-A +A

RDR

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De afkorting RDR is de samentrekking van het Franse Règlement Direct en het Nederlandse Directe Regeling.

RDR verwijst naar een afspraak tussen verzekeraars door de verzekeraars uitgewerkt in 1972 en nadien verfijnd, met als doel tot een snellere vergoeding van de slachtoffers van een verkeersongeval te bekomen door vereenvoudiging van het dossier.

In de meeste schadegevallen die volgens de RDR-formule worden geregeld, wordt de vergoeding reeds uitbetaald in de maand die volgt op de aangifte van het schadegeval.

voorwaarden :

1. het ongeval moet in België gebeurd zijn ;
2. de schade moet zijn veroorzaakt door een botsing, d.w.z. een contact tussen twee of meer verplicht verzekerde voertuigen ;
3. voor de voertuigen is een BA-verzekering afgesloten in België bij één van de ondernemingen die de RDR conventie hebben ondertekend ;
4. het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval, mag het plafond van de conventie (8.500 € opgetrokken tot 25000 € vanaf 01 juli 2007)) niet overschrijden ;
5. de directe verzekeraar (de verzekeraar van de niet-aansprakelijke bestuurder of van het slachtoffer) moet in het bezit zijn van eensluidende en onbetwistbare elementen (gemeenschappelijk aanrijdingsformulier, bij gebrek daaraan de allereerste versie van de partijen) die de mogelijkheid moeten bieden om in verschillende courant voorkomende schadegevallen het aansprakelijkheidsbarema van de RDR-conventie toe te passen.

werkwijze:

De BA-verzekeraar van de niet-aansprakelijke partij gaat over tot de raming van de schade aan het voertuig van zijn verzekerde en vergoedt hem voor rekening van de BA-verzekeraar van de aansprakelijke partij. De directe verzekeraar (die van het slachtoffer) laat zich hierna terugbetalen via de door Datassur beheerde RDR-compensatiekas.

De directe verzekeraar, zijnde de BA verzekeraar die de benadeelde verzekert, stelt een expert aan om de schade aan het voertuig van zijn verzekerde vast te stellen mits volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • het betreft een aanrijding in België, waarvoor de gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid van een derde voertuig vaststaat of wordt vermoed

  • met contact tussen motorvoertuigen

  • die ingeschreven zijn in België of niet ingeschreven zijn

  • met gewoonlijke standplaats in België

  • die onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht

  • die geïdentificeerd zijn en in BA  verzekerd zijn bij toegetreden verzekeraars. De Expertiseovereenkomst blijft van toepassing indien in hoofde van het voertuig waarvan de aansprakelijkheid vaststaat of wordt vermoed, de verzekeringsplicht niet werd nageleefd.  

 

Het huidige grensbedrag inzake expertise wordt van € 6.500 gebracht op € 8.500.

Indien de schade 6500 € overtreft (thans vanaf 01/07/07 gebracht op 8.500 euro) dient een aanvraag tot tussenkomst expert-tegenpartij geformuleerd te worden.

Indien de schade lager is dan € 250, is er geen expertise verplicht. Een gecijferd bestek toont de beperkte omvang van de schade aan.


Regeling met akkoord (nieuwe mogelijkheid sinds 01 juli 2007)
 

Voortaan kan, voor zover de toepassingsvoorwaarden van de Expertise-overeenkomst volledig vervuld zijn, de directe verzekeraar zijn verzekerde die in recht is rechtstreeks vergoeden, ook valt dit ongeval niet onder een RDR barema . Deze regeling vereist dat de BA verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij expliciet akkoord gaat met deze regeling. Deze regeling kan niet toegepast worden voor ongevallen gebeurd in het buitenland.

Nieuw sinds 1 juli 2007: zie De nieuwe RDR-overeenkomst van 1 juli 2007, in RW 2007-2008, 1687


Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft het toepassingsgebied van de belangrijkste schaderegelingsovereenkomst in de autoverzekering – de Expertise- en RDR-overeenkomst, kortweg «RDR» – fors uitgebreid. De nieuwe versie is op 1 juli 2007 in werking getreden.

Voor de integrale teksten van de RDR conventies: klik hier

Franse term: 
Règlement Direct
Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: za, 29/07/2017 - 10:32

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.