-A +A

De tuchtbeslissing in onderwijszaken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk - Administratief en Publiek Recht, nr. 4. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1998, 55 p.
Publicatie
Auteur: 
Delporte F
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
1998
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

De vrijheid van onderwijs;
Godsdienstige en levensbeschouwelijke problemen;
De tuchtsancties en hun betwistingen;
Beroep en juridische procedures;
Modellen.

reglementering

 

 • Decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs -hfdst.VII (maatregelen van orde) en VIII (tuchtregeling) (B.S.25.05.1991) (website edulex)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs. (B.S. 11/04/1992)(website edulex)
 • Koninklijk Besluit van 18/01/1974 genomen ter toepassing van artikel 164 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen. (B.S.26/02/1974) (website edulex)
 • Decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding - art.63-73 (B.S.25.05.1991) (website edulex)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22/05/1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.27/07/1991) (website edulex)
 • Decreet van 12/06/1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. - art. 121 (B.S. 04/07/1991) (website edulex)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 01/12/1998 tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 13/02/1999) (website edulex)

  Basisonderwijs schorsing en uitsluiting

  Reglementering:
   

 • Decreet basisonderwijs van 25/02/1997- art. 32,33 en 37, §3, 1° (B.S. 17/04/1997)(website edulex)
 • Omzendbrief BaO/98/9 : Schorsen en uitsluiten van leerlingen. (website edulex)
 • Omzendbrief NO/2005/01 (13AC) : Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden (website edulex)

  Ouders kunnen met hun vragen over hun rechten en plichten in het basisonderwijs terecht bij het:

  Rechtspraak kamer van beroep tuchtrechtspraak onderwijszaken

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 13/02/2016 - 11:45
Laatst aangepast op: za, 13/02/2016 - 11:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.