-A +A

Deontologie van de advocaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Puydt R
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2002 (laatste editie 2006)
ISBN nummer: 
9789050955171
Samenvatting

Dit werk is verouderd en werd door de auteur vervangen door "Deontologie Van de Vlaamse advocaat"

Inhoudstafel tekst: 

INLEIDING.
DE TAAK VAN DE ADVOCAAT .1
HOOFDSTUK I.
DE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE STAGE EN HET BEROEP .3
A. De toegangsvoorwaarden .3
1. De nationaliteit . 3
2. Het diploma . 8
3. Het bewijs van goed gedrag .9
4. De eedaflegging .10
5. De inschrijving op de lijst van de stagiairs .11
6. De permanente vorming .17
7. De advocaat-bemiddelaar . 18
8. De jeugdadvocaat . 18
9. De ereadvocaat .19
B. De onverenigbaarheden .20
1. Absolute onverenigbaarheden .20
2. Relatieve onverenigbaarheden .25
a. Openbare bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden .25
b. Private bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden .27
HOOFDSTUK II.
DE STRUCTUREN VAN DE BALIE .29
A. De Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) .30
B. De Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie .36
C. De Orde van Advocaten .39
1. De Stafhouder . 40
a. Administratieve bevoegdheid .40
b. Tuchtrechtelijke bevoegdheid .41
2. De Raad van de Orde . 42
D. Het Bureau voor juridische bijstand .45
HOOFDSTUK III.
HET KANTOOR . 51
A. De kantoorruimte .51
B. Het management .52
C. De publiciteit .53
1. Naambord . 55
2. Briefpapier . 55
3. Naamkaart . 57
4. Telefoongidsen .57
5. Media .57
6. Jaarboeken, brochures en website .59
D. De samenwerkingsvormen .60
1. De kostenassociatie en groepering .61
2. De burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid .62
3. Middelenvennootschap .63
4. De burgerlijke professionele vennootschap . 64
5. Het multidisciplinair partnership (MDP) .66
E. De overdracht van cliënteel .67
F. De fiscale verplichtingen .67
1. Fiscale documenten .67
a. Ontvangstbewijsboekjes . 67
b. Dagboek .68
c. Individuele rekeningen .68
d. Fiche 281.50 .68
e. Fiscale aangifte .69
f. Vrijstelling van btw .72
g. Meldingsplicht witwasgeld .73
2. Onderzoeksmaatregelen ter beschikking van de fiscus . 74
a. Ten opzichte van de belastingplichtige zelf . 74
b. Tegenover derden .74
G. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering .75
H. Het sociaal statuut van de advocaat .76
1. Het wettelijk stelsel .76
a. De sociale verzekeringskas .76
b. De ziekenfondsen . 80
2. Aanvullende voorzieningen .81
a. Voorzorgskas voor Advocaten .81
b. Aanvullende ziekteverzekering .82
3. Pensioencumulatie .83
I. Het personeel .84
J. Het archief .84
HOOFDSTUK IV.
DE KOSTEN- EN ERELOONSTAAT .87
A. Tariefregeling .87
1. Administratieve kosten .87
2. Het ereloon .88
a. Recht op ereloon . 88
b. Criteria voor het begroten van het ereloon . 88
c. De provisies .91
d. Het abonnement . 92
e. Onrechtmatige bedingen . 93
f. Vergoedbare schade? . 94
g. Gemeenschapsrecht .95
3. De gerechtskosten . 96
4. De vergoeding van de advocaat-gerechtelijk mandataris .98
B. De betwistingen .101
1. Minnelijk . 101
2. Gerechtelijke procedure . 102
3. De opvolging . 105
4. De verjaring .105
5. Het bevoorrechte karakter .106
C. De derdenrekening .108
HOOFDSTUK V.
CONFRATERNITEIT EN LOYALITEIT . 111
A. De confraterniteit . 111
B. De briefwisseling .114
1. Briefwisseling tussen advocaten . 114
2. Briefwisseling met de Stafhouder .117
3. Briefwisseling met de cliënt . 117
4. Briefwisseling met de cliënt-gedetineerde .120
5. Briefwisseling met tegenpartij die in persoon verschijnt .120
6. Briefwisseling met syndicale afgevaardigde / belastingambtenaren .120
7. Briefwisseling met gerechtelijke mandatarissen .121
8. Briefwisseling met notarissen .121
C. Elektronische transacties . 121
D. Conclusies en bewijsstukken . 123
HOOFDSTUK VI.
HET BEROEPSGEHEIM .127
A. De geheimhouding .127
1. Geheimhouding in beroepszaken .127
2. De zwijgplicht van de advocaat . 131
B. Verschoningsgronden .132
1. De openbare orde .132
2. Getuigplicht .133
3. De tuchtoverheden .134
4. Beroepsaansprakelijkheid .135
5. Medische expertises .136
6. Advocaat-gerechtelijk mandataris .137
C. Het beslag in handen van een advocaat . 139
D. De huiszoeking .140
HOOFDSTUK VII.
DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID .143
A. Contractuele aansprakelijkheid .143
B. Schadegevallen .147
C. Verjaring .153
HOOFDSTUK VIII.
HET TUCHTRECHT .155
A. De tuchtrechtelijke instanties .155
1. De Stafhouder .155
a. Onderzoeksrechter .155
b. Bewarende maatregelen . 155
2. De tuchtraden .157
3. De tuchtraad van beroep .158
B. Het tuchtrecht . 160
1. De klacht . 160
2. De tuchtraad . 160
3. De onpartijdigheid .161
4. De openbaarheid . 163
5. De tuchtrechtspleging .165
a. Eerste aanleg . 165
b. Verzet .166
c. Hoger beroep .166
d. Cassatieberoep .167
e. De uitvoerbaarheid . 168
C. De tuchtstraffen .169
1. De sancties .169
2. De weglating . 170
3. De wederinschrijving .171
4. Opschorting van uitspraak .171
5. Verjaring . 172
6. Het eerherstel . 172
BIBLIOGRAFIE . 173
BIJLAGEN .175
TREFWOORDENREGISTER . 219
 

Bespreking van dit werk door de uitgever

De vijfde - bijgewerkte en herziene - editie van deze klassieker over het statuut en de deontologie van de Vlaamse advocaat omschrijft alle aspecten van het advocatenberoep. Het stelt duidelijke en heldere principes en vult ze aan met de meest recente rechtspraak,

zoals die zich in de laatste jaren ontwikkelde. Geen enkel aspect wordt uit de weg gegaan, ook niet de nieuwe tuchtprocedure, de aansprakelijkheidsproblematiek, de publiciteit, de confraterniteit en de loyaliteit, de gerechtelijke mandaten, de jeugdadvocaat en zoveel

meer.

“Dit boek beantwoordt aan de essentialia van een deontologische handleiding: een klare en verstaanbare analyse van de desbetreffende regelgeving en daarop geënte rechtspraak, een persoonlijke benadering over de betwiste punten die in deze materies kunnen opduiken en een vlot geschreven betoog.”

Prof. dr. Marcel STORME over de vierde editie van Deontologie van de advocaat (R.M. Themis, 2004-3)

RAOUL M. DE PUYDT is doctor in de Rechten (K.U.Leuven) en licentiaat internationaal recht (V.U.B.). Als advocaat bij de balie te Brussel publiceert hij reeds meer dan vijftien jaar over deontologie. Thans is hij afgevaardigde bij de O.V.B. en secretaris van de Tuchtraad van Beroep van de balies van het Nederlandstalige rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 30/04/2012 - 22:25
Laatst aangepast op: ma, 30/04/2012 - 22:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.