-A +A

De gevolgen van de anti-witwaswetgeving voor het notariaat en de advocatuur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Rochuis J
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013
ISBN nummer: 
9782804461089
Samenvatting

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

Het Cahier geeft een analyse van de concrete verplichtingen die de witwaswetgeving meebrengt voor de jurist, in het bijzonder de notaris en advocaat, in de dagdagelijkse praktijk.

Tengevolge van de wijziging van de witwaswet van 11 januari 1993 door de wet van 18 januari 2010 en de wet van 29 maart 2012 dient het notariaat en advocatuur aan verscheidene nieuwe verplichtingen te voldoen. Zo wordt o.a. de mogelijkheid van de betaling in contanten van de prijs van een onroerend goed verder afgebouwd. Daarnaast zijn er ook tal van andere verplichtingen die te weinig gekend zijn: de identificatieverplichting van de uiteindelijke begunstigde, de verplichting een schriftelijk verslag op te stellen wanneer ongebruikelijke verrichtingen of handelingen worden vastgesteld,…

Dit Cahier geeft een overzicht van de concrete verplichtingen voor de notaris en advocaat

Inhoudstafel tekst: 

DE GEVOLGEN VAN DE ANTI-WITWASWETGEVING VOOR HET NOTARIAAT EN DE ADVOCATUUR
Inhoudstafel
Inleiding . 5
Hoofdstuk I. Wetgeving .7
Afdeling 1. Internationale aanpak .7
Afdeling 2. Nationale wetgeving .8
Hoofdstuk II. Toepassingsgebied Witwaswet. 9
Afdeling 1. Toepassingsgebied ratione personae. 9
Afdeling 2. Toepassingsgebied ratione materiae. 9
§ 1. Witwassen van geld, financiering van terrorisme en lijst met misdrijven. 9
§ 2. Betrokken activiteiten in de advocatuur . I2 § 3. Betrokken activiteiten in het notariaat .I 3
Hoofdstuk III. Klantenonderzoek .I 5 Afdeling 1. Klantenonderzoek ten aanzien van de cliënt. I5 § 1. Identificatie cliënten en lasthebbers.I 5
A. Algemeen .I 5
B. Afwezige cliënten en politiek prominente personen . I7
§ 2. Identificatie 'Uiteindelijke Begunstigde' . I9
A. Algemeen .I 9
B. Dubbele kennisgevingsverplichting bij
vennootschappen/rechtspersonen en juridische constructies . 2I
§ 3. Derde zaakaanbrenger .22
§ 4. Tijdstip en wijze van identificatie .23
A. Algemeen .2 3
B. Advocatuur . 24
C. Notariaat. 25
§ 5. Bewaring van de identificatiegegevens .28 § 6. Actualisering van de inlichtingen .28 § 7. Vrijstelling en versoepeling van de identificatieplicht .29
A. Vrijstelling .29
B. Versoepeling. 29
§ 8. Overgangsbepalingen .3I
Afdeling 2. Klantenonderzoek ten aanzien van de verrichting .3 I Afdeling 3. Handleiding. 3 3 Afdeling 4. Verplichting om een schriftelijk verslag op te stellen .3 5
A. Verslag over het klantenonderzoek bij een atypische verrichting .3 6
B. Jaarlijks verslag witwasverantwoordelijke .3 6
C. Schriftelijke nota vereist door het Reglement NKN . 3 6
DE GEVOLGEN VAN DE ANTI-WITWASWETGEVING VOOR HET NOTARIAAT EN DE ADVOCATUUR
Hoofdstuk N. Informeren van het cliënteel, onthoudingsplicht,
meldingsplicht en veto CFI . 3 7
Afdeling 1. Informeren van het cliënteel. 37
§ 1. Advocatuur . 3 7
§ 2. Notariaat.3 7
§ 3. Afraden om deel te nemen aan een illegale activiteit .3 7
Afdeling 2. Onthouding .3 8
§ 1. Principe volgens de Witwaswet . 3 8
§ 2. Bijkomende onthoudingsplichten voor de notaris volgens de Witwaswet
en het Reglement NKN . 3 8
Afdeling 3. Melding .39
§ 1. Algemeen.39
§ 2. Filter .40
§ 3. Vrijstelling.40
A. Advocatuur. 40
B. Notariaat .43
§ 4. Subjectieve plicht tot melding .43
§ 5. Objectieve plicht tot melding. 45
A. Betaling in contanten van de prijs van een onroerend goed+ niet-
vermelding rekeningnummer.4 5
B. Betaling in contanten bij levering van diensten . 46
C. Nationaliteit op de 'zwarte lijst' (bij KB te bepalen) .46
§ 6. Zwijgplicht van de melder.46
A. Principe. 46
B. Uitzonderingen . 4 7
§ 7. Bescherming en immuniteit van de melder.48
Afdeling 4. Veto CFI. 49
Hoofdstuk V. Andere verplichtingen .5 I
Afdeling 1. Verplichting tegoeden van terroristen te bevriezen . 5I
Afdeling 2. Organisatie en opleiding medewerkers. 52
§ 1. Interne maatregelen en controleprocedures . 52
§ 2. Sensibilisering werknemers . 52
§ 3. Witwasverantwoordelijke .53
§ 4. Bijkantoor.5 5
Hoofdstuk VI. Antiwitwaswet en koop-verkoop. 57
Afdeling 1. Beperking van de betaling in contanten bij verkoop. 57
§ 1. Algemeen.57
A. Beperking van de betaling in contanten. 57
B. Vermelding rekeningnummer .58

DE GEVOLGEN VAN DE ANTI-WITWASWETGEVING VOOR HET NOTARIAAT EN DE ADVOCATUUR
§ 2. De voorlopige koopovereenkomst .5 8
A. Onderhandse koopovereenkomst verleden door tussenkomst van een makelaar/collega notaris. 5 8
B. Onderhandse koopovereenkomst verleden zonder tussenkomst van
een makelaar/collega -notaris .5 9 § 3. De authentieke akte . 59
A. Verlijden van de akte en melding .59
B. Onthouding en melding . 5 9 § 4. Verkoop met uitgestelde betaling .60
§ 5. Openbare verkoop .60
Afdeling 2. Quid andere dienstverrichtingen? .6I
Hoofdstuk VII. Aansprakelijkheid.6 3
Afdeling 1. Aansprakelijkheid .63 § 1. Preventief luik: overtreding van de Witwaswet.63 § 2. Repressieve luik: de drie witwasmisdrijven in het Strafwetboek . 64
A. Algemeen .64
B. Sanctie .6 5
C. Onderscheid preventief en repressief luik van de witwaswetgeving.6 5
D. Voorbeelden van witwasmisdrijven . 66
Afdeling 2. Controle .67
Conclusie . 69


 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: zo, 09/06/2013 - 20:32
Laatst aangepast op: di, 01/07/2014 - 17:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.