-A +A

Consultatie Nieuw Burgerlijk Wetboek

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Dirix E
Auteur: 
Wéry P
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
482
Samenvatting

De hercodificatie van het Burgerlijk wetboek wordt op stapel gezet door de Minister van Justitie. Dit betekent dat her en der verspreide wetten worden bijeengebracht in het burgerlijk wetboek en waarbij ook de bestaande artikels worden nagelezen en herlezen en beter op mekaar afgestemd en verfijnd ondermeer rekening houdende met de evoluties in rechtsleer en rechtspraak en waarbij bepaalde rechtskwestiues die voorheen nog niet wettelijk werden geregeld maar uitgewerkt werden in rechtsleer en doctrine thans in wetgeving wordt gegoten.

Lees deze integrale bijdrage via deze link in het Rechtskundig weekblad.

Inhoudstafel tekst: 

Dit initiatief maakt deel uit vaneen globale herziening van de basiswetgeving Manier van werken


Voorstellen

De voorlopige planning van de publicatie van de voorstelteksten is als volgt:


december 2017: goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht


2018: aansprakelijkheidsrecht, persoonlijke zekerheden en lening


Ter informatie: de bestanden zijn nog in nalezing, het is mogelijk dat beide taalversies nog niet volledig identiek zijn.

Geef feedback
Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom op bwcc@just.fgov.be(link stuurt een e-mail)
Vermeld daarbij duidelijk:
  • over welk boek en welk artikel in het Burgerlijk Wetboek u feedback geeft;
  • welke aanpassing u suggereert en waarom.
Reageren kan tot maximaal 1 februari 2018. Laattijdige reacties worden mogelijk niet opgenomen in de verwerking van de definitieve teksten.
Om praktische redenen, is het niet mogelijk om elke bijdrage individueel te beantwoorden.

 

De hercodificatie zou deze maal tot stand gebracht worden door een overlegproces, waarbij teksten worden voorgesteld door experten die in overleg gaan met zowel burger en parlement, pas waarna het wetgevend proces wordt verder gezet.

"Het gaat in een eerste fase om de volgende onderdelen: Bewijs (o.l.v. prof. D. Mougenot), Verbintenissen (o.l.v. prof. S. Stijns en P. Wéry) en Goederenrecht (o.l.v. prof. P. Lecocq en V. Sagaert). Nadien zullen nog volgen o.m.: Onrechtmatige daad (o.l.v. prof. H. Bocken en B. Dubuisson) en Lening (o.l.v. prof. M. Tison). De hervorming van het erfrecht werd reeds gerealiseerd door de wet van 31 juli 2017 en die van het huwelijksvermogensrecht is volop aan de gang."

Maar ook het goederenrecht wordt hervormd en later zullen ook nog na het burgerlijk wetboek andere hercodificaties plaatsvinden.

Inmiddels zouden de ontwerpen van de expertencommissies afgerond zijn.

Alvorens het politieke beslissingsproces te laten aanvatten in overleg met de politieke partijen en andere groepen door de volksvertregenwoordiging wordt een consultatieronde georganiseerd

Concreet zullen op 7 december 2017 de ontwerpen worden gepubliceerd op de volgende website: www.justitie.belgium.be/bwcc. Reacties op de voorstellen kunnen per e-mail bezorgd worden aan de beleidsmakers via het volgende e-mailadres: bwcc@just.fgov.be. Reacties kunnen ook steeds per post worden verzonden naar: Publieke consultatie Burgerlijk Wetboek. Kabinet van de Minister van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 22/11/2017 - 11:42
Laatst aangepast op: vr, 08/12/2017 - 12:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.