-A +A

De gemeenrechtelijke contractoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Valerie Withofs
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
483
Samenvatting

Contractoverdracht leidt tot een verandering van contractpartij met behoud van de initiële overeenkomst

De contractoverdracht is de rechtsfiguur waarbij de overdrager zijn gehele positie als contractpartij in een bepaalde overeenkomst overdraagt aan een derde (overnemer). De contractoverdracht onderscheidt zich aldus van de cessie van schuldvordering en de schuldoverdracht

Deze bijdrage vat de belangrijkste resultaten samen van het doctoraal onderzoek over de gemeenrechtelijke contractoverdracht.
 

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding

A. Begripsomschrijving en situering

B. Probleemstelling en opzet

Contractoverdracht vindt in de praktijk vaak plaats, maar wordt niet wettelijk geregeld.

Traditioneel voert men de contractoverdracht zelfs terug tot een cessie van schuldvordering, gecombineerd met een overdracht van schulden. Een dergelijke wringt, is artificieel en ondoeltreffend in die zin dat in de klassieke rechtsopvatting daadwerkelijke schuldoverdracht niet wordt erkend.

In haar doctorale studie heeft de auteur het opzet een algemene theorie van de gemeenrechtelijke contractoverdracht uit te werken.

II. Contractoverdracht als zelfstandige rechtsfiguur

A. Conceptueel kader

1° Contractuele verhouding als ruimere rechtsband

2° Hoedanigheid van contractpartij als voorwerp contractoverdracht

B. Theoretische onderbouwing van de contractoverdracht

1° Contractoverdracht als subjectieve wijziging

2° Grondslag contractoverdracht

III. Juridisch regime

A. Totstandkoming

1° Rol van de wederpartij

a) Toestemming wederpartij als geldigheidsvereiste

b) Schijnbare uitzondering: onvolmaakte contractoverdracht

2° Contractoverdracht als driepartijenovereenkomst

B. Gevolgen

1° Verandering van contractpartij met behoud van identiteit

2° Bevrijding van de overdrager

a) Uitgangspunt: volledige bevrijding

b) Uitzondering: beperking in omvang

c) Correctie: bijkomende gehoudenheid

IV. Besluit

Enkele Bronverwijzigen

• S. Stijns, Verbintenissenrecht, II, Brugge, die Keure, 2009, nr. 112;

• E. Dirix, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maklu, 1984, nr. 47;

• W. Van Gerven m.m.v. S. Covemaeker, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2010, 584

• E. Dirix, B. Tilleman en P. Van Orshoven (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, Intersentia, 2010, 94;

• G. Velghe, «Contractsoverdracht», RW 2012-13, (442), p. 442-443, nr. 1;

• S. Beyaert, «Overdracht van contracten», TBBR 2003, (657), p. 666-667, nr. 36;

• R. Dekkers, A. Verbeke, N. Carette en K. Vanhove, Handboek burgerlijk recht, III, Verbintenissen, Bewijsleer, gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 310, nr. 544;

• Van Malderen en N. Peeters, «De overdracht van verbintenissen ut singuli» in Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 3261.

• L. Aynès, P. Malaurie en P. Stoffel-Munck, Les obligations in Droit Civil, Parijs, Defrénois, 2011, nr. 906;

• J. Flour, J.-L. Aubert en E. Savaux, Les obligations, III, Le rapport d’obligation, Parijs, Sirey, 2013, nr. 396;

• M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, I, Contrat et engagement unilatéral, Parijs, PUF, 2012, 562;

• E. Jeuland, «Cession de contrat» in Rép.Civ. Dalloz, 2010, nr. 3;

• M.-L. Izorche en R. Boffa, «Circulation du contrat» in Juris-Classeur contrats-distribution, fasc. 102 (versie 1 maart 2007), nr. 2;

• C. Lachièze, «L’autonomie de la cession conventionnelle de contrat», D. 2000, (184), nr. 6.

• J.R. Beversluis, «Wilsrechten bij contractsoverneming: herstart of doorstart?», WPNR 2013, nr. 6690, (815), 815.

• P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, III, Brussel, Bruylant, 2010, 1898-1910;

• P. Van Ommeslaghe, «La transmission des obligations en droit positif belge» in La transmission des obligations, Brussel, Bruylant, 1980, (81) 154-166;

• G. Van Rijssen, Contractsoverneming, Deventer, Kluwer, 2006, 2 en 50-52;

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 10/12/2015 - 16:50
Laatst aangepast op: do, 10/12/2015 - 17:02

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.