-A +A

“Het strafrechtelijk beleid omtrent openbare zedenschennis in Vlaanderen”

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Consistentie in en overeenstemming van de rechtspraak
Publicatie
Auteur: 
Boghaert Marthe
Uitgever: 
U Gent
Jaargang: 
2015-2016
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord . II
Inhoudsopgave . III
Lijst van afkortingen . VI
Lijst van tabellen en figuren . VII
1 Inleiding . 1
1.1 Duiding van de titel. 1
1.2 Draagwijdte en structuur . 2
2 De “openbare zedenschennis” . 3
2.1 Het fenomeen openbare zedenschennis . 3
2.1.1Inleiding: duiding aan de hand van actualiteit . 3
2.1.2Misdrijven . 4
2.1.3Oorzaken . 4
2.1.4Daderprofiel . 5
2.1.5Slachtofferprofiel. 6
2.1.6Recidive . 7
2.1.7Prevalentie . 7
2.2 Het strafrechtelijk begrip openbare zedenschennis . 9
2.2.1Geen definitie . 9
2.2.2Historiek “openbare zedenschennis” . 10
2.3 Misdrijven openbare zedenschennis . 13
2.3.1Vijf misdrijven . 13
2.3.2Gemeenschappelijke bestanddelen . 17
2.3.3Geen klachtmisdrijf . 21
2.3.4De onoverkomelijke dwaling . 21
2.3.5Vrije meningsuiting . 21
2.3.6Poging . 22
2.3.7Deelneming . 22
2.3.8Verjaring . 22
2.3.9Herhaling . 22
2.3.10 Verzwarende omstandigheden . 23
2.3.11 Bijzondere straffen . 25
2.3.1Uitgesloten straffen: Potpourri II . 26
2.3.2Samenloop met drukpersmisdrijven . 27
2.4 Rechtspraak en rechtsleer . 27
2.4.1Weinig recente rechtspraak . 27
2.4.2Interpretatie van de terminologie . 28
2.5 Tussenconclusie . 35
3 Het beleid . 37
3.1 Het strafrechtelijk beleid . 37
3.1.1Rechtsgrond . 37
3.1.2Definitie en toepassingsgebied . 37
3.1.3Inhoud . 38
3.1.4Toepasbaarheid van het beleid op de rechter . 41
3.1.5Invloed op de rechter . 42
3.1.6Overleg tussen het Openbaar Ministerie en de rechter . 43
3.2 Het rechterlijk Beleid . 44
3.2.1Inhoud . 44
3.2.2Nut . 45
3.2.3Kan en mag rechterlijk beleid wel? . 45
3.2.4Overleg tussen de arrondissementen/binnen de afdeling . 47
3.2.5Zaakverdelingsreglement en specialisatie . 48
3.2.6Magistratenopleidingen . 49
3.3 Tussenconclusie . 49
4 De magistratuur . 50
4.1 Taak van de rechter . 50
4.1.1Beoordeling van het schaamtegevoel van het collectieve bewustzijn . 51
4.1.2Beoordeling van een veranderende maatschappelijke visie . 52
4.2 Tussenconclusie . 53
5 Bevragingen . 54
5.1 Onderzoeksmethode . 54
5.1.1Bevraging rechters . 54
5.1.2Bevraging burgers . 57
5.2 Resultaten . 60
5.2.1Consistentie rechtspraak . 60
5.2.2Overeenstemming met maatschappij . 62
5.2.3Toetsing gevestigde rechtspraak en rechtsleer . 67
5.3 Tussenconclusie . 70
6 Eindconclusie en aanbevelingen . 71
7 Bibliografie . 74
7.1 Wetgeving . 74
7.2 Beleidsdocumenten . 75
7.3 Rechtsleer . 76
7.3.1Boeken . 76
7.3.2Tijdschriften . 76
7.3.3Bijdragen in verzamelwerken/reeksen . 77
7.4 Rechtspraak . 78
7.5 Internetbronnen . 81
7.6 Andere . 82
8 Bijlage 1: Wetsartikelen . 83
9 Bijlage 2: Voorbeeld bevraging rechters . 86
10 Bijlage 3: Voorbeeld bevraging burgers . 89

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 07/08/2017 - 14:15
Laatst aangepast op: ma, 07/08/2017 - 14:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.