-A +A

Publicerende rechter, publicaties van de rechter als reden tot wraking

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Hof van Cassatie, 1e Kamer – 15 oktober 2010, RW 2010-2011, 745

samenvatting

De omstandigheid dat een rechter in een wetenschappelijke publicatie of in het raam van de activiteiten binnen de redactie van een juridisch tijdschrift, een bepaald standpunt inneemt over een juridisch twistpunt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat die rechter daardoor ongeschikt wordt om kennis te nemen van een geschil waarin dat rechtspunt aan de orde is. Dit is evenmin het geval wanneer hij hierbij afkeuring of bijval doet blijken voor een bepaald standpunt, op voorwaarde dat dit gebeurt met de gematigdheid en genuanceerdheid die het optreden van een magistraat steeds dienen te kenmerken.

Het publiceren van een wetenschappelijke bijdrage kan niet worden beschouwd als het schrijven over een geschil, wat krachtens art. 828, 9o, Ger.W. een grond tot wraking oplevert.

Uittreksel uit het arrest

L.V. en J.V.

I. Het verzoek tot wraking

De verzoekers hebben op 14 september 2010 op de griffie van het Hof van Beroep te Gent een verzoek tot wraking neergelegd, ondertekend door mr. Hans Rieder, advocaat.

...

IV. Beslissing van het Hof

Beoordeling

1. Art. 828, 1o, Ger.W. bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettige verdenking. Dit is het geval wanneer de door de verzoeker aangevoerde feiten bij partijen en derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de geschiktheid van die magistraat om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen.

2. Art. 828, 9o, Ger.W. bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil of indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen.

3. De verzoekers voeren aan dat raadsheer M. niet onafhankelijk en onpartijdig is in de onderhavige zaak waar zij een beroep doen op de «Salduz-rechtspraak» van het Europees Hof van de Rechten van de Mens om reden dat:

– raadsheer M. deel uitmaakt van de redactie van een juridisch tijdschrift en in die hoedanigheid het initiatief heeft genomen om een cassatiearrest te laten publiceren met een commentaar van zijn hand;

– dit cassatiearrest betrekking heeft op het arrest- «Salduz» van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens;

– hij zich in deze commentaar gunstig uitlaat over het cassatiearrest dat hij als «pragmatisch» kwalificeert en «wars van iedere juridische wereldvreemdheid» en dit standpunt ook heeft vertolkt in e-mailverkeer met de andere redactieleden.

4. Het innemen door een rechter van een bepaald standpunt over een juridisch twistpunt door middel van wetenschappelijke publicaties of in het raam van de activiteiten binnen een redactie van een juridisch tijdschrift, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de rechter daardoor ongeschikt wordt om kennis te nemen van een geschil waarin dat rechtspunt aan de orde is.

Dit is evenmin het geval wanneer hij hierbij afkeuring of bijval doet blijken voor een bepaald standpunt, op voorwaarde dat dit gebeurt met de gematigdheid en genuanceerdheid die het optreden van een magistraat steeds dienen te kenmerken.

5. Uit de overgelegde elementen blijkt niet dat raadsheer M. bij de voorbereiding van een wetenschappelijk publicatie en in de gedachtewisseling hierover binnen de redactie de grens heeft overschreden waardoor zijn geschiktheid om op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in het gedrang komt.

6. In zoverre het verzoekschrift gebaseerd is op art. 828, 1o, Ger.W., moet het worden verworpen.

7. Het publiceren van een wetenschappelijke bijdrage over een rechtspunt kan niet worden beschouwd als het schrijven over een geschil in de zin van art. 828, 9o, Ger.W.

 

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 18/02/2011 - 19:17
Laatst aangepast op: vr, 18/02/2011 - 19:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.