-A +A

Arbitrage ter zake van vennootschappen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Geven Dirk
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1242
Samenvatting

Deze bijdrage bespreekt de mogelijkheden en de voordelen van arbitrage in vennootschapsgeschillen. Opdat geschillen in vennootschappen niet zouden ontaarden in verscheurende conflicten die het voortbestaan van de vennootschap in gevaar brengen, is een snelle en aangepaste geschillenbeslechting nodig. Arbitrage maakt dit mogelijk. De auteur bepleit bovendien dat arbitrage wordt voorafgegaan door alternatieve vormen van (minnelijke) regeling, zoals overleg, bemiddeling, uitsluiting en uitkoop.

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding
I. Arbitrage was aanvankelijk uitgedacht voor conflicten tussen vennoten
II. Arbitrage is toegelaten in vennootschapsgeschillen
III. Arbitrage is passend voor vennootschapsgeschillen
IV. Het gezag van de arbitrale uitspraak
V. Preventieve maatregelen en bemiddeling
VI. Redactie van de arbitrageclausule
VII. Besluit

Bronverwijzingen

• Bergen 27 maart 2006, JLMB 2007, 960;

• Brussel 10 februari 1964, RPS 1964, 153, noot;

• Kh. Hasselt 29 april 1992, TRV 1992, 553, noot;

• Kh. Hasselt 8 april 1991, TRV 1991, 315, noot;

• Kh. Luik 2 november 1971, RPS 1972, 226;

• Scheidsr. Uitspr. 8 juni 1927, RPS 1928, 224, noot.

• Kh. Luik 26 januari 2000, JLMB 2001, 826, RPS 2000, 91.

• Bergen 21 april 2005, JLMB 2006, 919, RPS 2005, 417, noot R. Aydogdu en O. Caprasse;

• Luik 31 januari 1928, RPS 1928, 127;

• Kh. Antwerpen 16 september 2011, TRV 2013, 175, noot J. Mariën;

• Kh. Nijvel 26 juli 1994, TRV 1994, 530, noot M.W.;

• Kh. Brussel 31 juli 1986, TRV 1993, 99, noot;

• Rb. Brussel 23 juni 1955, RPS 1961, 174, noot P.D.

• Brussel 31 mei 2005, TRV 2006, 331;

• Brussel 22 maart 1947, RPS 1947, 333;

• Kh. Hasselt 8 april 1991, TRV 1991, 315, noot.

• Voorz. Kh. Leuven 25 november 2003, TRV 2004, 380.

• H. Braeckmans, «Conflicten in vennootschappen en het Wetboek van Vennootschappen;

• de vlag dekt niet de lading», TPR 2010, 1688-1689.

• Gent 19 september 2012, TRV 2015, 732, noot.

• Brussel 11 oktober 2005, RABG 2009, 94, noot M. Colle.

• Brussel 13 juni 2005, TRV 2006, 327, noot, DAOR 2005/76, 348

• Kh. Leuven 25 november 2003, TRV 2004, 380

• M. Wauters, «Geschillenregeling en gerechtelijke ontbinding» (noot onder Gent 29 september 2000), TRV 2001, 499.

• Kh. Gent 22 maart 2001, TGR 2001, 303.

• Edict van Fontainebleau van augustus 1560 van de kanselier Michel de L’Hospital (C. Jallamion, «Arbitrage forcé et justice d’état pendant la révolution française d’après l’exemple de Montpellier», Annales historiques de la Révolution française, 2007/350, 71;

• O. Caprasse, Les sociétés et l’arbitrage, Brussel, Bruylant, 2002, 146).

• J. Savary, Le parfait négociant, Parijs, I, Louis Billaine, 1675, 363.•

• S. Puig en A. Strezhnev, «Affiliation bias in arbitration: an experimental approach.

• F. Malepeyre en C.-F. Jourdain, Traité des sociétés commerciales, accompagné d’un précis de l’arbitrage forcé, Parijs, Mansut Fils, 1833, 367.

• E. Persil, Des sociétés commerciales, Parijs, Nève, 1833, 250.

• J.G. Locré, Esprit du Code de commerce, Parijs, Baudouin & Co, I, 1811, 209-210.

• J. Guillery, Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales, Brussel, Bruylant, 1886, II, 144-146.

• Gent 25 november 1895, Pas. 1896, II, 124.

• G. Keutgen en G.A. Dal, L’arbitrage en droit belge et international, I, Brussel, Bruylant, 2006, 123;

• K. Geens, «De arbitrage over vennootschapsinterne conflicten» in Cepani (ed.), Arbitrage en vennootschap, Brussel, Bruylant, 2000, 140;

• H. Laga en P. Nicaise, «Arbitrage in de vennootschap» in Cepani (ed.), Arbitrage en vennootschap, Brussel, Bruylant, 1999, 345;

• O. Caprasse, «Ordre public sociétaire et arbitrage» in Liber Amicorum Michel Coipel, Brussel, 2004, 501;

• G. Horsmans en Y. De Cordt, «La recherche arbitrale de l’efficacité sociétaire» in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 562;

• D. Van Gerven en M. Berlingin, «Arbitration and Company Law in Belgium», Eur. Company Law 2015, 132.

• Kh. Tongeren 22 oktober 2013, NJW 2014, 903, noot R. Steennot;

• Vred. Lennik 3 november 2014, Huur 2015, 147.

• Rb. Hasselt 12 maart 2012, T. Vred. 2014, 494.

• Gent 14 april 2014, P&B 2015, 214.

• Kh. Dendermonde 28 februari 2013, TRV 2013, 266, noot S. Sobrie, P&B/RDIP 2013, 86, T.Not. 2014, 366, noot L.W.;

• Kh. Nijvel 26 oktober 2010, niet gepubliceerd, vermeld bij G. Keutgen en A. Goessens, «L’arbitrage. Chronique de jurisprudence 2003-2013», JT 2014, 824.

• O. Caprasse, Les sociétés et l’arbitrage, Brussel, Bruylant, 2002, 155.

• Brussel 27 april 1999, TRV 1999, 525, noot D. Van Gerven;

• Luik 12 mei 1897, RPS 1998, 17, noot.

• Cass. 29 mei 2009, TBH 2009, 734;

• Gent 21 februari 2006, RW 2008-09, 279, noot E. Dirix.

• E. Dirix, «Arbitragebeding en ontoereikende faillissementsboedel» (noot onder Gent 21 februari 2006), RW 2008-09, 280.

• Cass. 8 mei 1998, Pas. 1998, I, 529, noot J.S.;

• D. Matray, «L’arbitrage en droit belge et international», JT 2006, 750-751.

• S. Rutten en F. Dupon, «Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (2001-2013)», TPR 2014, 2091.

• Cass. 2 februari 1973, RCJB 1975, 394, noot J. Van Gelder en J. Linsmeau.

• Cass. 11 maart 1966, Pas. 1966, I, 896, RCJB 1967, 205, noot B. Glansdorff en J. Kirkpatrick, RW 1966-67, 251.

• Brussel 15 oktober 1971, RPS 1972, 217.

• Brussel 15 oktober 1971, RPS 1972, 217.

• Kh. Gent 9 mei 1988, TGR 1988, 78;

• Brussel 27 april 1999, TRV 1999, 525, noot D. Van Gerven;

• Brussel 16 september 1999, DAOR 2006/77, 51, noot O. Caprasse.

• Rb. Nl. Brussel 23 juni 2015, TRV 2016, 470, noot.

• T. Tilquin en V. Simonart, Traité des sociétés, III, Brussel, Kluwer, 2005, 484).

• Cass. 14 oktober 1966, Pas. 1967, I, 207;

• D. Van Gerven, Handboek Vennootschappen. Algemeen deel, Brussel, Larcier, 2016, 355.

• M. Storme en M. Voordeckers, «Overzicht van rechtspraak. Arbitrage 1989-2005», TPR 2005, 1254;

• O. Caprasse, «Annulation d’une sentence arbitrale: questions diverses» (noot onder Brussel 27 april 1999), DAOR 2006/77, 63.

• Rb. Nl. Brussel 23 juni 2015, TRV 2016, 470, noot.

• Kh. Turnhout 8 november 2013, P&B 2014, 236.

• Cass. 22 november 2013, TBO 2014, 202.

• EHRM 27 oktober 2009, Pandjikidze e.a. t/ Georgië, nr. 30323/02.

• EHRM 28 oktober 2010, Suda t/ Tsjechië, nr. 1643/06, JLMB 2011, 1080, noot L. Misson en L. Kaëns.

• EHRM 22 april 1998, Pfeifer t/ Oostenrijk, Series A, nr. 227;

• EHRM 23 februari 1999, Osmo Suovaniemi e.e. t/ Finland, nr. 31737/96;

• EHRM 16 december 2003, Transado – Transportes Fluviales do Sado t/ Portugal, nr. 35943/02.

• EHRM 23 februari 1999, Osmo Suovaniemi e.e. t/ Finland, nr. 31737/96.

• Kh. Leuven 8 mei 2007, TRV 2007, 459, noot B. Samyn;

• Kh. Brussel 18 april 2002, NFM 2003, 111;

• Kh. Brussel 12 februari 1986, RPS 1986, 73, noot;

• Kh. Brussel 26 januari 1978, RPS 1979, 91;

• Kh. Brussel 14 oktober 1960, JCB 1961, 193

• Rb. Mechelen 27 oktober 2009, TRV 2011, 415, noot;

• Kh. Dendermonde 9 juli 2009, TRV 2011, 424, noot S. Sobrie.

• Luik 21 november 2013, RPS 2013, 536, noot W. Derijcke;

• J. Verlinden, «Vorderingen door of tegen de vennootschap in procedures tot uitsluiting of uittreding van aandeelhouders» (noot onder Gent 30 juni 2014), TBH 2015, 463).

• Kh. Brussel 9 augustus 2000, RW 2001-02, 1108.

• H. Braeckmans en R. Houben, Handboek Vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 785;

• E. Janssens, «De geschillenregeling als bijzonder gerechtelijk actiemiddel» in Omgaan met conflicten in de vennootschap, Antwerpen, Intersentia, 2009, 161.

• D. Van Gerven, «Nouvelles modifications mineures pour faciliter davantage l’arbitrage en Belgique», TBH 2016, 915-916.

• O. Caprasse, «L’arbitrage et la médiation» in G. De Leval (ed.), Droit judiciaire. Manuel de procédure civile, II, Brussel, Larcier, 2015, 1424-1425.

• H.G. Gharavi, The International Effectiveness of the Annulment of an Arbitral Award, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 25.

• G. De Leval, Traité des saisies, Luik, Fac. dr. Liège, 1988, 324.

• L. Demeyere en H. Verbist, «De nieuwe Belgische Arbitragewet van 24 juni 2013», RW 2014-15, 101.

• Rb. Brussel 13 november 2014, RABG 2015, 816.

• Antwerpen 27 april 2005, RW 2007-08, 581.

• E. Krings, «La cassation n’est pas un troisième degré de juridiction» in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 141.

• L. Cornelis, «Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing», TPR 2004, 69;

• D. Van Gerven, «Gezamenlijke vennootschappen: vennootschapsrechtelijke aspecten van de joint venture», TBH 1995, 130.

• L.O. Baptista en P. Durand-Barthez, Les associations d’entreprises (joint ventures) dans le commerce international, Parijs, Feduci, L.G.D.J., 1991, 106.

• B. Goossens, «Het voorkomen en oplossen van patsituaties in de algemene vergadering van de vennootschap: het creëren van wipaandelen», Jura Falc. 1985-86, 156;

• J. Verhaert, «Patstellingen in vennootschappen», RW 1994-95, 177.•

• O. Caprasse en R. Aydogdu, «L’exclusion et le retrait non judiciaires dans les sociétés à responsabilité limitée», DAOR 2007/83, 294;

• P. Callens en P. Vlietinck, «Conventionele mechanismen voor de beslechting van conflicten tussen aandeelhouders» in J. Vananroye en Ackaert (eds.), Proactief ondernemingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 227 e.v.;
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 06/05/2017 - 11:30
Laatst aangepast op: zo, 07/05/2017 - 11:08

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.