-A +A

De wettelijke regeling inzake auteurscontracten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Hees Hendrik
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789046547403
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Titel I. Inleiding 1
Titel II. Een belangrijk uitgangspunt van de wetgever m.b.t. auteurscontracten . 3
Titel III. De algemene regels geldend voor auteurscontracten in het algemeen 5
Hoofdstuk I. Inleiding 5
Hoofdstuk 2. Een regeling geldend voor welke overeenkomsten? 5
Afdeling 1. Een regeling voor `auteurscontracten' 5
§ 1 Auteurscontracten gesloten door een auteur 5
§ 2 Auteurscontracten gesloten door een auteursrechthebbende. 6
§ 3 De wederpartij van de auteur 9
§ 4 Afdeling 2. Een regeling geldend zowel voor overdrachten als voor de verlening van gebruiksrechten 10
§ 5 Afdeling 3. Een nadere omlijning van de auteurscontracten waarvoor de wettelijke regeling geldt 11
Hoofdstuk 3. De in de AW opgenomen regels inzake auteurscontracten in het algemeen 11
Afdeling 1. Het geschrift als bewijsregel 11
Afdeling 2. Het contractueel bepalen van de omvang van de verleende rechten 15
§ 1 De structuur van de vermogensrechten van een auteur 15
§ 2 De gehele of gedeeltelijke overdracht van de vermogensrechten 16
§ 3 Het contractueel bepalen van de reikwijdte van de overdracht . 17
Afdeling 3. De interpretatie van auteurscontracten 18
§ 1 De overdracht van materiële dragers 18
§ 2 De restrictieve interpretatie van auteurscontracten 19
Afdeling 4. De vergoeding van de auteur 22
Afdeling 5. De exploitatieplicht 24
§ 1 De afwezigheid van enige contractuele regeling betreffende de daadwerkelijke exploitatie 25
§ 2 Het bestaan van een contractuele regeling betreffende de exploitatieplicht 26
Afdeling 6. De duur van auteurscontracten 27
Afdeling 7. Het bepalen van de geografische ruimte waarvoor rechten wordenverleend 28
Afdeling 8. Clausules m.b.t. toekomstige werken 29
Afdeling 9. Contracteren over toekomstige exploitatievormen 32
Titel IV. De wettelijke regels voor specifieke auteurscontracten 33
Hoofdstuk 1. De verhouding van de regels geldend voor specifieke auteurscontracten t.o.v. de algemene regels inzake auteurscontracten 33
Hoofdstuk 2. De wettelijke regels inzake het uitgavecontract 33
Afdeling 1. Inleiding 33
Afdeling 2. Regels geldend voor welke overeenkomst? 34
§ 1 Het voorwerp van het uitgavecontract 34
§ 2 Een contract gesloten tussen welke partijen? 36
A. Een contract gesloten door een auteur 37
B. De wederpartij van de auteur 38
Afdeling 3. De in de AW opgenomen regels inzake uitgavecontracten 38
§ 1. De inhoud van het uitgavecontract 38
§ 2. De exploitatieplicht 39
§ 3. De vergoedingsplicht 40
A. De algemene regel 40
B. Het succesbeding 40
C. De controlemogelijkheden 42
§ 4. De verdere overdracht van de verleende rechten 43
§ 5. De ontbinding van het uitgavecontract 44
§ 6. De situatie na het einde van het uitgavecontract 45
§ 7. Het faillissement van, 'het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord'
door of de invereffeningstelling van de uitgever 45
§ 8. De aanvullende regels 46
Hoofdstuk 3. De wettelijke regeling inzake het opvoeringscontract 47
Afdeling 1. Inleiding 47
Afdeling 2. Regels geldend voor welk contract? 47
§ 1 Het voorwerp van een opvoeringscontract 48
§ 2 Een contract gesloten tussen welke partijen? 49
A. Een contract gesloten door een auteur 49
B. De wederpartij van de auteur 50
Afdeling 3. De duur van het opvoeringscontract 50
Afdeling 4. De verdere overdracht van de verleende rechten 51
Afdeling 5. De vergoeding van de auteur 52
Afdeling 6. De aanvullende regels 53
Hoofdstuk 4. De regels inzake het audiovisuele productiecontract 54
Afdeling 1. Inleiding 54
Afdeling 2. Het wettelijk vermoeden van overdracht van rechten 55
Afdeling 3. De vergoedingsplicht 58
Afdeling 4. Het faillissement van, 'het verkrijgen van een gerechtelijk ak¬koord' door of de invereffeningstelling van de producent van audiovisuele werken 60
Hoofdstuk 5. De regels inzake het audiovisueel adaptatiecontract 61
Afdeling 1. Inleiding 61
Afdeling 2. Het opstellen van een afzonderlijk contract 62
Afdeling 3. De exploitatieplicht 62
Afdeling 4. De vergoedingsplicht 63
Titel V. Auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt in opdracht of in uitvoering van een arbeidsovereenkomst of (ambtenaren)statuut 65
Hoofdstuk 1. Inleiding 65
Hoofdstuk 2. Auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt in uitvoering van een
arbeidsovereenkomst of (ambtenaren)statuut 65
Afdeling 1. Het uitgangspunt van de wettelijke regeling 65
Afdeling 2. De bijzondere voor de relatie werknemer/ambtenaar-werkgever uitgewerkte regels 66
§ 1 Het uitdrukkelijk bedingen van de overdracht 67
§ 2 De omvang van de verleende rechten 68
§ 3 Clausules m.b.t. toekomstige exploitatievormen 69
§ 4 Clausules m.b.t. toekomstige werken 70
§ 5 De exploitatie- en vergoedingsplicht 70
§ 6 De regeling van de omvang en de modaliteiten van de overdracht bij collectieve overeenkomst 71
§ 7 Toepassingen van de contractuele regels van de AW op de relatie werkgever-werknemer 72
§ 8 Afwijkende regels 74
Hoofdstuk 3. Auteursrechtelijk beschermde werken gemaakt in opdracht 75
Afdeling 1. Het uitgangspunt van de wettelijke regeling 75
Afdeling 2. De toepasselijke regels 77
Titel VI. Contracteren over de morele rechten van een auteur 87
Hoofdstuk 1. Inleiding 87
Hoofdstuk 2. De morele rechten zijn onvervreemdbaar 88
Hoofdstuk 3. Clausules m.b.t. de morele rechten 89
Bijlagen. Voorbeelden van clausules en auteurscontracten 93
Bijlage 1. Voorbeeld van een clausule voor de relatie werkgever-werknemer 93
Toelichting 93
Clausule 93
Bijlage 2. Voorbeeld van een contract betreffende de overdracht van auteursrech ten op een auteursrechtelijk beschermd werk dat op zelfstandige wijze is tot stand gebracht 94
Toelichting 94
Contract 94
Bijlage 3. Voorbeeld van een uitgavecontract 100
Toelichting 100
Contract 100
Bijlage 4. Voorbeeld van een contract betreffende de overdracht van rechten aan een opdrachtgever, waarbij de activiteit van deze opdrachtgever te situeren is in de niet-culturele sector en het bestelde werk voor deze activiteit bestemd is 115
Toelichting 115
Contract 115
Bibliografie 121
 

Bespreking van dit werk door de uitgever

Het sluiten van auteurscontracten is vandaag de dag niet meer zo eenvoudig als vroeger. Tot 1994 bestonden er zo goed als geen wettelijke regels inzake auteurscontracten. De auteurswet van 30 juni 1994 bracht hierin verandering, en voorzag tal van regels voor auteurscontracten in het algemeen, evenals voor specifieke auteurscontracten zoals het uitgavecontract, het opvoeringscontract, het audiovisueel adaptatie- en productiecontract. Ook werden regels voorzien voor werknemers en uitvoerders van opdrachten die hun auteursrechten overdragen aan hun werkgever of opdrachtgever.

In dit boek worden al deze regels inzake auteurscontracten, zowel de algemene als deze die voor specifieke contracten en overdrachten gelden, grondig geanalyseerd. De verschillende wettelijke bepalingen die toepassing vinden worden becommentarieerd, en reeds bestaande rechtspraak geanalyseerd.
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 29/11/2012 - 21:05
Laatst aangepast op: do, 29/11/2012 - 21:05

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.