-A +A

Betaling voor de afsluiting van het consumentenkrediet art. 16 WCK

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Steenot R
Tijdschrift: 
DCCR
Jaargang: 
2013/96
Pagina: 
43
Samenvatting

Opgelet vanaf 1 december 2016 zijn de nieuwe bepalingen op het consumentenkrediet van toepassing zoals opgenomen onder 
Titel IV WER (Wetboek Economisch Recht)
voor deze nieuwe wetgeving
 klik hier

Inhoudstafel tekst: 

Het verbod om betalingen te verrichten voorafgaand aan de ondertekening van de kredietovereenkomst, zijnde artikelen 16, 88 en 89 van de wet op het Consumentenkrediet aan herziening toe
R. Steenot, DCCR, 96 pag. 43
Na een inleiding over de tot standkoming en de evolutie van art. 16 WCK en haar doelstellingen, met name de consument in de gelegenheid te stellen om kredietovereenkomsten van de concurrentie met mekaar te vergelijken, gaat de auteur verder in op de concrete invulling van de sanctie van dit verregaand artikel 16 WCK erin bestaande dat de consument het verkregen kredietbedrag niet hoeft terug te betalen indien hem dit krediet ter beschikking werd gesteld voorafgaand aan de ondertekening van de kredietovereenkomst en dat de consument zelfs recht heeft tot terugbetaling van zijn aflossingen die hij reeds zou hebben betaald.

De auteur legt uit dat de rechter zelfs het recht heeft om deze sanctie ambtshalve toe te passen, dat de vordering tegen de kredietverzekeraar kan worden ingesteld maar een terugvordering tot eventuele gedane betalingen door de kredietnemer tegen de kredietgever en niet tegen diens rechtsopvolger dient ingesteld.

De auteur vergelijkt deze sanctie met deze voorzien in de wet op de Marktpraktijken, met name art. 94, ten 6de juncto 41 WMPC, zijnde de sanctie die voorzien is wanneer een consument een overeenkomst heeft gesloten ingevolge oneerlijke handelspraktijken van een onderneming waarbij in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden er eveneens recht is op terugbetaling van hetgeen de consument heeft betaald met behoud van de goederen in één van de 6 in deze artikelen opgesomde oneerlijke handelspraktijken. Ook deze sanctie wordt door de auteur verder ontleed aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. Ten slotte beëindigd de auteur zijn bijdrage met een rechtsvergelijkende studie en de overweging dat strenge sancties een afschrikwekkend effect hebben maar volgens de auteur ook een ongerechtvaardigd voordeel voor de consument.

Volgend op de bijdrage wordt het arrest gepubliceerd van het Hof van Beroep te Gent, 12de kamer, 21.12.2011, DCCR 96 pag. 75.
 


Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: wo, 09/10/2013 - 20:02
Laatst aangepast op: za, 28/05/2016 - 14:24

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.