-A +A

De schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot: nieuwe technieken van bewijslevering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Clijmans N
Tijdschrift: 
P&B
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/1
Pagina: 
3
Samenvatting

Na een summiere uiteenzetting over een aantal cruciale begrippen uit het bewijsrecht, te weten: de bewijswaarde, de bewijskracht, de primauteit van het schriftelijk bewijs, de authentieke akte en de onderhandse akte, gaan de auteurs dieper in de bijdrage in op Alvorens dieper in te gaan op de schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot als ‘nieuwe’ bewijstechnieken.

Deze publicatie is beschikbaar in de Jurabibliotheek Gerechtelijk recht

Inhoudstafel tekst: 

A. Inleiding 3

B. De voorrang van het schriftelijk bewijs 3

C. De bewijsmiddelen, andere dan het schriftelijk bewijs 5

D. Besluit 10

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

Overtuigingsstukken en het gebruik ervan volgens de bewijsregels zijn van doorslaggevend belang voor de slaagkansen van elke vordering of verweer. Vaak wordt hier echter (te) weinig aandacht besteed: de klemtoon is meer en meer komen te liggen op het opstellen van uitgebreide conclusies met lijsten van referenties naar niet altijd toepasselijke rechtsleer en rechtspraak. De lijvigheid van deze conclusies staat vaak in schril contrast met de omvang van de bijgevoegde inventaris en stukkenbundel, die nochtans de kern vormen van elk overtuigend juridisch betoog.

Bewijsrecht wordt ook in de traditionele juridische opleiding eerder stiefmoederlijk behandeld. Niemand weet goed waar het bewijsrecht te plaatsen - gaat het om burgerlijk recht of om procesrecht? - en vaak denkt men dat bewijs iets is dat zichzelf wel uitwijst. De bewijsregeling is integendeel helemaal niet zo vanzelfsprekend, terwijl bewijs in veel gevallen juist de cruciale factor is in het omzetten van "gelijk hebben" naar "gelijk krijgen".

Het Vlaams Pleitgenootschap wijdde daarom op 4 mei 2007 haar jaarlijkse studiedag aan het bewijsrecht. Daarbij werd de nadruk gelegd op een zeer praktische benadering van de bewijsproblematiek,toegespitst op wat de rechtspracticus moet weten om gewapend te zijn voor een juridisch debat over de bewijstechniek. Na een algemene inleiding tot het burgerlijke bewijsrecht (theorie van de bewijslast, de wettelijke regeling van de vermoedens etc) volgen vijf bijdragen die het bewijs bestuderen in specifieke vakdomeinen.

Het belang van deze bijdragen blijft evenwel niet beperkt tot de respectieve vakgebieden: de conclusies die de sprekers zullen trekken zullen ongetwijfeld ook leerrijk zijn voor wie ook in andere rechtsgebieden geconfronteerd wordt met bewijsproblemen.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 26/06/2018 - 15:12
Laatst aangepast op: di, 26/06/2018 - 15:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.