-A +A

De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Diverse auteurs
Tijdschrift: 
Jura Falconis
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012
ISBN nummer: 
9789400002791
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Inleiding: marktpraktijken of handelspraktijken: what’s in a name?
Twee nieuwe wetten
Jules Stuyck . ix
Marktinformatie na 1 jaar nieuwe wet marktpraktijken
Peter Wytinck .1
Afdeling 1. Algemene informatie verplichting .1
Afdeling 2. Prijsaanduiding .2
§ 1. Ondubbelzinnige prijsaanduiding – Behoud van de huidige regeling . 2
§ 2. Aanduiding totale prijs – Geen wijzigingen .3
§ 3. Aanduiding in euro . 5
§ 4. Prijs in reclame .5
Afdeling 3. Benaming, samenstelling en etikettering (artt. 10-12) .6
§ 1. Taalgebruik etiketten, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen .6
§ 2. Etikettering .7
Afdeling 4. Vergelijkende reclame . 8
§ 1. Oorsprong en voorwaarden .8
§ 2. Nieuwe WMPC .8
§ 3. Nationale rechtspraak .9
A. Recente rechtspraak inzake misleidende vergelijking .9
B. Recente rechtspraak inzake het objectief en controleerbaar karakter van de vergelijking .9
Afdeling 5. Prijspromoties .10
§ 1. Verwijzing naar voorheen toegepaste prijzen .10
A. Referentieprijs .10
B. Andere voorwaarden .11
C. Prijsverminderingsaankondiging – Quid? .12
§ 2. Andere verwijzingen geliberaliseerd . 12
Afdeling 6. Uitverkopen (artt. 24-26) .14
Afdeling 7. Solden (artt. 27-31) .15
Afdeling 8. Sperperioden (art. 32) .16
Afdeling 9. Kortingbonnen en titels (artt. 33-36) .16
Afdeling 10. Bon bij reclame en onvoldoende voorraad (art. 37) . 17
Afdeling 11. (On)verenigbaarheid met het EU-recht .18
§ 1. Inleiding . 18
§ 2. De lessen uit het Europese recht .19
A. Bepaling van een handelspraktijk .19
B. Enkel handelspraktijken jegens consumenten .20
§ 3. Analyse van enkele bepalingen uit de WMPC . 21
A. Prijsverminderingsaankondigingen . 21
B. Sperperiode . 22
C. Uitverkopen . 24
D. Solden .25
E. Andere .26
§ 4. Ingebrekestelling .26
De Richtlijn consumenten rechten – Nieuwe reglementering op komst voor onder meer overeenkomsten op afstand en buiten verkoop ruimten gesloten overeenkomsten
Evelyne Terryn .29
Afdeling 1. Inleiding .29
Afdeling 2. Achtergrond van de richtlijn en harmonisatievorm . 30
Afdeling 3. Toepassingsgebied .32
§ 1. Personeel toepassingsgebied .32
§ 2. Materieel toepassingsgebied .33
A. Verkoop en dienstenovereenkomsten .33
B. Algemene uitzonderingen . 34
C. Overeenkomsten op afstand .36
D. Overeenkomsten buiten de verkoopruimten .37
Afdeling 4. Consumenteninformatie voor andere dan buiten de verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten .41
Afdeling 5. Overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten . 42
§ 1. Belangrijkste wijzigingen . 42
§ 2. Informatievoorschrift en voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeen komsten .43
A. Inhoud .43
B. Vorm . 45
§ 3. Herroepingsrecht .48
A. Nood aan harmonisatie .48
B. Termijn .49
C. Uitvoering tijdens de termijn . 50
D. Weglaten van informatie over het herroepingsrecht .51
E. Uitoefening van het herroepingsrecht.53
F. Gevolgen van herroeping . 54
G. Uitzonderingen . 57
Afdeling 6. Andere consumentenrechten .60
§ 1. Levering en risico-overdracht bij verkoop overeenkomsten.60
§ 2. Vergoeding voor het gebruik van betaal middelen en andere extra betalingen.62
Afdeling 7. Samenhang met andere Europese initiatieven – Optioneel instrument . 63
Besluit .64
Marktpraktijken en intellectuele rechten
Marie-Christine Janssens en Carl De Meyer .65
Afdeling 1. Inleiding .65
Afdeling 2. De vordering tot staking voor houders van intellectuele rechten (art. 3 WPMPC) .66
§ 1. Achtergrond . 66
§ 2. De relevante bepalingen van de Richtlijn Handhaving .70
§ 3. Analyse van artikel 3 WPMPC .71
A. Bevel tot staking van de inbreuk (§ 1) .71
1. Een autonome versnelde procedure ten gronde .71
2. Uitsluiting van het auteursrecht en verwante rechten .73
3. Wie kan de stakingsvordering instellen? .74
4. Bevel tot staking ten aanzien van inbreukmakers en tussenpersonen .77
B. Begeleidende maatregelen (§ 3) .78
1. Maatregelen die de stakingsrechter kan bevelen .78
2. Uitsluiting van schadevergoeding en daarmee verwante herstelmaatregelen (art. 96 § 3) .82
C. Uitspraak met betrekking tot de geldigheid van het ingeroepen IE-recht (§ 4) .84
D. Bevoegdheidsaspecten . 86
1. Materiële en territoriale bevoegdheid .86
2. Cumul met de stakingsvordering van artikel 2 WPMPC .87
3. De voorzitter kan zetelen ‘in kort geding’ of ‘zoals in kortgeding’.89
Afdeling 3. Conclusie . 91
Onrechtmatige mededinging. Artikel 95 WMPC
Dave Mertens .93
Afdeling 1. Inleiding .93
Afdeling 2. Analyse .95
§ 1. ‘Onderneming’ . 95
§ 2. ‘Marktpraktijken’ .99
§ 3. ‘Beroepsbelangen’ .99
Afdeling 3. Afb akening .100
§ 1. Beperkende werking Richtlijn 2005/29 en artikelen 83-94 WMPC . 100
§ 2. Beperkende werking van het mededingings recht . 101
§ 3. Beperkende werking van het intellectuele eigendomsrecht .104
§ 4. Beperkende werking van de overeenkomst en het contractenrecht . 112
Afdeling 4. Welke rol is er nog voor artikel 95 WMPC weggelegd? .117

Bespreking van dit werk door de uitgever:

De wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming trad op 12 mei 2010 in werking. Deze wet vervangt de handelspraktijkenwet van 1991, die aan een grondige herziening toe was. Dit verslagboek maakt een balans op van de toepassing van deze nieuwe wet en biedt daarnaast een grondig overzicht van de knelpunten bij de toepassing van de WMPC.
Verschillende experten bespreken uitvoerig de nieuwe bepalingen en leggen daarbij de klemtoon op wat er in de praktijk is veranderd. Zowel Belgische uitspraken als het effect van de Europese rechtspraak komen daarbij aan bod.

Een handig en snel te consulteren naslagwerk
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 04/02/2012 - 13:38
Laatst aangepast op: za, 04/02/2012 - 13:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.