-A +A

Een mentaliteitsgeschiedenis van overspel en promiscuïteit in de negentiende eeuw op basis van echtscheidingsdossiers in Brugge

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Clercq T
Uitgever: 
UGent
Jaargang: 
2007
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD . 1
INHOUDSOPGAVE .. 2
INLEIDING . 4
I. AFBAKENING VAN HET ONDERWERP.. 4
II. CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN . 6
III. CONCEPTUALISERING: OVERSPEL, SEKSUALITEIT EN MENTALITEITSGESCHIEDENIS 9
IV. BIBLIOGRAFIE. 12
1. Bronnen . 12
Onuitgegeven bronnen 12
Uitgegeven bronnen: 12
2. Literatuurlijst.. 12
Literatuur m.b.t. recht en gerechtelijke procedure 13
Literatuur m.b.t. casus 13
DEEL 1: HISTORISCHE SITUERING . 20
HOOFDSTUK I. SEKSUALITEIT IN DE NEGENTIENDE EEUW. 20
1. Inleiding. 20
2. Burgerlijke ideologie .. 22
3. De strijd tegen buitenechtelijke seks: prostitutie en venerische ziekten 24
HOOFDSTUK 2. EEN JURIDISCHE GESCHIEDENIS VAN OVERSPEL 27
1. Vigerende wetgeving 27
2. Voorwaarden voor overspel 30
2.1 Algemene voorwaarden. 30
2.2 Speciale voorwaarden voor het overspel van de man 31
3. De vervolging van overspel . 33
3.1 De noodzakelijke klacht 33
3.2 Niet-ontvankelijkheidverklaringen (“fins de non-reçevoir”) . 34
3.3 Het bewijs van het overspel. 35
3.4 De bestraffing . 36
3.5 Genaderecht. 37
4. De wraak van de beledigde echtgenoot. 37
5. Burgerlijke effecten van overspel . 38
5.1 Overspel als grond voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed 38
5.2 Andere burgerlijke gevolgen van overspel.. 39
BESLUIT. 40
DEEL 2: EEN ONDERZOEK NAAR OVERSPEL. 41
HOOFDSTUK I. HET ARCHIEFMATERIAAL.. 41
1. Selectie 41
2. Inventarisatie en toegangen. 43
3. Procedure . 45
4. Risico’s en vertekening.. 47
HOOFDSTUK II. OVERSPEL IN DE NEGENTIENDE EEUW .. 49
1. Representaties van overspel 49
1.1 Overspel als onderdeel van een moreel-christelijk discours .. 50
1.2 Overspel als aantasting van de eer 56
1.3 Seksegebonden overspel 63
1.4 Waarde van het huwelijk .. 65
1.5 Van singulier overspel tot losbandigheid . 77
1.5.1 Ontrouw uit liefde?. 79
1.5.2 Ontrouw als onderdeel van losbandigheid.. 80
1.5.2.1 Huishoudelijk geweld.. 81
1.5.2.2 Alcohol en alcoholisme .. 89
1.5.2.3 Venerische ziekten en prostitutie: gevallen vrouwen.. 92
1.6 Noties van vrouwelijke en mannelijke seksualiteit . 97
1.7 Besluit. 98
2. Overspel: een samenspel van omstandigheden, interacties en gevolgen .. 100
2.1 Motivaties en omstandigheden 100
2.2 Plaats van het overspel 110
2.3 Vermoedens, ontdekking en bewijslast van overspel.. 116
2.4 Gevolgen van overspel 127
2.4.1 Van verzoening tot passionele moord 127
2.4.1.2 Bedrogen mannen 130
2.4.2.2 Bedrogen vrouwen.. 135
2.4.2 Overspeligen tussen onverschilligheid en berouw .. 141
2.4.3 Rol van buren, vrienden, familie, bedienden.. 144
2.4.4 Gevolgen voor de buitenechtelijke relatie 145
2.4.5 (Buiten)echtelijke kinderen . 146
2.4.6 Economische gevolgen.. 150
2.4.7 Correctionele vervolging .. 152
2.5 Besluit.. 154
ALGEMEEN BESLUIT . 156
BIJLAGEN.. 159

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 13/11/2016 - 12:23
Laatst aangepast op: zo, 13/11/2016 - 12:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.