-A +A

pro deo

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Elke burger heeft recht op verdediging. Wanneer u uw advocaat niet kan betalen, heeft u in bepaalde gevallen recht op kosteloze rechtsbijstand. Wij kunnen u advies verlenen teneinde gratis rechtsbijstand te bekomen

De drempel van justitie verlaagd? Kan het voor mij ook pro deo?

In elk gerechtelijke arrondissement is er een Justitiehuis. Het is een trefpunt, waar de diensten die binnen en rond justitie werken elkaar ontmoeten. Men vindt er een dienst slachtofferonthaal, justieassistenten, , bemiddelaars in strafzaken, maar ook de juridische eerstelijnsbijstand en eerstelijnshulp.

Advocaten verzekeren er een permanentie en beantwoorden eenvoudige juridische vragen, zowel aan burgers, als professionelen. U mag er een eerste juridisch advies verwachten (o.a. huurproblemen, relatieproblemen, financiële problemen, onderhoudsplichten,…). Ook stelt men er een eenvoudige brief voor U op of kijkt men een afrekening na (vb. indexatie van huur).

Naast de eerstelijnsbijstand, bestaat ook de juridische tweedelijnsbijstand (gekend onder het vroegere prodeo-systeem). Volstaat een eerste, oppervlakkig advies niet en vergt het probleem een grondige analyse of meer nog, heeft U bijstand nodig in een procedure, dan kan U als particulier beroep doen op tweedelijnsbijstand en krijgt U een advocaat toegewezen. Dit is dikwijls een advocaatstagiair, maar kan ook sinds de hervorming, een tableauadvocaat zijn.

Maar onthou, hoe aantrekkelijk ook: "If you pay peanuts you only get monkeys". Deze redenering gaat evenwel niet op voor de pro deo advocatuur al wordt ze wel vaak door de cliënten geciteerd.

 

Ons kantoor werkt niet pro deo.

De tweede lijnsbijstand Voor wie?A. rechtzoekende waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde grenzen

B. rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat zij onvermogend zijn:

Van een aantal categorie mensen wordt vermoed dat zij onvermogend zijn. Zo is dit bijvoorbeeld bij mensen die leven van het bestaansminimum (OCMW), bejaarden die een uitkering gewaarborgd inkomen ontvangen, een vervangingsinkomen voor gehandicapten zonder integratievergoeding, minderjarigen, gedetineerden, de beklaagde die onmiddellijk moet verschijnen en nog geen raadsman heeft enz…

Waar?


In het Justitiepaleis van Uw arrondissement vindt U het Bureau Juridische Bijstand.

Wat moet u meebrengen?

identiteitskaart of paspoort,

samenstelling van uw gezin,

recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont, voor zelfstandigen onder meer de laatste BTW aangifte OF recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn (zie hoger de 11 categorieën van punt B) .

Met de tweedelijnshulp, hoeft u uw advocaat dus niet te betalen (volledige kosteloosheid) of geniet u een goedkoper tarief (gedeeltelijke kosteloosheid). Zie hoger. Dit laatste houdt in dat de advocaat zijn staat van kosten en erelonen dient te laten taxeren door de Voorzitter-Taxateur. Deze ziet erop toe dat een "sociaal tarief" voor wordt toegepast.

Om evenwel te bekomen dat andere functionarissen (vb. gerechtsdeurwaarder, tolk,…) hun diensten kosteloos verlenen, of dat u de gerechtskosten (rolrechten, kopies,..) niet dient te betalen, zal u of uw advocaat de kosteloze rechtsbijstand dienen te vragen. Dit is een speciale procedure, waarbij u de rechter overtuigt dat u deze kosten niet zelf kan betalen.

Zoals hoger gezegd, krijgt een gedetineerde automatisch toegang tot tweedelijnshulp. Er was heel wat te doen over het feit dat Dutroux gebruik kan maken van de waaier van gratis rechtshulp, terwijl Paul Marchal, als slachtoffer, zelf alle kosten dient te betalen.

Sinds kort nl. sinds 27/06/2003 heeft elk slachtoffer nu ook het recht op een gratis tolk (Wet-Marchal). Wellicht mogen er als gevolg van het verwachte proces Dutroux nog initiatieven verwacht worden, terwijl in een aantal drempelverlagende scenario’s voor de justitie in politieke middens gefluisterd wordt om de rechtsbijstandsverzekeringen hiertoe zowel te promoten als op welke wijze ook uit te breiden of aan te moedigen.

meer informatie en uitvoerige uitleg over de kosteloze rechtsbijstand

formulieren adressen en voorwaarden kosteloze rechtsbijstand

onthou dat de waarde van wat kosteloos is, vaak de prijs is die u ervoor betaalt.
Justitie gratis maken draagt zelden bij tot kwaliteit van rechtsbedeling.

 

INKOMENSGRENZEN
(cijfers geldig op 1 augustus  2005)
ALLEENSTAAND:
Volledige kosteloosheid:
max. € 765 netto/maand
Gedeeltelijke kosteloosheid:
tussen € 765 en € 984 netto/maand
 
GEHUWD, SAMENWONEND OF ALLEENSTAAND MET PERSONEN TEN LASTE
Volledige kosteloosheid:
max € 984 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 82 pp ten laste

1 persoon= € 1067,40
2 personen= € 1150,80
3 personen= € 1234,20 Gedeeltelijke kosteloosheid:
tussen € 984 en € 1200 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 83,40 pp ten laste

1 persoon= € 1283,40
2 personen= € 1366,80
3 personen= € 1450,20

Voor de vaststelling van uw inkomsten wordt er eveneens rekening gehouden met een buitengewone schuldenlast alsook met elk ander bestaansmiddel, maar niet met de gezinsbijslagen.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: vr, 23/10/2009 - 23:58
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.