-A +A

De uitvoering van overheidsopdrachten na het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
De Koninck C
Auteur: 
Flamey P
Auteur: 
Bosquet J
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1642
Samenvatting

Bespreking van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

II. Structuur van het KB AUR 2013

III. Toepassingsgebied van het KB AUR 2013

IV. Mogelijkheid tot afwijken van het KB AUR 2013

A. Inleiding

B. Wat moet onder «afwijking» worden verstaan?

C. Geen afwijking van de algemene bepalingen noch van art. 37, 38, 67 en 69 van het KB AUR 2013

D. Geen afwijking van de voorschriften inzake verificatie- en betalingstermijnen tenzij …

E. Mogelijkheid tot afwijken van de andere verplichte bepalingen van het KB AUR 2013?

V. Bedragen exclusief btw en termijnen uitgedrukt in kalenderdagen

VI. Onderaannemers 52

VII. Vertrouwelijkheid

VIII. Borgtocht

A. Uitbreiding van de gevallen waarvoor geen borgtocht is vereist

B. Niet tijdig overleggen van het bewijs van borgtochtstelling niet langer bestraft

C. Mogelijkheid tot overdracht borgtocht

D. Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht

E. Vrijgave van borgtocht

IX. Aanvangsdatum van de werken

X. Wijzigingen aan de opdracht

XI. Overdracht van een opdracht 77

XII. Voorschotten

XIII. Verificatie- en betalingstermijnen

XIV. Interest voor te late betaling

A. Opdrachten onderworpen aan het KB AUR 2013

B. En voor opdrachten beneden 8.500 euro?

XV. Vergoeding voor invorderingskosten

XVI. Vertragingsboetes

A. Aanpassing van de boeteberekeningsformule resp. boetepercentages

o Bij werken 2o Bij leveringen en diensten

B. Verhoging van de vertragingsboete wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium is

o Inleiding

o Werken

o Leveringen en diensten

XVII. Mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van straffen

XVIII. Voorwaarden voor het indienen van klachten en verzoeken

XIX. Schadevergoeding voor schorsingen bevolen door de aanbestedende overheid

XX. Onvoorziene omstandigheden

XXII. Besluit
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 08/06/2013 - 13:50
Laatst aangepast op: za, 08/06/2013 - 13:50

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.