-A +A

De bevoegdheden van de burgemeester in de strijd tegen vervallen en verkrotte woningen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Dromme Tom
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
Pagina: 
638
Samenvatting

Een onderzoek naar de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 §2 Gerechtelijk Wetboek.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding
II. De rechtsgrond voor het optreden van de burgemeester
III. De begrippen «openbare veiligheid» en «openbare gezondheid»
A. De draagwijdte van beide begrippen
B. De omschrijving van het gevaar voor de openbare gezondheid en openbare veiligheid
IV. De bevoegdheden van de burgemeester
V. De beginselen van behoorlijk bestuur
VI. De herhuisvesting van de bewoners
VII. Beroepsmogelijkheden tegen het besluit van de burgemeester
VIII. De handhaving van het onbewoonbaarheidsbesluit
IX. Conclusie

Wetgeving

• Art. 135, § 2, N.Gem

• Wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder opschrift «Nieuwe gemeentewet», BS 30 mei 1989, err. BS 30 augustus 1989.

• Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 19 augustus 1997.

Rechtsleer

• S. Van Garsse, «De administratieve politiebevoegdheid van de burgemeester», TBP 2001, 142.

• B. Hubeau, Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, Brugge, die Keure, 1994, 257.

• P. De Somere, J. Dujardin, G. Haegenborg, K. Vanwinckelen en B. Weekers, Burgemeester. Bevoegdheden in Recht in de gemeente, Brugge, die Keure, 2005, 27.

• A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 559, nr. 594.

• B. Jadot, «L’appréciation de la qualité d’un logement par l’autorité publique: quelles garanties juridiques?», Amén. 1982, afl. 11, 19.

• T. Vandromme, Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2008, 84-85.

• A. Van Oevelen, Woninghuur, Brugge, die Keure, 2009, 101.

• Lejeune, «Le droit de propriété confronté au droit administratif: l’article 135 de la nouvelle loi communale», Cah.dr.immo. 2000/2, 2.

• K. Colpaert-Arickx, «De onbewoonbaarverklaring door de burgemeester», De Gem. 1996, 296.

• L. Tholomé, «Le souci du relogement des occupants: principe d’admissibilité d’une décision d’expulsion pour insalubrité?» (noot onder RvS nr. 115.808, 12 februari 2003), Echos.Log. 2003, 83.

• P. Lejeune, «Le droit de propriété confronté au droit administratif: l’article 135 de la nouvelle loi communale», Cah.dr.immo. 2000/2, 3.

• .M. Leboutte, «Over de uitoefening, door de burgemeester, van zijn bevoegdheden van algemene administratieve politie, inzake ongezonde woningen», De Gem. 1990, 249.

• M. Dumont, «Les batttiments insalubres ou en ruine (chronique de jurisprudence)», Amén. 1996, 203.

• M. Dambre, E. Debruyne, B. Hubeau, J. Vandenberghe en T. Vandromme, Huurzakboekje 2011, Mechelen, Kluwer, 2011, 265.

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 25/11/2011 - 17:11
Laatst aangepast op: za, 02/12/2017 - 16:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.