-A +A

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Vervliet V.
Tijdschrift: 
CABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2008/5
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

INHOUD

Inleiding

I. Aansprakelijkheid van de werkgever voor professionele risico’s

1. Aansprakelijkheid via verzekering
A. Verzekeringsplicht
B. Facultatieve verzekering bij de overheid

2. Arbeidsongevallenwet versus gemeen recht: prioriteit van de Arbeidsongevallenwet

3. Wettelijk forfait als tegenhanger van de aansprakelijkheid van de werkgever

4. Uitzondering: de werkgever is niet aansprakelijk voor opzettelijk veroorzaakte arbeidsongevallen en beroepsziekten
A. Opzet is geen zware fout!
B. Zelfmoord wordt niet automatisch als opzet beschouwd
C. Komt geweldpleging in aanmerking als opzet?
D. Invloed van de opzet van het slachtoffer voor de rechthebbenden
E. Opzet vanwege de rechthebbenden van het slachtoffer

II. De burgerlijke immuniteit van de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden

1. Principe van de burgerlijke immuniteit

2. Wie zijn de begunstigden van de burgerlijke immuniteit?
A. Werkgever
B. Aangestelden
C. Lasthebbers

3. Uitzonderingen op de burgerlijke immuniteit
A. Schade aan goederen van de werknemer
B. Arbeidswegongevallen en verkeersongevallen
1. Arbeidswegongevallen 2. Verkeersongevallen 3. Samenloop met de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen 4. De lege ferenda?
C. Opzet van de werkgever, diens aangestelden of lasthebbers
1. Arbeidsongevallen (a. Opzet van de werkgever b. Opzet van aangestelden en lasthebbers) 2. Beroepsziekten 3. Inconsistenties van het begrip ‘opzet’ 4. Opzet op de helling?
D. Zware overtreding van de welzijnsreglementering
1. Beroepsziekten 2. Arbeidsongevallen

4. Tegenwerpelijkheid van de burgerlijke immuniteit
A. Vordering krachtens de Arbeidsongevallenwet?
B. Vordering krachtens het gemene recht?
1. Hoe absoluut is de burgerlijke immuniteit 2. Gevolgen van deze rechtspraak

5. Specifieke oplossing i.v.m. de asbestproblematiek
A. Problematiek
B. Het asbestfonds in België
C. Beoordeling van het Belgische Asbestfonds

6. Terbeschikkingstelling: een specifiek probleem bij arbeidsongevallen
A. Schade veroorzaakt door de ter beschikking gestelde werknemer
B. Schade aan de ter beschikking gestelde werknemer
C. Problematiek bij uitzendarbeid
D. De tussenkomst van het Grondwettelijk Hof
E. Mogelijke oplossingen
F. Problematiek bij beroepsziekten

III. Verhaal en subrogatie

1. Aansprakelijkheid van derden

2. Subrogatierecht van de arbeidsongevallenverzekeraar
A. De aard van de subrogatoire vordering
1. Quasi-subrogatie in de Arbeidsongevallenwet 2. Quasi-subrogatie in de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel
B. Gedeelde aansprakelijkheid
1. Tussen het slachtoffer en een aansprakelijke derde 2. Tussen een aansprakelijke derde en een begunstigde van de burgerlijke immuniteit
C. Problematiek bij gedeeltelijke insolvabiliteit van de aansprakelijke derde
D. Problematiek van de subrogatoire vordering tegen de werkgever, zijn lasthebbers en aangestelden
1. Tegen de werkgever 2. Tegen de werknemers 3. Invloed van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

3. Subrogatie bij beroepsziekten

4. Verhaal van de werkgever voor het gewaarborgd loon
A. Gewaarborgd loon bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
B. Verhaal door de tewerkstellende overheid
1. Einde van de theorie van de doorbraak van het causaal verband 2. Rol van de arbeidsongevallenverzekeraar van de tewerkstellende overheid 3.Belang voor de aansprakelijkheidsverdeling
 

Toelichting van de uitgever (bron Larcier)

In dit werk wordt een overzicht gegeven van de regeling van de aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, zowel in de privé-sector als bij de overheid.

De auteur bekijkt eerst de algemene principes die verbonden zijn met deze aansprakelijkheid, zoals de verzekeringsplicht voor de werkgever, met als tegenhanger de automatische maar beperkte vergoeding voor het slachtoffer van een arbeidsongeval of beroepsziekte, uitgezonderd wanneer het opzettelijk zou zijn veroorzaakt.

De Arbeidsongevallenwet heeft prioriteit op het gemene recht, maar vervolgens kan het slachtoffer nog een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de aansprakelijke voor ongeval of ziekte, behalve als de werkgever of een collega aansprakelijk zouden zijn. Zij genieten immers de burgerlijke immuniteit: deze immuniteit en de uitzonderingen hierop worden bekeken, evenals de personen tegen wie deze immuniteit kan worden ingeroepen.

Tenslotte bekijkt de auteur de mogelijkheden van de arbeidsongevallenverzekeraar om de uitbetaalde vergoedingen terug te vorderen via subrogatie, en de verhaalsmogelijkheden van de werkgever voor het gewaarborgde loon.

In dit werk wordt de aansprakelijkheid voor professionele risico’s op zeer systematische wijze geanalyseerd, aan de hand van geldende wetgeving, rechtspraak en doctrine. Er is aandacht voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, en zowel de particuliere als de publieke sector komen aan bod.
Niet alleen de veelbesproken immuniteit wordt in detail bekeken, maar ook de minder bekende aspecten van de aansprakelijkheid, zoals de verzekeringsplicht en de subrogatie door de arbeidsongevallenverzekeraar.
Daarnaast komen veel deelaspecten aan bod, die vaak in afzonderlijke publicaties worden belicht, maar waarvan zelden een volledig beeld wordt geschetst: zo wordt ook de specifieke arbeidsongevallenproblematiek bekeken bij terbeschikkingstelling, en is er aandacht voor de asbestproblematiek, het begrip ‘opzet’, en de problemen bij gedeelde aansprakelijkheid voor professionele risico’s.

Dit werk maakt deel uit van de doctrinereeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG).
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: di, 29/06/2010 - 22:27
Laatst aangepast op: di, 29/06/2010 - 22:27

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.