-A +A

Een advocaat in de spiegel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Beschouwingen over balie en advocatuur
Publicatie
Auteur: 
Hugo Lamon
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2004
ISBN nummer: 
89059587045
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 

WOORD VOORAF

HOOFDSTUK I: DE ADVOCAAT EN DE SAMENLEVING
A. Van "advocatus" tot ondernemer: Het Europees recht als wijzigende factor
1. Een vliegensvlugge historische schets in vogelvlucht
2. De copernicaanse revolutie: de invloed van het Europees recht
3. Minder copernicaans: de invloed van het Belgisch mededingingsrecht
4. Nieuwe vormen van overheidscontrole
5. Laat de nieuwe advocaat opstaan
B. De rechtvaardige advocaat: de blijvende invloed van de ethiek
C. De advocaat en de media: de maatschappelijke rol van de bijstand aan een cliënt
D. De rol van de Hoge Raad voor de justitie

HOOFDSTUK II. DE ADVOCAAT EN ZIJN CLIENT
A. De advocaat als schokdemper
B. De advocaat en integrale kwaliteitszorg
1. Het slechte collectieve imago
2. Eenheid in de diversiteit van de advocatuur
3. De verwachtingen van de cliënten
4. Kwaliteitsnormen?
C. De advocaat en de rechtshulp
1. Het verleden: grotendeels een mythe
2. Het recht op juridische bijstand als grondrecht
3. De juridische bijstand en de overheid
D. Kosten en erelonen van een advocaat
1. Geen alomvattende wettelijke regeling
2. Ereloontarieven
3. Kostentarieven

HOOFDSTUK III: DE ADVOCAAT EN SOMMIGE ANDERE ACTOREN
A. De advocaat en de rechter
1. Inleiding
2. Gewijzigde omstandigheden bij balie en magistratuur
3. Nieuwe typologie van de advocaat en de magistraat
4. Conclusie: de blinde rechter en de dove advocaat
B. De advocaat versus de notaris
C. De advocaat en de cijferberoepen: het verbod van multidisciplinaire samenwerking

HOOFDSTUK IV: DE ADVOCAAT EN ZIJN ORDE
A. De Orde van Vlaamse Balies: uitdagingen en beperkingen?
B. De lokale Raad van de Orde: beperkingen en (nieuwe)
uitdagingen

BIJLAGEN
1. Puntenlijst in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand
2. Proeve van "Alden Biesen"-norm
3. Aanbeveling van de Raad van Europa over de informatie in de media in strafzaken
 

 

Bespreking van dit werk door de uitgever

Het beroep van advocaat kan bogen op een lange traditie. Het mededingingsrecht en de regels inzake vrij verkeer hebben vele van deze tradities en geplogenheden op de helling gezet.

De auteur onderzoekt welke traditionele regels nu nog van belang zijn, waarbij hij oproept tot reo ectie over de toekomst van het beroep. Als aanzet hiertoe poneert hij doorheen het ganse boek persoonlijke stellingen.

Hij analyseert in een eerste hoofdstuk de invloed van het Europees recht en stelt zich de vraag in welke mate de advocatuur nog zelf de deontologie kan bepalen. Hij ontwaart daarbij een sluipende invloed van de overheid. Hij gaat dieper in op de kernwaarden van het beroep en geeft een mogelijke scheidingslijn aan tussen ethiek en mededinging.

In een volgend hoofdstuk onderzoekt hij de verhouding tussen de cliënt en de advocaat. Kan een cliënt in de plaats treden van de advocaat (wat de laatste tijd in sommige ophefmakende strafzaken is gebeurd)? Wat kan een cliënt van zijn advocaat verwachten in het kader van de integrale kwaliteitszorg en zijn er in dat verband geen nieuwe kwaliteitsnormen nodig? Hoe essentieel is de rechtshulp voor de advocatuur? Allemaal vragen die de auteur aan bod laat komen, waarbij hij ook de problemen in kaart brengt die een helder antwoord soms bemoeilijken.

Tot slot gaat de auteur dieper in op de problematiek van de erelonen van de advocaat, waar hij het huidige juridische kader schetst (met verwerking van het Cassatiearrest van 2 september 2004 over de verhaalbaarheid van erelonen) en welke onverwachte gevolgen dit kan hebben voor vele geplogenheden die door de macht van de gewoonte nog steeds worden in stand gehouden.

In een derde hoofdstuk analyseert hij de verhoudingen met sommige andere juridische beroepen. Hij duidt het scherpe onderscheid aan tussen advocaten en rechters en argumenteert ook waarom advocaten volgens hem geen samenwerkingsverband kunnen aangaan met de zgn. ’cijferberoepen' zoals accountant of revisor.
Tot slot gaat hij kort in op de verhouding van de advocaat tot zijn Orde.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 30/04/2012 - 23:07
Laatst aangepast op: ma, 30/04/2012 - 23:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.