-A +A

Recht eisen of om recht smeken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

In het oude recht kon de Koning of de Heer regels opleggen naar goeddunken, ze veranderen, ze aanpassen van geval tot geval, ze toepassen of ze niet toepassen en in geval tot geschil in functie van deze regels of niet in functie van deze regels een uitspraak doen.

In deze staten die niet als rechtstaat konden doorgaan, laat staan als staat, werd recht gevraagd, verzocht, gesmeekt, met diepe eerbied, met de meeste eerbied gericht tot de edele, aangesproken met Edelachtbare of Uwe Edelheid, afgekort tot Ued.

Eigenaardig dat in ons huidig rechtstelsel deze oude naar recht smachtende smeekbedes nog zijn blijven bestaan waarbij steevast de rechter verzocht wordt dat het hem of haar zou behagen een burger recht te verschaffen. Jongere confraters vinden deze taal wat oubollig en zijn de term “vragen” gaan gebruiken.
Men moet verdorie een rechter niets vragen in een rechtstaat. Het moet de rechter niet behagen om zijn taak te volbrengen.
De rechter moet rechtspreken. Partijen vorderen, eisen. Zij moeten gehoord worden en de rechter wijst toe of wijst af.

De rechter is geen met zijden toga getooide vorst die over onderdanen, horigen (misschien wel rechtsonderhorigen) zijn gunsten of afgunsten uitspreekt en waarbij tussenpersonen, advocaten genaamd, in geschriften en pleidooien neerbuigend een gunst komen afsmeken.

Een dergelijk theater draagt niet bij tot een goed rechtsgevoel.
Dit neemt niet weg dat alle hoffelijkheidsnormen in acht dienen genomen te worden in een juridische strijd. Maar recht wordt geëist, een vordering wordt gesteld, een rechter is geen edele maar zelf een horige van het recht waar elke burger recht op heeft.

Zie consumerisme in rechtszaken, Jo Stevens, Ad Rem 5/2010 pag. 2.
 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 18/02/2011 - 19:25
Laatst aangepast op: vr, 18/02/2011 - 19:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.