-A +A

Een potpourri van de voorlopige hechtenis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Mennes Ivo
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
562
Samenvatting

In de Potpourri II-wet werden ook bepalingen gewijd aan de voorlopige hechtenis. Deze bijdrage belicht op kritische wijze de verschillende stadia van de voorlopige hechtenis in het kader van de nieuwe wetsbepalingen, met uitvoerige verwijzing naar recente rechtspraak en rechtsleer.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Vrijheidsbeneming en de arrestatietermijn van 24 uur

A. Duur van de arrestatietermijn

B. De aanvang van de arrestatietermijn

C. Einde van de arrestatietermijn

III. Periodieke controle van de voorlopige hechtenis tijdens de fase van het gerechtelijk onderzoek

A. Eerste handhavingsprocedure

B. «Maandelijkse» handhavingsprocedure

C. Maandelijkse of tweemaandelijkse handhavingsprocedure

D. De verdachte verschijnt in persoon of bij advocaat

E. De verdachte verschijnt bij videoconferentie

F. De verdachte verschijnt in de gevangenis

G. Elektronisch toezicht in de fase van het gerechtelijk onderzoek

H. Beperkt cassatieberoep

IV. De regeling van de rechtspleging

A. Elektronisch toezicht bij de regeling van de rechtspleging

B. Bevel tot gevangenneming

V. Voorlopige hechtenis in de fase van het vonnisgerecht

A. Verzoekschrift tot invrijheidstelling en de nieuwe wachttijd

B. Elektronisch toezicht na regeling van de rechtspleging

C. Videoconferentie tijdens de fase voor de vonnisrechter

D. Verschijning in de gevangenis

E. Geen cassatieberoep meer mogelijk

F. Het nieuwe bevel tot aanhouding door de feitenrechter

G. Keuze van woonplaats na invrijheidstelling

VI. Besluit

Opmerking: Nieuw: Maximale duur van aanhouding:
art 12 Grondwet (24 oktober 2017 tot wijziging van de termijn van 24 uur naar 48 uur)
"Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter dat uiterlijk binnen achtenveertig uren te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend en enkel tot voorlopige inhechtenisneming kan strekken.".

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 03/12/2016 - 09:37
Laatst aangepast op: wo, 29/11/2017 - 11:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.