-A +A

De Persoonsverzekering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Termote
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Boek: 
Reeks 'AdvocatenPraktijk — Handels- en Economisch Recht', nr. 24. Kluwer, Mechelen, 2009, 38 p.
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2009
Samenvatting

Personenverzekering

• Hospitalisatie & medische kosten

• Persoonlijke ongevallen

- tijdelijke invaliditeit
- blijvende invaliditeit
- medische kosten
- dagvergoeding
- gewaarborgd inkomen

• Pensioensparen

• Levensverzekering

• SchuLDALDO

De personenverzekering onderscheidt zich van de aansprakelijkheidsverzekeringen en de patrimoniumverzekeringen.

Inhoudstafel tekst: 

Hoofdstuk 1. Verzekering voor medische zorgen;
Hoofdstuk 2. Verzekering voor ziekte en invaliditeit;
Hoofdstuk 3. Verzekering tegen ongevallen;
Hoofdstuk 4. Verzekering voor niet-medische zorgen;
Hoofdstuk 5. Verzekering voor internationaal mobiele werknemers; Hoofdstuk 6. Overzicht belangrijkste wetgeving — deel II; Trefwoordenregister.

Rechtsleer:

• TERMOTE, K., Persoonsverzekeringen
Rechtsleer - 01/09/2008 - Bijdragen in boek - In: X., Recht voor de onderneming. 2e editie, Boek XIV.50, 1-50 (50 p.) - september 2008

• VAN SCHOUBROECK, C., TERMOTE, K., COUSY, H., Het lot van aanvullende sociale verzekeringen bij faillissement
Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., Sociale bescherming op nieuwe paden. Liber Memorialis Béatrice Van Buggenhout, 351-389 - 2003

• TERMOTE, K., Persoonsverzekeringen (deel 2)
Rechtsleer - 01/10/2009 - Bijdragen in boek - In: X., Recht voor de onderneming. 2e editie, Boek XIV.51, 1-32 (32 p.) - oktober 2009

• TERMOTE, K., [Verzekeringen] Unisekspremies en -uitkeringen verplicht vanaf 21 december 2012, Balans 2011, afl. 648, 2-4

• TERMOTE, K., Preciseringen over de 'verrichtingen' die ziekenfondsen aanbieden, Balans 2011, afl. 649, 7-8

• TERMOTE, K., [Hospitalisatieverzekeringen] Medische index : modaliteiten vastgelegd, maar controversieel, Balans 2010, afl. 624, 5-7

• TERMOTE, K., Levensverzekeringen: de nalatenschap als begunstigde, Balans 2012, afl. 672, 4-5

• TERMOTE, K., Toegang tot schuldsaldoverzekering: uitvoeringsbesluit gepubliceerd, Balans 2014, afl. 727

• TERMOTE, K., Aanvullende ziekteverzekering : toezichtsregeling voor ziekenfondsen in de maak, Balans 2010, afl. 626, 5

• TERMOTE, K., [Verzekeringen] Exit premieverschillen man/vrouw: voor welke contracten?, Balans 2012, afl. 666, 5-6

• TERMOTE, K., [Verzekeringen] Zijn verschillen in premies tussen man en vrouw nog houdbaar?, Balans 2010, afl. 639, 5-6

• TERMOTE, K., Schuldsaldoverzekering voor chronisch en zwaar zieken, Balans 2009, afl. 620, 3-5

• TERMOTE, K., Art. 99-101 Wet Landverzekeringsovereenkomst
Rechtsleer - 01/01/2002 - Bijdragen in boek - In: X., Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Art. 99-1 - Art. 101-20 (27 p.)

• TERMOTE, K., [Aanvullende pensioenen] Groepsverzekering: het pensioenkapitaal valt in de huwgemeenschap, Balans 2011, afl. 658, 3-5

• TERMOTE, K., [Verzekeringen] Voortaan geen verschil in premies en uitkeringen meer tussen man & vrouw, Balans 2013, afl. 689

• UMANS, P., Persoonsverzekeringen
Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., Jaarboek Verzekeringen 2000. Juridische praktijkgids, 241-332.

• BUYSSENS, F., De comeback van het huwelijksvermogensrecht in de wereld van de persoonsverzekeringen, E.J. 2000, 25-29.

• X., [Persoonsverzekeringen] Overgangsbepalingen betreffende formele aanpassing verzekeringsovereenkomsten en toe te passen wet, Verzekeringsnieuws 2014, afl. 42, 4

• COUSY, H., Over de uitsluiting van de voorafbestaande toestand in de persoonsverzekering, TBH 1997, 699-700.

• CLAASSENS, H., Medische informatie en beroepsgeheim inzake persoonsverzekeringen Bijdragen in boek - In: X., De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, 125-137. - 1993

•VANSWEEVELT, T., Het belang van zorgvuldig, duidelijk en nauwkeurig geformuleerde clausules in verzekeringsovereenkomsten bij de toepassing van art. 95 Wet op de landverzekeringsovereenkomst en art. 61 Verzekeringswet 2014, T.Gez. 2014-15, afl. 4, 282-286

• X., [Gewaarborgd inkomen] Over de draagwijdte van precontractuele beloften, Verzekeringsnieuws 2015, afl. 10, 8-10

• BLOCKX, F., Kan informatie verkregen door een schending van het beroepsgeheim worden ‘witgewassen’ dankzij de Antigoon–leer?, T.Gez. 2014-15, afl. 5, 359-361

• FOSSÉPREZ, B., L'assurabilité des personnes présentant un risque aggravé du fait de leur état de santé, Ann.dr.Louvain 2012, afl. 1, 81-139

• DEFLOOR, S., NYS, H., Patiëntengegevens en verzekeringen. Een onmogelijke relatie?
Bijdragen in boek - In: X., Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, 495-503 - 2011

• BINON, J., Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de personnes
Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., Actualités en droit des assurances, 325-414

• NYS, H., DEFLOOR, S., Recente rechtspraak inzake medische beroepsgeheim, aflevering van medisch verklaringen in private verzekeringen en de opstelling van het omstandig medisch verslag bij gedwongen opname van psychiatrische patiënten
Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., Medisch recht, 85-106 - 2011

JOCQUE, G., Verzekeringsrecht kroniek 2011-2013, VAV 2013, afl. 5, 3-16

• JOCQUE, G., De Wet Landverzekeringsovereenkomst en de Verzekeringswet 1874 in de nieuwe Wet Verzekeringen, RW 2014-15, afl. 13, 483-496 en http://www.rw.be/ (2 december 2014)

• COUSY, H., Recente ontwikkelingen: socialisatie van het risico in private verzekeringen
Rechtsleer - Bijdragen in boek - In: X., Recht in beweging [2008], , 549-571 - 2008

• K.T., Ruimer debat over de 'moeilijk te verzekeren personen', Balans 2009, afl. 613, 6

• DEVOET, C., Quelques réflexions sur l'assurance revenu garanti, For.ass. 2008, afl. 82, 52-54

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: ma, 15/02/2016 - 18:23
Laatst aangepast op: ma, 15/02/2016 - 18:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.