet onder voorwaarden
D. Procedure voor de onderzoeksgerechten en het hof van assisen
E. Kosten, teruggave en bijkomende veiligheidsmaatregelen
IV. De uitvoeringsfase
A. Uitvoeringsmodaliteiten van de internering en bijhorende voorwaarden
B. Procedure
C. Voorlopige aanhouding
D. Definitieve invrijheidstelling
E. Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf
F. Opnieuw internering van veroordeelden
G.Cassatieberoep
V. Diverse bepalingen
VI. Wijzigingsbepalingen
VII. Overgangsbepalingen
VIII. Conclusie

Bronverwijzingen:

• H. Heimans, T. Vander Beken en A.E. Schipaanboord, «Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 1: de gerechtelijke fase», RW 2014-15, 1043-1064;
• H. Heimans, T. Vander Beken en A.E. Schipaanboord, «Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 2: de uitvoeringsfase», RW 2015-16, 42-62.
• H. Heimans, «Krachtlijnen van de nieuwe interneringswet. Een verloren kans?», Fatik 2015, nr. 145, p. 10-31; H. Heimans en T. Vander Beken, «De interneringswet van 5 mei 2014» in J. Casselman, R. De Rycke en H. Heimans (eds.), Nieuwe interneringswet en organisatie van de zorg, Brugge, die Keure, 2015, 49-110;
• A.E. Schipaanboord en T. Vander Beken, «De interneringswet van 2014» in C. Wittouck, K. Audenaert en F. Vander Laenen (eds.), Handboek forensische gedragswetenschappen, Antwerpen, Maklu, 2015, 53-80.
• P. Verpoorten, «De wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen», T.Strafr. 2015, 284)
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 28/01/2017 - 17:13
Laatst aangepast op: za, 28/01/2017 - 17:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.