-A +A

De indicatieve tabel 2008 herzien

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Dossiers Tijdschrift van de vrederechters en politierechters
Publicatie
Auteur: 
Peeters W.
Auteur: 
Bomain T
Auteur: 
Cornelis L
Auteur: 
Cosyns P
Auteur: 
Duquenne P
Auteur: 
Morlion B
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2002
ISBN nummer: 
9789048600403
Samenvatting

raadpleeg de indicatieve tabel 2008 in pdf via NJW

De nieuwe indicatieve tabel 2008 is gepubliceerd. De vorige versie dateerde uit 2004. De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Ze is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto kan begroten. Klik hier om ze te raadplegen of ga naar tools.

Inhoudstafel tekst: 

 

Tabeau indicatif - version 2008

Avant-propos
I. Frais et dépenses
II. Incapacité de travail/Invalidité temporaire
III. Incapacité de travail/Invalidité permanente
IV. Décès
V. Intérêts et provisions
VI. Missions d'expertise médicale
VII. Considérations finales

L'évaluation de la douleur

1. Introduction
2. Incidence de la douleur chronique
3. Les coûts sociaux de la douleur chronique
4. La douleur est-elle indemnisable?
5. Compensation, indemnité, revenu de substitution ... ou l'oeuvre de Dieu, la part du diable ...
6. Mais qui est ce lombalgique chronique fatigué, fatiguant avec des clichés radiologiques qui ne montrent rien?
7. Méthodes d'évaluation de la douleur chronique
8. Conclusions

De la valeur des vivants. La réparation du dommage corporel, une mise à distance philosophique

Indicatieve tabel - versie 2008

Woord vooraf
I. Kosten en uitgaven
II. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid/invaliditeit
III. Blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit
IV. Overlijden
V. Intrest en provisie
VI. Opdracht medische expertise
VII. Slotbeschouwingen

Genadeloos met genegenheid: recht of on(te)recht?

1. Niet voor gevoelige zielen
2. Hoe recht genegenheid bestraft
3. Aansprakelijkheidsimmuniteit in familieverband?
4. Besluit

Psychische/morele schade en psycho(patho)logie van rampen

Principes van de evaluatie van psychische/morele schade
Tijdsperspectief en begrippenbepaling
De psychologische impact en verwerking van traumatische ervaringen
Begripsomschrijving
Psychopathologie van traumatische ervaringen
Problemen bij de medicolegale bepaling van de psychische schade
Dankbetuiging
Aanbevolen literatuur
Bijlage I

Wanneer de pijn blijft! Chronische pijn als zware biopsychosociale hypotheek

Inleiding
1. Definitie van pijn
2. Hoe ontstaat pijn?
3. Welke soorten pijn bestaan er?
4. Wat is het verschil tussen acute en chronische pijn?
5. Komt chronische pijn vaak voor?
6. Impact van chronische pijn
7. Meten en beoordelen van pijn: algometrie
8. De behandeling van pijn
9. Is pijn uitroeibaar?
Tot slot
Facit: chronische pijn
Aanbevolen literatuur

 

 

Beschrijving van dit boek door de uitgever:

Deze herziening van de indicatieve tabel anno 2004 is opnieuw het werk van een team bestaande uit leden komende vanuit diverse middens die om schade en schadevergoeding bekommerd zijn.

Leden van de werkgroep maken deel uit van de organisatie Ouders van verongelukte kinderen, de advocatuur, de verzekeringsmaatschappijen, de hoven van Beroep, de politierechtbanken en rechtbanken van eerste aanleg. De meeste van hen zijn door hun beroepsorganisaties gemandateerd.

De eindredactie bleef evenwel in handen van magistraten als waarborg van onafhankelijkheid tegen het primeren van economische belangen.

De tabel is geenszins het wondermiddel bij schadebepalingen maar is slechts een middel om partijen bij hun onderhandelingen en de magistraten bij hun beoordeling te helpen knopen door te hakken. Zoals een aandachtige lezer zal merken, biedt de tabel slechts een houvast in die zaken waar er geen andere dan forfaitaire begroting van schade mogelijk is. De tabel vergt een kritische houding vanwege al zijn gebruikers.

De tabel moet iedereen kritisch houden en een permanente aansporing zijn voor allen om zich te vervolmaken in de materie van de vergoeding van schade.

Alles verandert, dus ook de inzichten in schade en de wijzen van vergoeden. De rechtsleer en de rechtspraak volgen deze evolutie langzamer dan de werkgroepen en zijn meer bestemd voor professionelen.

Deze tabel wil op systematische wijze de uit de praktijk gekende knelpunten een oplossing geven, met aandacht voor een zo menselijk mogelijke aanpak van de materie.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 06/05/2012 - 19:26
Laatst aangepast op: zo, 06/05/2012 - 19:30

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.