-A +A

De aansprakelijkheid van advocaten Tien jaar rechtspraktijk (1983-1992)

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Depuydt Paul
Uitgever: 
Kluwer
Pagina: 
1993
ISBN nummer: 
9063218672
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Titel 1 Aaansprakelijkheid tegenover de cliënt

Hoofdstuk 1 Aard en bewijs van de juridische verhouding
Hoofdstuk 2 De fout en het bewijs ervan
Hoofdstuk 3 De schade en de schadeloosstelling
Hoofdstuk 4 Het oorzakelijk verband
Hoofdstuk 5 Gronden vanaansprakelijkheidsverdeling en exoneratie
Afdeling 1 Het gedrag van cliënt
Afdeling 2 Overmacht
Afdeling 3 Het optreden van derde personen
1. De tussenkomst van een confrater
2. De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder
3. De tussenkomst van een griffier
4. De tussenkomst van een notaris
Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid als mandataris ad litem
Kenmerken en bewijs van het mandaat ad litem
De ontkentenis van proceshandeling
Onderzoek en aansprakelijkheidsgevallen
Hoofdstuk 7 Aaansprakelijkheid in het kander van de algemene plicht tot bijstand, voorlichting en advies
De advocaat als leider van het proces
De advocaat als verstrekker van advies buiten het proces
Hoofdstuk 8 Bijzondere vraagstukken
Fout van de advocaat en overmacht van de cliënt
Recht op ereloon van de aansprakelijke advocaat
De betaling van ereloon zonder voorbehoud door de cliënt als aanwijzing tot verzaking het gedrag van de advocaat aan te klagen
Titel II Aansprakelijkheid tegenover derden
Hoofdstuk 1 Tegenover de tegenpartij
Hoofdstuk 2 Tegenover confraters
Hoofdstuk 3 Tegenover andere derden
Een medecontractant van de cliënt
Een verwant, aandeelhouder of verzekeraar van de cliënt
Een notaris
Hoofdstuk 4 De aansprakelijkheid van de advocaat optredend in een bijzondere hoedanigheid
De advocaat als curator
De advocaat als commissaris van een gerechtelijk aakkoord
De advocaat als rechtspreker
Titel III De aansprakelijkheidsvordering
1. Het bodemgeschil en de aansprakelijkheidsvordering
2. De verjaring
Titel IV De verzekering van de beroepsaansprakelijkheid

 

Noot uit de rechtspraak mbt verjaring van de vordering van de advocaat:

• Cassatie 24 januari 2008, RW 2010-2011, 1127

Krachtens art. 2276bis, § 2, BW verjaart de vordering van de advocaten tot betaling van kosten en ereloon na verloop van vijf jaar na het beëindigen van hun taak.

In geval van overlijden van de cliënt eindigt de taak van de advocaat wanneer hij van dit overlijden kennis heeft, behoudens verdere opdracht van de rechtsopvolgers van de cliënt.

De in voormelde bepaling bedoelde verjaringstermijn begint zodoende te lopen, niet op het tijdstip van het overlijden van de cliënt, maar op het tijdstip dat de advocaat van dit overlijden kennis heeft en behoudens verdere opdracht van de rechtsopvolgers van de cliënt.

• Antwerpen 11 maart 2013, RABG 2015/11, 802

De taak van een advocaat eindigt ondermeer wanneer zijn cliënt op ondubbelzinninge wijze een einde maakt aan zijn lastgeving (Cass. 20/03/2003, AC 2003, 683; Cass. 29 april 2005, AC 2005,968). 

Het aanhoudend stilzwijgen va een cliënt na ontvangst van briefwisseling van een advocaat, in combinatie met het gebrek aan betaling van de gevraagde provisie, houdt de ondubbelzinnige wil uit van een cliënt om het mandaat van dadvocaat te beëindigen. Het feit dat een advocaat in het bezit blijft van het dossier of geen eindstaat van onkosten en erelonen heeft opgemaakt verandert hier niets aan. Een cliënt dient zijn advocaat niet expliciet te ontlasten.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 10/11/2010 - 22:34
Laatst aangepast op: vr, 09/10/2015 - 18:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.