-A +A

De strijdigheid van de absolute verjaringstermijn met de rechten van de mens in asbestzaken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Somers S
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1636
Samenvatting

De auteur bespreekt het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Howald Moor e.a. t/ Zwitserland (11 maart 2014, nrs. 52067/10 en 41072/11)

In dit arrest worden de verjaringsregels in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht op de proef gesteld.

Het EHRM bevestigt dat het bestaan van de absolute verjaringstermijn een schending van het recht op toegang tot de rechter krachtens art. 6 EVRM uitmaakt in situaties waarin lichamelijke schade slechts objectief kenbaar wordt nadat deze verjaringstermijn is verstreken.

• S. Somers, “Verjaring in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief”, RW 2011-12, (1742) 1758 e.v.)

Inhoudstafel tekst: 

I. De feiten van de zaak

II. De uitspraak van het EHRM

III. De draagwijdte van het arrest voor het Belgische recht

IV. Denksporen om in het Belgische recht aan deze rechtspraak gevolg te geven

Bronvermeldingen

• Somers, “Verjaring in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief”, RW 2011-12, (1742) 1758 e.v.. 

• T. Vansweevelt, “De verjaring van de buitencontractuele vordering (art. 2262bis BW)” in H. Vuye en Y. Lemense (eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 293-359). 

• Rb. Brussel 28 november 2011, MER 2012, 166, noot K. Decock en S. Ronse, RABG 2012, 1064, noot, TMR 2012, 167.

• E. De Kezel, “Blootstelling aan asbest. Civiele vorderingsmogelijkheden van milieuslachtoffers”, TMR 2008, (584) 595-596

• EHRM 17 december 2013, nr. 59601/09. 

• EHRM 17 december 2002, A. t/ Verenigd Koninkrijk, overwegingen 60-65;

• EHRM 19 oktober 2005, Roche t/ Verenigd Koninkrijk, overweging 119;

• EHRM 14 december 2006, Markovic e.a. t/ Italië, overweging 94;

• EHRM 18 december 2012, Ivan Kudra t/ Kroatië, overwegingen 106 e.v.

• EHRM 22 oktober 1996 Stubbings t/ Verenigd Koninkrijk; EHRM 28 oktober 1998, Pérez de Rada Cavanilles t/ Spanje;

• EHRM 25 januari 2000, Miragall Escolano t/ Spanje;

• EHRM 12 november 2002, Zvolsky en Zvolska t/ Tsjechië;

• EHRM 12 april 2006, Mizzi t/ Malta;

• EHRM 9 juli 2009, Stagno t/ België;

• EHRM 14 september 2011, Mercieco e.a. t/ Malta;

• EHRM 14 december 2000, Gül t/ Turkije. 

• EHRM 24 april 2003, Aktas t/ Turkije,

• EHRM 10 januari 2001, Ananyev e.a. t/ Rusland;

• EHRM 17 maart 2005, Bubbins t/ Verenigd Koninkrijk;

• EHRM 9 mei 2006, Pereira Henriques t/ Luxemburg;

• EHRM 13 december 2012, El-Masri t/ De voormalige Joegoeslavische republiek van Macedonië;

• A. Janczuk en M. Veloso Gomes, “Claims for Non-pecuniary Losses by “Third Persons” upon Death or Injury” in G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi en G. Commandé (eds.), Fundamental Rights and Private Law in the European Union, Cambridge, University Press, 2010, (200) 219-220;

• EHRM 10 mei 2001, Z. t/ Verenigd Koninkrijk;

• ECRM 9 oktober 1984, Dyer t/ Verenigd Koninkrijk.

• EHRM 19 oktober 2005, Roche t/ Verenigd Koninkrijk;

• S. Somers, “Special Liability Regimes and Human Rights under Belgian Law and the European Convention on Human Rights”, Journal of European Tort Law 2014, nr. 3,

• EHRM 28 mei 1985, Ashingdane t/ Verenigd Koninkrijk; 

• S. Somers, “De horizontale werking van de rechten van de mens en het verticaal aansprakelijkheidsrecht”, TBP 2014, (363) 372 e.v.).

• S. Somers, “Verjaring in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht vanuit mensenrechtelijk perspectief”, RW 2011-12, (1742) 1762-1763;

• F. Swennen, “Bespreking van het arrest van het EHRM van 7 juli 2009 inzake Stagnot t/ België”, RW 2011-12, 761

• Cass. 30 juni 2006, JLMB 2006, 1622, RW 2009-10, 577, noot).

• E. De Kezel, Asbest, gezondheid en veiligheid, Antwerpen, Intersentia, 2013, 229 e.v.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nog dit: 

E. de Kezel, “De relevantie van het asbestvonnis in Turijn”, Juristenkrant 2012, afl. 245, 11.

Aangemaakt op: wo, 11/06/2014 - 19:22
Laatst aangepast op: zo, 13/08/2017 - 09:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.