-A +A

België voor beginners

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Bracke S
Auteur: 
Goedertier G
Auteur: 
Vandelanotte J
Uitgever: 
die Keure
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
9789048604852
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Bespreking van dit werk door de uitgever:

België voor beginners is de uitgave bij uitstek geworden om zich feilloos te oriënteren in de ingewikkelde staatsstructuur van België. Zowel het enorme succes van de vorige edities als de wijzigingen die zich hebben opgeworpen liggen aan de basis van de zesde editie van deze bestseller.

Johan VANDE LANOTTE, Siegfried BRACKE en Geert GOEDERTIER sloegen opnieuw de handen in elkaar om ook van deze zesde editie een leesbare én gebruiksvriendelijke gids te maken. Het bewijs is meer dan eens geleverd dat voor de burger de structuren van de Belgische overheid vaak ingewikkeld en verwarrend zijn en dat bestaande werken, meestal in een onverstaanbaar vakjargon, zelden toegankelijk zijn voor niet-juristen. Nochtans is elementaire kennis van die structuren onmisbaar, niet alleen voor de "burger" maar ook voor de leraar, de ondernemer, de journalist, kortom de "professional" in het algemeen. Ook in deze volledig geactualiseerde 12de druk werd voortgewerkt op de bekende zeer didactische aanpak.
Deze rijkgeïllustreerde publicatie streeft ernaar de lezer een helder inzicht te geven in de werking van de Belgische staat. Stap voor stap wordt de Belgische staatsstructuur uit de doeken gedaan. Het trefwoordenregister achteraan in het boek komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede.

Deze nieuwe editie is aangepast aan het Verdrag van Lissabon, dat de instellingen van de Europese Unie grondig heeft hervormd.

Woord vooraf
Inhoud

Inleiding - Het Belgisch recht:
publiekrecht en privaatrecht

DEEL 1 DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCH PUBLIEKRECHT

I. De grondwet: basis van het Belgisch publiekrecht
II. De kenmerken van de Belgische staat
III. De belangrijkste evoluties sedert 1830
IV. De hiërarchie van de rechtsnormen

DEEL 2 DE FEDERALE OVERHEID

I. De wetgevende macht
II. De uitvoerende macht
III. De rechterlijke macht

DEEL 3 DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

I. Drie gemeenschappen en drie gewesten
II. De asymmetrische structuur van het federale België
III. De bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten
IV. De werkwijze van de gemeenschappen en
de gewesten
V. Bijzonderheden over de Brusselse instellingen

DEEL 4 DE GEMEENTEN, DE PROVINCIES EN DE OCMW'S

I. De gemeenten
II. De provincies
III. Het OCMW

DEEL 5 DE INTERNATIONALE RECHTSORDE

I. De Verenigde Naties
II. De Raad van Europa
III. De Europese Unie

DEEL 6 DE RECHTEN EN VRIJHEDEN

I. Gelijkheid en non-discriminatie
II. Rechten ter bescherming van de fysieke persoon
III. Rechten ter bescherming van de psychische persoon
IV. Het recht op eigendom
V. Sociaal-economische rechten
VI. De rechten van het kind
VII. Rechten die voortvloeien uit bestuurlijke vernieuwing

TEKST VAN DE BELGISCHE GRONDWET

TREFWOORDENREGISTER

BIJLAGE: NUTTIGE WEBSITES

INFORMATIE OVER DE COMPUTERTOETSEN

LIJST VAN DE ILLUSTRATIES

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: vr, 03/02/2012 - 12:08
Laatst aangepast op: vr, 03/02/2012 - 12:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.