-A +A

Clausules in de arbeidsovereenkomst een overzicht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vanderdhaeghe
Tijdschrift: 
Advocatenpraktijk
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2004
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 
Clausules in de arbeidsovereenkomst een overzicht

DEEL ÉÉN

Inleiding

Hoofdstuk één de vrijheid van partijen

Hoofdstuk twee de werkzekerheidsclausule: vastheid van betrekking
afdeling één algemeen
afdeling twee mogelijke clausules
afdeling drie sancties
afdeling vier aanvaardbare voorbeelden uit de rechtspraktijk
afdeling vijf alternatieve oplossing: de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

Hoofdstuk drie het anciënniteitsbeginsel

Hoofdstuk vier het verbod van levenslange binding

Hoofdstuk vijf voor de werknemer ongunstiger bedingen

Hoofdstuk zes de ontbindende voorwaarde
afdeling één beginsel
afdeling twee geldigheidsvoorwaarden
afdeling drie de ontbindende tijdsbepaling
afdeling vier het uitdrukkelijk ontbindend beding wegens wanprestatie
afdeling vijf door de wet verboden bedingen (huwelijksbeding en pensioenbeding)

Hoofdstuk zeven het wijzigingsbeding
afdeling één algemeen
afdeling twee het loon
afdeling 3De functie
afdeling vier de arbeidsplaats
afdeling vijf de arbeidsduur

Hoofdstuk acht het proefbeding
afdeling één en begrip
afdeling twee vorm
afdeling drie duur
cijfer één bij arbeiders
cijfer twee bij bedienden
cijfer 3 wat indien de duur niet verkeerd als dubbelzinnig is vermeld?
Geen vermelding van duur
dubbelzinnige vermelding van de duur
verkeerde vermelding van de duur
geen vermelding van ingangsdatum van de proefperiode
proefbeding is korter dan de minimumduur
afdeling vier eenmalig scheidt van de proef
§1 is een proefperiode nog mogelijk bij de werkgever waar men als uitzendkracht was tewerkgesteld?
§2 wat als een werknemer na een aantal jaren een andere job krijgt?
§3 wat als men na een stage-overeenkomst een vast contract krijgt bij deze werkgever?
§4 wat met de arbeidsovereenkomst na de individuele beroepsopleiding bij deze werkgever?
§5 wat bij twee parallelle contracten?
Afdeling vijf schorsing van de proefperiode
§1 bij arbeiders

Twee bij bedienden
afdeling zes beëindiging tijdens de proefperiode
§1 beëindiging tijdens de minimumduur van de proefperiode
§2 beëindiging na de minimumduur van de proefperiode
§3 bij arbeiders
§4 bij bedienden
§5 opzeg na de minimumduur van de periode
afdeling zeven de proefperiode bij dienstboden
afdeling acht de proefperiode bij studenten
afdeling negen de proefperiode bij leerlingen
§ één bij industriële leerlingen
§ twee bij middenstandleerlingen tewerkgesteld in de Vlaamse Gemeenschap
§ drie bij middenstandsleerlingen tewerkgesteld in de Franse Gemeenschap
afdeling 10 de proefperiode bij uitzendarbeid
afdeling 11 schematisch overzicht

Deel twee

Hoofdstuk negen het concurrentiebeding
afdeling één begrip
afdeling twee toepassingsgebied
afdeling drie vorm voorwaarden
afdeling vier bestaansvoorwaarden
§ een jaarloon onder 26 418
§ twee jaarloon tussen 26 418 en 52 836
§ drie jaarloon hoger dan 52 836
afdeling vijf geldigheidsvoorwaarden
§ een beperking in de soort activiteit
§ twee beperking in de tijd
§ drie beperkingen de ruimte
§ vier vergoeding door de werkgever
afdeling zes al dan niet toepassing van het beding
§ een fiscale aspect
§ twee sociaal aspect
§ drie geldigheid van een concurrentiebeding vervat in overeenkomst gesloten na de beëindiging
afdeling zeven andere zaak ging aan het concurrentiebeding door de werkgever
afdeling acht schending van het concurrentiebeding door de werknemer
afwijkend concurrentiebeding voor sommige bedienden
§1 ondernemingen waarvoor afwijkingen mogelijk zijn
§2 bedienden waarvoor het afwijkend beding mogelijk is
§3 mogelijke afwijkingen
afdeling 10 concurrentiebeding bij handelsvertegenwoordigers
afdeling 11 schematisch overzicht

Hoofdstuk 10 verbod van concurrerende activiteit uit te oefenen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
afdeling een concurrerende activiteiten
§een eerlijke concurrentie

§ twee oneerlijke concurrentie

§ Drie onderscheid tussen oneerlijke en eerlijke concurrentie
afdeling twee geen concurrerende activiteitenafdeling drie sancties
§1 beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen
§2 vordering tot staken/bewarende maatregelen
§3 vordering tot betaling van een schadevergoeding
§4 rechterlijke sancties

Hoofdstuk 11 het delcrederebeding

Hoofdstuk 12 het scholingsbeding
afdeling één begrip
afdeling twee geldigheidvereisten
afdeling drie alternatieve scenario’s

Hoofdstuk 13 het woonplaatsbeding
afdeling één begrip
afdeling twee geldigheid
§ een rechtspraak
§ twee rechtsleer

Hoofdstuk 14 het aansprakelijkheidsbeding
afdeling één toepassingsgebied
§een bedrog
§2 zware fout
§3, voorkomen ze ligt de fout
afdeling twee aard van de aansprakelijkheidsbeperking van de werknemers
afdeling drie wie betaalt de verkeersboetes?
§4 Een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer

Twee burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever
afdeling vier wat met de ongevallen met bedrijfsvoertuigen tijdens privédoeleinden

Hoofdstuk 15 het scheidsrechterlijke beding
afdeling één begrip
afdeling twee geldigheid

Hoofdstuk 16 het exclusiviteitbeding
afdeling één begrip
afdeling twee geldigheid

Hoofdstuk 17 het beding over de intellectuele rechten
afdeling een auteursrechten
afdeling twee merken
afdeling drie octrooibescherming voor uitzending
§1 dienstuitvindingen
§2 afhankelijke uitvindingen
§3 vrije uitvindingen
afdeling vier software Berlijnafdeling vijf tekeningen en modellen

Hoofdstuk 18 de borgtocht
afdeling één begrip
afdeling twee geldigheid vereist
§1 arbeidsovereenkomst een wet
§2 cao nummer 41 aan de lijn
I toepassingsgebied aan de lijn
II het maximumbedrag van de borgtocht
III betalingsmodaliteiten van de borgtocht
afdeling drie strafbepalingen
Hoofdstuk 19 clausula inzake privéleven
Hoofdstuk 20 besluit
trefwoordenregister
 

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 16/02/2016 - 16:41
Laatst aangepast op: vr, 15/04/2016 - 16:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.