-A +A

Dominantie van het positief belang bij vervangende schadevergoeding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Verkempinck B
Tijdschrift: 
TBBR
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017-2
Pagina: 
75
Samenvatting

De auteur duidt waarom het positieve belang primeert op het negatieve belang bij de begroting van de schadevergoeding bij equivalent.

Wanneer een overeenkomst niet wordt uitgevoerd en wordt verbroken met een veroordeling van een vervangende schadevergoeding stelt zich de vraag of bij de begroting van de schade de wanprestant de benadeelde moet verplaatsen naar de positie waarin hij zou hebben verkeerd indien de overeenkomst correct zou zijn nagekomen (postief belang) dan wel naar de positie waarin hij had verkeerd indien de overeenkomst nooit tot stand was gekomen (negatief belang).

Na een schets van de door schadevergoeding bij wanprestatie beoogde finaliteiten, zet deze bijdrage het positief belang af tegen het negatief belang, wordt nagegaan waarom het positief belang bij vervangende schadevergoeding domineert, en ligt de focus op de meest typerende schadeposten.

Inhoudstafel tekst: 

INHOUD

§ 1. Achtergrond 76

A. Schadevergoedingsfuncties 76

B. Integrale schadevergoeding 77

§ 2. Belangenparadigma 78

A. Omschrijving van positief belang 78

B. Omschrijving van negatief belang 79

C. Rechtsinbedding 80 §

3. Overheersend positief belang 82

A. Stand van zaken 82

B. Taalkundige intuïtie 82

C. Contractbinding 83

§ 4. Vergoedbare schadeposten 86

A. Geleden verlies 86

B. Gederfde winst 90

§ 5. Conclusie 93

Deze bijdrage is beschikbaar in de Jurabibliotheek

 

Het positief belang is een belang bij een voordelige gebeurtenis (M. KELLER,  Das negative Interesse im Verhältnis zum positiven Interesse, Zürich, Wells, 1949, 3 (“Der Begriff ‘positives Interesse’ ist das Interesse am Eintritt irgendeines vorteilhaften Ereignisses.”).

Bij wanprestaties komt dat neer op het belang bij nakoming van de overeenkomst.(, VERKEMPINCK o.c. p. 78; Y.-M. LAITHIER, “La distinction entre ‘intérêt positif’ et ‘intérêt négatif’ à l’épreuve des avant-contrats” in O. DESHAYES, D. MAZEAUD, J. CARTWRIGHT en C. SERAGLINI (eds.), L’avant-contrat. Actualité du processus de formation des contrats, Parijs, PUF, 2008, (153) 153.

Het positief belang beschermt de rechtmatige hoop op verkrijging van het gehele voordeel van contractnakoming. Aangezien het positief belang ook negatief kan worden verwoord als het belang bij niet-intreden van wanprestaties(B. FAUVARQUE-COSSON, Projet de cadre commun de référence. Terminologie contractuelle commune. Volume 6, Parijs, Société de législation comparée, 2008, 384; T. GENICON, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, LGDJ, 2007, 722), zijn de Duitse term ‘Erfüllungsinteresse’ en de soms gebruikte Angelsaksische term ‘performance interest’preciezer. Franse rechtsleer spreekt dan ook vaak van ‘intérêt d’exécution’. De term ‘positief belang’ is bij ons wel couranter dan ‘uitvoeringsbelang’.

Het netto positief belang betreft enkel het nettovoordeel dat de schuldeiser uit contractnakoming zou hebben gehaald. Dat belang komt neer op het bruto positief belang waarvan de rechter alle nakomingsuitgaven (de kosten die de partij had moeten maken om tot het verloren voordeel te komen) in mindering heeft gebracht. De Belgische rechtsleer gaat uit van het netto positief belang (J. BAECK, Restitutie na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2012, 292; R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le contrat, Brussel, Bruylant, 2014, 911; P. WÉRY, “L’agencement des sanctions dans le contentieux de l’inexécution contractuelle” in S. STIJNS en P. WÉRY (eds.), De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, (429) 455)..

Het negatief belang in brede zin is het belang bij uitblijven van een gebeurtenis. In contractuele relaties betekent dit het belang bij het niet-sluiten van een overeenkomst.Het negatieve belang is het belang dat de schuldeiser had bij het niet-stellen van zijn vertrouwen in een transactie die fout is afgelopen. Enkel in vertrouwen op die overeenkomst gemaakte kosten zijn vergoedbaar. Zioe hiertoe voorlal het Engels recht met de term "reliance interest" en in het Duits recht met de term  "Vertrauens- interesse. ".

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 17/06/2018 - 12:59
Laatst aangepast op: zo, 17/06/2018 - 12:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.